Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

Nová chirurgická metoda řešení aneuryzmatických arteriovenózních fistulí

MUDr. Jan Třešňák

13. leden 2014

Cévní chirurgie

pro záchranu aneuryzmatického hemodialyzačního přístupu slaví úspěch. Rozhovor s průkopníky nové metody MUDr. Petrem Balážem, Ph.D., a MUDr. Slavomírem Rokošným.

V roce 2008 byla v časopise Journal of Vascular Access poprvé popsána unikátní metoda záchovné operace aneuryzmatického arteriovenózního zkratu pro hemodialýzu. Tuto metodu vyvinuli cévní chirurgové z Kliniky transplantační a cévní chirurgie v IKEM Praha. Průkopníků nové metody MUDr. Petra Baláže, Ph.D., a MUDr. Slavomíra Rokošného jsem se zeptal, jak to dokázali.

Čím se vaše pracoviště zabývá?

Baláž: Na našem pracovišti se věnujeme hlavně transplantaci nitrobřišních orgánů, komplexně cévní a hepatobiliární chirurgii. Vzhledem k tomu, že se u nás provádí nejvíce transplantací ledvin v České republice jak od mrtvých, tak i od živých dárců, máme i velký počet pacientů s renálním selháním, kteří potřebují hemodialýzu. Řešíme tedy i problematiku cévních přístupů.

Jak jste přišli na toto nové řešení aneuryzmatických arteriovenózních fistulí?

Baláž: Nadále platí, že preferenční metodou u pacientů s potřebou cévního přístupu je vytvoření nativní arteriovenózní píštěle/fistule (AVF). I když tyto výkony jsou zatížené menším rizikem než protetické zkraty, jsou komplikace spojené s tímto typem píštěle relativně vysoké. Kromě běžných komplikací, jakými jsou stenóza, trombóza, steal syndrom a hyperfunkce, až u 10-20 procent nativních zkratů vzniká aneuryzmatická dilatace odvodné žíly. Před několika lety bylo metodou volby zrušení takového aneuryzmatem postiženého zkratu a vytvoření nového přístupu. Naše pracoviště zavedlo pro záchranu aneuryz­maticky změněné AVF novou metodu, nazývanou aneuryzmorafie s podporou zevní protézy (ProVena od B. Braun).

Kolik pacientů jste již touto metodou ošetřili?

Rokošný: V současné době máme odoperováno přes 110 pacientů z celé České republiky.

Jak je metoda úspěšná?

Baláž: Podle doposud zpracovaných výsledků, při retrospektivní analýze je primární průchodnost této operace ve dvanácti měsících 79 procent, s infekčními komplikacemi 4,8 procenta.

Můžete stručně popsat princip této metody?

Rokošný: Jedná se o parciální resekci aneuryzmatu odvodní žíly zkratu, úpravu jejího průměru a u hyperfunkčních zkratů také o redukci anastomózy. Hlavní výhodou tohoto výkonu je zachování nativního zkratu (ProVena je implantována zvenčí) bez přítomnosti aneuryzmatu s normalizací průtoku, který lze po aneuryzmorafii dále využít k hemodialyzační léčbě. Pro vlastní resekci aneuryzmat jsme vyvinuli nový chirurgický nástroj - svorku - která pomůže aneuryzmaticky změněnou žílu upravit na předem požadovaný průměr. Vlastní ProVena adekvátní velikosti je poté implantována na upravený zkrat, a tím ovlivňuje hemodynamiku, preventivně brání vzniku intimální hyperplazie a brání recidivě další aneuryzmatické degenerace žilního ramene píštěle.

Tato metoda je ještě relativně nová. V jakých indikacích ji používáte?

Rokošný: Hlavní indikací k aneuryzmorafii je symptomatický hyperfunkční aneurazmatický zkrat. Dalšími indikacemi jsou opakované ruptury zkratu při hemodialýze, progrese velikosti aneuryzmatu, bolestivost aneuryzmat při útlaku okolních nervových struktur a steal syndrom.

Kdy takto upravený AV zkrat můžeme použít? Jaké jsou zkušenosti s kanylací během dialýzy?

Baláž: Kanylace během dialýzy je většinou nekomplikovaná a kanylovat lze obvykle za 21-30 dnů, kdy je zcela zhojen kožní kryt po operaci.

Rozšiřuje se metoda i v jiných zemích?

Baláž: Ano, tato metoda byla již zavedena na několika pracovištích ve Francii a začíná se používat v Německu. Během příštího roku bychom ji také rádi pomohli uvést do praxe u kolegů na Slovensku.

Na jakém nejprestižnějším fóru jste tuto metodu prezentovali?

Rokošný: Naše práce byly představeny na mnohých domácích a zahraničních fórech, avšak mezi nejprestižnější určitě patří dva mezinárodní kongresy konané v tomto roce - první byl 8. světový kongres o cévních přístupech, pořádaný společností VAS v Praze, kde náš tým vystoupil s úvodní přednáškou v sekci věnované komplikovaným AVF. V září jsme pak na ESVS kongresu (European Society of Vascular Surgery) v Budapešti představili, jako jediné ústní sdělení z České i Slovenské republiky, kompletní soubor našich pacientů. Naše přednáška byla vybrána z více jak 742 zaslaných abstraktů. V Budapešti jich bylo prezentováno pouze 42.

Zaznamenali jste s aneuryzmorafií ještě nějaký další úspěch?

Baláž: Ano, letos jsme byli oceněni cenou Discovery Awards, která je udělována mladým vědcům do čtyřiceti let za inovativní počin v medicíně v zájmu podpory vědy a výz­kumu.

Jaké máte plány do budoucna?

Rokošný: Momentálně připravujeme první publikaci tohoto druhu pro prestižní časopis EJVES. V příštím roce plánujeme zahájení prospektivní randomizované studie s mezinárodní účastí, kde budeme testovat efekt aneuryzmorafie na snížení kardiologického rizika u pacientů s hyperfunkčním zkratem. Měli bychom také konečně zahájit spolupráci se slovenskými centry a plánujeme dokončit mezinárodní internetový registr pro evidenci pacientů po aneuryzmorafii v Evropě.

Děkuji vám za rozhovor a přeji další úspěchy v propagaci a rozšiřování této nové metody.

Více o aneuryzmorafii s využitím ProVena naleznete na internetových stránkách: www.aneurysmorrhaphy.eu

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník