Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nemocnice s poliklinikou Havířov získala Certifikát bezpečnosti a kvality

21. Listopad 2013

Nemocnice s poliklinikou Havířov získala Certifikát bezpečnosti a kvality

Bezpečné kanyly a infuzní sety zabrání bodnému poranění zdravotníků v celé nemocnici. Krajská nemocnice, kterou řídí a provozuje Moravskoslezský kraj, se tak po Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj stala druhou certifikovanou nemocnicí v kraji.

 

Udílený certifikát bezpečnosti je důležitým ukazatelem kvality péče v dané nemocnici a zaručuje pacientům i zdravotnickému personálu určitý nadstandard. Obdrží jej proto jen ta zdravotnická zařízení, která splňují nejpřísnější požadavky bezpečnosti pro manipulaci s potenciálně nebezpečným materiálem. Základní podmínkou získání certifikátu je zavedení používání bezpečnostních prvků do standardů ošetřovatelské péče a jejich důsledné dodržování na všech zdravotnických pracovištích. Tím se zvyšuje nejen bezpečnost pacientů, ale především také bezpečnost zdravotnického personálu, který každý den manipuluje s kanylami a infuzními sety kontaminovanými pacientovou krví.

„Velmi mě těší, že naše snaha o zkvalitnění péče nezůstala bez povšimnutí a díky certifikátu jsme se mohli zařadit po bok vybraných bezpečných nemocnic. Práce zdravotníka je náročné zaměstnání, průzkumy navíc uvádí, že během roku se o jehly či další ostré předměty při výkonu služby poraní až jedna třetina zaměstnanců nemocnic a zdravotnických zařízení. Takovýto pocit, že jste dennodenně vystaveni riziku nákazy, však může mnohdy vést až k psychickým problémům a pracovní nejistotě. Na našich pacientech i zaměstnancích nám velmi záleží, proto jsme se rozhodli jít cestou bezpečnosti a udělat vše pro to, abychom jim mohli poskytovat nadstandardní služby,“ říká Ing. Petr Kovařík, ředitel Nemocnice s poliklinikou Havířov.

Bezpečné jehly zranit nemohou

V čem tkví hlavní přínos bezpečnostních prvků ve zdravotnických prostředcích? Kanyly a infuzní sety jsou oproti zastaralým prostředkům vybaveny speciální konstrukcí znemožňující bodná či řezná poranění. Po použití jehly se její hrot automaticky uzavře a zcela tak eliminuje riziko poranění a následné možné infikace zdravotníka či pacienta.

Zavedení bezpečnostních prvků hodnotí pozitivně nejen vedení nemocnice, ale také sami zaměstnanci. „Myslím, že kolegové na všech pracovištích nahlížejí na tento zodpovědný přístup vedení velmi pozitivně
a nová pravidla jim nevadí. Naše práce se prakticky nezměnila, manipulace s novými kanylami a infuzními sety je jednoduchá, rychlá a hlavně bezpečná. Každý rok se v naší nemocnici spotřebuje více než 66 tisíc infuzních setů a bezmála 19 tisíc intravenózních kanyl a jen málokdo si uvědomuje, jaké riziko při manipulaci s nimi zdravotnický personál podstupuje. Mnohdy stačí jen sebenepatrnější nepozornost a zranění na sebe nenechá dlouho čekat. Zdravotníci tak mohou být vystaveni riziku nákazy hepatitidou typu B a C, virem HIV nebo celou řadou dalších závažných infekčních onemocnění. Jsme akreditovanou nemocnicí a bezpečné prostředí jak pro pacienty, tak pro personál je pro nás prioritou. Bezchybně fungující ochranné prvky toto riziko při zavádění žilní kanyly snižují téměř na nulu, a výrazně tak zvyšují dlouhodobě budovanou prestiž naší nemocnice,“ doplňuje Mgr. Renata Tydlačková, náměstkyně ošetřovatelské péče.

Cílem udílení Certifikátů Bezpečná nemocnice je podporovat aktivní přístup zdravotnických zařízení
k ochraně personálu, pracoviště i samotných pacientů. „Podmínkou pro udělení certifikátu Bezpečná nemocnice je zavedení používání bezpečnostních produktů do celoplošných standardů poskytované péče. Zatímco v řadě zemí Evropské unie je používání zdravotnických prostředků s bezpečnostními prvky stanoveno zákonem, v České republice prozatím taková povinnost uzákoněna není. Udílením certifikátu bezpečnosti se proto snažíme nemocnice motivovat k tomu, aby se evropským standardům přiblížily z vlastní vůle a daly tak veřejnosti jasný signál, že se snaží poskytovat svým pacientům ten nejlepší servis a zaměstnancům co nejbezpečnější podmínky pro práci,“ dodává MUDr. Martin Kuncek, člen vedení Skupiny B. Braun.

Od roku 2009 Skupina B. Braun udělila Certifikát bezpečnosti a kvality „Bezpečná nemocnice“ jedenácti nemocničním zařízením. Nemocnice s poliklinikou Havířov se navíc stala teprve druhou oceněnou nemocnicí v Moravskoslezském kraji, první certifikát B. Braun udělil Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj. Mezi další oceněné nemocnice v České republice patří FN Plzeň, FN Brno, Nemocnice Hořovice, Nemocnice Písek, následovala Nemocnice Strakonice, Nemocnice Beroun, Nemocnice Tábor, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem a Masarykova nemocnice Rakovník.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. Jakým způsobem to dokáže ovlivnit zdravotnictví? 

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun