Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nemocnice Strakonice získala certifikát Bezpečná nemocnice

12. Září 2011

Nemocnice Strakonice získala certifikát Bezpečná nemocnice

Nemocnice Strakonice dnes převzala od společnosti B. Braun Medical čestný certifikát bezpečnosti a kvality „Bezpečná nemocnice“. Pokračuje tak v zavádění bezpečnostních prvků na ochranu zdraví svých zaměstnanců.

O toto prestižní ocenění mohou usilovat pouze taková zdravotnická zařízení, která celoplošně zařadí do standardů své léčebné a ošetřovatelské péče moderní zdravotnické prostředky podporující bezpečnost zdravotnického personálu. Jde například o bezpečnostní kanyly a infuzní sety, u nichž zdravotníkům při manipulaci s nimi nehrozí poranění jehlou. Nemocnice Strakonice, a.s. je již pátou takto oceněnou nemocnicí v České republice a druhou v rámci kraje.

Udílený certifikát bezpečnosti je důležitým ukazatelem kvality péče v dané nemocnici a zaručuje pacientům i zdravotnickému personálu určitý nadstandard. „Zatímco v řadě zemí Evropské unie je používání zdravotnických prostředků s bezpečnostními prvky stanoveno zákonem, v České republice taková povinnost prozatím uzákoněná není. Udílením certifikátu Bezpečná nemocnice se proto snažíme nemocnice motivovat k tomu, aby se přiblížily evropským standardům. Dávají tím jasný signál, že se snaží poskytovat svým pacientům i zaměstnancům ten nejlepší servis,“ uvádí  MUDr. František Vojík ze společnosti B. Braun Medical.

V čem tkví přínos bezpečnostních prvků u zdravotnických prostředků?

V Nemocnici Strakonice, se každoročně spotřebuje více než 30 000 infuzních setů a cca 20 000 intravenózních kanyl. Při manipulaci s každou z nich zdravotníci podstupují riziko bodného poranění
a případného následného infikování virem HIV, hepatitidou B a C, či dalšími infekčními  chorobami.
„U zastaralých prostředků bez bezpečnostních prvků tato poranění přes veškerou opatrnost bohužel nejsou nijak výjimečná. Pro daného pracovníka to může znamenat vážné zdravotní, psychické i sociální problémy, pro nemocnici pak ztrátu dlouhodobě budované prestiže. Proto jsme se rozhodli jít cestou prevence a použitím bezpečnostních prvků zmíněná rizika snížit na minimum,“ vysvětluje důvody celoplošného zavedení bezpečných produktů MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a.s.

Finanční rozdíl na nákup zdravotnických prostředků s nadstandardními bezpečnostními prostředky není nijak dramatický oproti prostředkům bez nich. Zvýšená ochrana u moderních zdravotnických prostředků navíc vede k ochraně toho nejcennějšího co nemocnice má, tj. zdraví zaměstnanců. Nemocnice tak po zřízení bezpečnostní služby a zakoupení speciálního zařízení pro bezpečné ředění cytostatik, zavedením výše uvedených bezpečnostních prvků pokračuje v započatém trendu, tj. v ochraně zdraví svých zaměstnanců.

Od roku 2009 společnost B. Braun v rámci České republiky udělila certifikát bezpečnosti a kvality zatím pěti nemocničním zařízením. První získala FN Plzeň, následovala FN Brno, Nemocnice Hořovice, Nemocnice Písek a nejnověji Nemocnice Strakonice.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun