Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ambulantní péče:

Nerozhoduje pouze cena

redakce Braunovin

19. Květen 2010

Zelená hvězda

Služeb elektronických obchodů orientovaných na prodej zdravotnických prostředků využívá stále více lékařů a zdravotnických zařízení. Na výhody internetového prodeje oproti prodeji v „kamenných“ obchodech a na co by si odběratelé měli naopak dávat pozor, jsme se zeptali Ing. Josefa Urbana, koordinátora sítě prodejen a výdejen zdravotnických prostředků Zelená hvězda.

Jaké výhody přináší zákazníkům elektronický prodej zdravotnických prostředků?

Elektronické obchody nabízejí zákazníkům široký sortiment zdravotnických prostředků. Nabídka e-hopu Zelené hvězdy např. zahrnuje více než patnáct tisíc produktů - od náplastí a obvazového materiálu přes dezinfekční a hygienické prostředky, inkontinenční a urologické pomůcky až po infúzní a injekční techniku. Klienti si zde mohou předkládanou nabídku „prolistovat“, porovnat ceny jednotlivých produktů a zvolit si zboží, které odpovídá jejich aktuálním potřebám a požadavkům.

Elektronický prodej zdravotnických prostředků zákazníkům rovněž bezesporu šetří čas. Odběratel si může potřebné zboží objednat přímo ze své ordinace či z domova. Požadované produkty mu jsou následně dodány v průběhu několika dnů. Zákazník si přitom většinou neobjednává pouze jeden konkrétní výrobek, ale celou řadu rozmanitých zdravotnických prostředků, které potřebuje pro provoz své ordinace. Zatímco při nákupu v „kamenném“ obchodě je mnohdy zapotřebí část požadovaného zboží doobjednat, při nákupu elektronickém klient zpravidla obdrží celou objednávku najednou.

Nese s sebou elektronický prodej zdravotnických prostředků rovněž nějaká rizika? Na co konkrétně by si podle vás měli odběratelé dávat pozor?

Rizika jsou spojena především s kvalitou nabízených produktů. V praxi se můžeme setkat s případy, kdy firmy - zpravidla se jedná o subjekty neznámé a neseriózní - nabízejí zákazníkům v elektronických aukcích nejlevnější varianty výrobků, aniž by braly ohled na jejich kvalitu. Přitom právě kvalita
a bezpečnost produktů i poskytovaných služeb sehrává v oblasti zdravotnictví hlavní roli a může se významně podepsat na zdravotním stavu pacienta. Domnívám se proto, že by odběratelé při elektronickém nákupu zdravotnických prostředků neměli brát v potaz pouze kritérium ceny, ale zejména kritérium kvality. A to jak kvality nakupovaného zboží, tak rovněž kvality a reputace prodávajících firem
a jejich personálu.

Jakým způsobem se vyrovnává se zmiňovanými riziky váš e-shop?

Elektronický obchod Zelené hvězdy je jedním z nejrozsáhlejších e-shopů zaměřených na prodej
zdravotnických prostředků. Klienti si zde mohou vybírat z široké nabídky výrobků, které jsou pro snadnou orientaci přehledně seřazeny do odpovídajících produktových kategorií. Jednotlivé výrobky jsou označeny kódy, díky nimž je prakticky vyloučena možnost záměny v průběhu distribuce. Všichni dodavatelé, kteří náš elektronický obchod zásobují, přitom splňují veškeré legislativní normy a dodržují řádné postupy v řízení jakosti. Zákazníkům proto můžeme garantovat, že v našem e-shopu najdou výrobky odpovídající nejvyšším standardům kvality a bezpečnosti.

Odběratelům je navíc neustále k dispozici profesionální personál, který je schopen kompetentně zodpovědět jejich dotazy, poradit jim s výběrem adekvátních zdravotnických prostředků a vysvětlit případné nejasnosti. Všichni naši obchodní zástupci, stejně jako zaměstnanci prodejen, do kterých objednané zboží chodí, jsou jednotlivými výrobními firmami evropských zemí průběžně seznamováni
s novými produkty. Většina z nich má navíc zdravotnické vzdělání, zpravidla minimálně na úrovni zdravotní sestry. Společným mottem našeho pracovního týmu je tedy individuální přístup k zákazníkovi - svým klientům se snažíme vždy poradit tak, aby za přijatelné ceny obdrželi výrobky splňující všechny jejich požadavky.

Poskytuje Zelená hvězda svým klientům také nějaké další služby?

Internetový portál nabízí zákazníkům vedle rozsáhlého katalogu zdravotnických prostředků a odborného poradenství rovněž bohatou databázi odborných článků, kazuistik a případových studií. Zajímavé
a podnětné informace zde však najdou také pacienti. V sekci určené veřejnosti se totiž mohou velice srozumitelnou formou seznámit se zdravotnickými prostředky, které jsou využívány při léčbě jejich zdravotních potíží.

Registrovaným klientům poskytuje Zelená hvězda navíc mnoho dalších služeb. Na svém uživatelském účtu si mohou např. dohledat historii svých objednávek a finanční obnosy, které za ně zaplatili.
K nahlédnutí jsou zde též zvýhodněné obchodní podmínky, které si zákazník dojednal s obchodním zástupcem. Pokud se sjednané podmínky promítnou v cenách, uživatel již v elektronickém katalogu vidí přímo zlevněné položky. Do budoucna bychom potom rádi posílili zejména vzájemnou komunikaci mezi zákazníky - odběratelé se prostřednictvím našich webových stránek budou moci např. podělit se svými kolegy o zkušenosti s nabízenými produkty.

Jakým směrem by se měl podle vás vývoj v oblasti elektronického prodeje zdravotnických
prostředků ubírat do budoucna?

Oblast zdravotnických prostředků je velmi rozsáhlá a pro zákazníka je často obtížné se v ní orientovat. Mnohdy je také problematické rozhodnout, který prostředek je s ohledem na cenu a kvalitu pro pacienta tím nejvhodnějším. Rozvoj v oblasti elektronického prodeje zdravotnických prostředků by proto měl směřovat k tomu, aby klientům dokázal poskytnout nejen kvalitní produkty, ale rovněž informace relevantní pro jejich rozhodování. Cena, kvalita, komplexnost sortimentu a komunikace se zákazníkem - právě to jsou podle mého názoru kritéria, která budou rozvoj internetového obchodování řídit do budoucna.

Více informací o službách, které Zelená hvězda nabízí svým zákazníkům, najdete na webových stránkách www.zelenahvezda.cz .

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník