Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Události

Nemocnice Písek získala certifikát Bezpečná nemocnice

Ing. Lucie Kocourková

20. Červen 2011

Aktuality B. Braun

Nemocnice Písek získala 16. června čestný certifikát Bezpečná nemocnice, který jí byl udělen za proaktivní a inovativní přístup v oblasti ochrany zdravotníků a pacientů. Je tak čtvrtou nemocnicí v ČR oceněnou čestným certifikátem bezpečnosti a kvality.

Certifikát Bezpečná nemocnice uděluje společnost B. Braun za používání nejnovějších technologií
s bezpečnostními prvky, které chrání zdravotnický personál i pacienty. Držitelem certifikátu jsou
v současné době pouze tři nemocnice v České republice.

Nemocnice Písek se v zájmu ochrany svých zaměstnanců i pacientů rozhodla jít dobrovolně cestou bezpečnosti, a následovat tak okolní vyspělé země Evropské unie. „Ziskání certifikátu je podmíněno celoplošným používáním bezpečnostních kanyl, infuzních setů a dalšího zdravotnického materiálu
s nadstandardními bezpečnostními prvky, který je zavedený do standardů ošetřovatelské péče. Na rozdíl od řady zemí EU, kde je povinnost používat výhradně zdravotnické prostředky s bezpečnostními prvky již dána zákonem, tato povinnost prozatím v ČR uzákoněna není,“ vysvětlil princip ocenění
MUDr. František Vojík, obchodní manažer divize Hospital Care společnosti B. Braun.

Letos zatím nula bodných poranění

Zdravotníci jsou při manipulaci s běžnými typy kanyl ohroženi zejména rizikem bodného poranění
a následně vznikem hepatitidy typu B a C, virem HIV a dalšími infekčními onemocněními. „Od roku 2007, kdy jsme začali zdravotnické prostředky s bezpečnostními prvky postupně zavádět, jsme zaznamenali rapidní úbytek poranění zdravotníků o kontaminovanou jehlu či periferní kanylu. Zatímco
v roce 2007 se zranilo více než 40 zdravotníků, v roce 2010 počet zranění klesl na devět. Od začátku roku 2011, kdy již používáme bezpečnostní jehly a kanyly ze 100 procent, neevidujeme zranění žádné,“ uvedl MUDr. Jiří Holan, MBA, ředitel Nemocnice Písek.

„Tato statistika mne ujišťuje o tom, že rozhodnutí investovat do zdravotnického materiálu
s nadstandardními bezpečnostními prvky bylo nejen správné a odpovědné, ale také efektivní. Náklady na pořízení tohoto speciálního vybavení se oproti standardnímu materiálu zvýšily v absolutní hodnotě
o necelých 140 tisíc korun za rok. Při ročním obratu nemocnice, který převyšuje půl miliardy korun,
a zejména pak díky minimálnímu počtu zraněných zdravotníků, jsou tyto finanční prostředky investovány správným směrem,“ doplnil Holan.

„Podmínkou pro udělení certifikátu Bezpečná nemocnice není to, aby nemocnice používala výhradně produkty B. Braun, ale aby zavedla používání produktů s bezpečnostními prvky do standardů poskytované péče a nevyužívala je pouze na vybraných odděleních. Ze strany B. Braun se tak jedná především o čestné ocenění zdravotnických zařízení, které se aktivně starají o bezpečnost svých zaměstnanců a pacientů,“ dodal k certifikátu Vojík.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník