Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nemocnice Písek získala certifikát Bezpečná nemocnice

20. Červen 2011

Nemocnice Písek získala certifikát Bezpečná nemocnice

Nemocnice Písek získala 16. června čestný certifikát Bezpečná nemocnice, který jí byl udělen za proaktivní a inovativní přístup v oblasti ochrany zdravotníků a pacientů. Je tak čtvrtou nemocnicí v ČR oceněnou čestným certifikátem bezpečnosti a kvality.

Certifikát Bezpečná nemocnice uděluje společnost B. Braun za používání nejnovějších technologií
s bezpečnostními prvky, které chrání zdravotnický personál i pacienty. Držitelem certifikátu jsou
v současné době pouze tři nemocnice v České republice.

Nemocnice Písek se v zájmu ochrany svých zaměstnanců i pacientů rozhodla jít dobrovolně cestou bezpečnosti, a následovat tak okolní vyspělé země Evropské unie. „Ziskání certifikátu je podmíněno celoplošným používáním bezpečnostních kanyl, infuzních setů a dalšího zdravotnického materiálu
s nadstandardními bezpečnostními prvky, který je zavedený do standardů ošetřovatelské péče. Na rozdíl od řady zemí EU, kde je povinnost používat výhradně zdravotnické prostředky s bezpečnostními prvky již dána zákonem, tato povinnost prozatím v ČR uzákoněna není,“ vysvětlil princip ocenění
MUDr. František Vojík, obchodní manažer divize Hospital Care společnosti B. Braun.

Letos zatím nula bodných poranění

Zdravotníci jsou při manipulaci s běžnými typy kanyl ohroženi zejména rizikem bodného poranění
a následně vznikem hepatitidy typu B a C, virem HIV a dalšími infekčními  onemocněními. „Od roku 2007, kdy jsme začali zdravotnické prostředky s bezpečnostními prvky postupně zavádět, jsme zaznamenali rapidní úbytek poranění zdravotníků o kontaminovanou jehlu či periferní kanylu. Zatímco
v roce 2007 se zranilo více než 40 zdravotníků, v roce 2010 počet zranění klesl na devět. Od začátku roku 2011, kdy již používáme bezpečnostní jehly a kanyly ze 100 procent, neevidujeme zranění žádné,“ uvedl MUDr. Jiří Holan, MBA, ředitel Nemocnice Písek.

„Tato statistika mne ujišťuje o tom, že rozhodnutí investovat do zdravotnického materiálu
s nadstandardními bezpečnostními prvky bylo nejen správné a odpovědné, ale také efektivní. Náklady na pořízení tohoto speciálního vybavení se oproti standardnímu materiálu zvýšily v absolutní hodnotě
o necelých 140 tisíc korun za rok. Při ročním obratu nemocnice, který převyšuje půl miliardy korun,
a zejména pak díky minimálnímu počtu zraněných zdravotníků, jsou tyto finanční prostředky investovány správným směrem,“ doplnil Holan. 

„Podmínkou pro udělení certifikátu Bezpečná nemocnice není to, aby nemocnice používala výhradně produkty B. Braun, ale aby zavedla používání produktů s bezpečnostními prvky do standardů poskytované péče a nevyužívala je pouze na vybraných odděleních. Ze strany B. Braun se tak jedná především o čestné ocenění zdravotnických zařízení, které se aktivně starají o bezpečnost svých zaměstnanců a pacientů,“ dodal k certifikátu Vojík.

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun