Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nemocnice v Karviné-Ráji se může pyšnit Certifikátem bezpečnosti a kvality „Bezpečná nemocnice“

9. Duben 2013

Nemocnice v Karviné-Ráji se může pyšnit Certifikátem bezpečnosti a kvality „Bezpečná nemocnice“

Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj byla první nemocnicí MSK, která získala prestižní ocenění Certifikát bezpečnosti a kvality „Bezpečná nemocnice“ za dlouhodobé používání bezpečných zdravotnických prostředků.

 

Certifikát bezpečnosti a kvality získají pouze ta zdravotnická zřízení, která splňují  požadavky bezpečnosti pro manipulaci s potenciálně nebezpečným materiálem. Základní podmínkou získání certifikátu je zavedení používání bezpečnostních prvků do standardů ošetřovatelské péče a jejich důsledné dodržování na všech zdravotnických pracovištích. Tím se zvyšuje nejen bezpečnost pacientů, ale především i bezpečnost zdravotnického personálu, který každý den přichází do styku s kanylami a infuzními sety kontaminovanými pacientovou krví.

V čem tkví přínos bezpečnostních prvků ve zdravotnických prostředcích? V Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj se každoročně spotřebuje více než 50 835 infuzních setů a 21 450 intravenózních kanyl. Při manipulaci s nimi přitom zdravotníci podstupují již zmíněné riziko poranění a případné nakažení se hepatitidou typu B a C, virem HIV nebo celou řadou dalších závažných infekčních onemocnění. Díky bezchybně fungujícím ochranným prvkům je nyní riziko poranění téměř nulové. Kanyly a infuzní sety jsou totiž vybaveny speciální konstrukcí znemožňující bodná či řezná poranění. Po použití jehly se její hrot automaticky uzavře a riziko poranění a následné možné infikace zdravotníka nebo pacienta je tím eliminováno téměř na nulu.

„Práce zdravotníka je velmi náročná. A pocit, že jste dennodenně vystaveni riziku nákazy, může často vést i k psychickým problémům. Každé poranění, ke kterému i přes veškerou opatrnost může dojít, je vždy velmi nepříjemné a může znamenat vážné zdravotní problémy. Pro nemocnici je to zároveň i výrazná finanční komplikace. Proto jsme se rozhodli jít cestou bezpečnosti a udělat vše proto, abychom poskytovali nadstandardní služby nejen pacientům, ale i našemu personálu. Jsme velmi rádi, že se zavedená pravidla ujala, naše snaha nezůstala bez povšimnutí, a získali jsme prestižní Certifikát bezpečnosti a kvality. Toto ocenění je pro nás velkou odměnou a zároveň motivací do dalšího zlepšování naší práce,“ říká Ing. Petr Kovařík, ředitel Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj.

„Jsme akreditovaná nemocnice a naše politika kvality směřuje k poskytování profesionální péče - kvalitě v bezpečném prostředí. Bez rozdílu, zda jste pacient nebo zaměstnanec. Ročně naše sestry zavedou téměř 21 500 intravenózních kanyl, což je 21 500 možností, kdy se mohou poranit. Používání kanyl, které prakticky odstraní riziko poranění personálu, je tedy velmi dobrou a odpovědnou volbou. Bezpečí je pro nás priorita.“ uvedla Andrea kopáčková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.

Jako velmi pozitivní hodnotí zavedení bezpečnostních prvků i hlavní sestra nemocnice Orlová, Rita Vilášková: „Naši zaměstnanci si zavedená pravidla pochvalují a přístup vedení k zajištění jejich bezpečnosti  oceňují. Naše práce se v podstatě nezměnila, díky zavedeným pravidlům se snížil počet zranění a zdravotníci jsou při práci s nebezpečnými materiály mnohem klidnější. Málokdo si totiž uvědomuje, že mnohdy stačí i sebenepatrnější nepozornost, která může mít nedozírné následky. Věřím, že podobné bezpečnostní prvky budou brzy samozřejmou součástí všech zdravotnických zařízení.Jejich zavedení totiž výrazně přispívá k dobrému jménu českého zdravotnictví.“

Člen  vedení Skupiny B. Braun Avitum, MUDr. Martin Kuncek, k tomu dodává: „Jsme velmi rádi, že předáváním Certifikátu bezpečnosti a kvality podporujeme aktivní přístup zdravotnických zařízení
k ochraně personálu, pracoviště a v neposlední řadě i samotných pacientů. Finanční náklady na nákup těchto zdravotnických prostředků jsou navíc téměř srovnatelné s cenami prostředků bez nadstandardních bezpečnostních prvků. Zvýšená ochrana rovněž vede k následným úsporám financí vynakládaných na léčbu a odškodnění škod na zdraví. Zodpovědný přístup k bezpečnosti by měl být jedním z faktorů, podle něhož pacienti zařízení volí a Certifikát jim v tomto případě dává jistotu, že se rozhodli správně.“

Od roku 2009 společnost B. Braun v rámci České republiky udělila certifikát bezpečnosti a kvality zatím devíti zdravotnickým zařízením.

O bezpečné nemocnici informovala také moravskoslezská regionální televize POLAR 
archiv pořadu [5:23-6:55] 

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun