Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nemocnice Písek získala certifikát Bezpečná nemocnice

20. Červen 2011

Nemocnice Písek získala certifikát Bezpečná nemocnice

Nemocnice Písek získala 16. června čestný certifikát Bezpečná nemocnice, který jí byl udělen za proaktivní a inovativní přístup v oblasti ochrany zdravotníků a pacientů. Je tak čtvrtou nemocnicí v ČR oceněnou čestným certifikátem bezpečnosti a kvality.

Certifikát Bezpečná nemocnice uděluje společnost B. Braun za používání nejnovějších technologií
s bezpečnostními prvky, které chrání zdravotnický personál i pacienty. Držitelem certifikátu jsou
v současné době pouze tři nemocnice v České republice.

Nemocnice Písek se v zájmu ochrany svých zaměstnanců i pacientů rozhodla jít dobrovolně cestou bezpečnosti, a následovat tak okolní vyspělé země Evropské unie. „Ziskání certifikátu je podmíněno celoplošným používáním bezpečnostních kanyl, infuzních setů a dalšího zdravotnického materiálu
s nadstandardními bezpečnostními prvky, který je zavedený do standardů ošetřovatelské péče. Na rozdíl od řady zemí EU, kde je povinnost používat výhradně zdravotnické prostředky s bezpečnostními prvky již dána zákonem, tato povinnost prozatím v ČR uzákoněna není,“ vysvětlil princip ocenění
MUDr. František Vojík, obchodní manažer divize Hospital Care společnosti B. Braun.

Letos zatím nula bodných poranění

Zdravotníci jsou při manipulaci s běžnými typy kanyl ohroženi zejména rizikem bodného poranění
a následně vznikem hepatitidy typu B a C, virem HIV a dalšími infekčními  onemocněními. „Od roku 2007, kdy jsme začali zdravotnické prostředky s bezpečnostními prvky postupně zavádět, jsme zaznamenali rapidní úbytek poranění zdravotníků o kontaminovanou jehlu či periferní kanylu. Zatímco
v roce 2007 se zranilo více než 40 zdravotníků, v roce 2010 počet zranění klesl na devět. Od začátku roku 2011, kdy již používáme bezpečnostní jehly a kanyly ze 100 procent, neevidujeme zranění žádné,“ uvedl MUDr. Jiří Holan, MBA, ředitel Nemocnice Písek.

„Tato statistika mne ujišťuje o tom, že rozhodnutí investovat do zdravotnického materiálu
s nadstandardními bezpečnostními prvky bylo nejen správné a odpovědné, ale také efektivní. Náklady na pořízení tohoto speciálního vybavení se oproti standardnímu materiálu zvýšily v absolutní hodnotě
o necelých 140 tisíc korun za rok. Při ročním obratu nemocnice, který převyšuje půl miliardy korun,
a zejména pak díky minimálnímu počtu zraněných zdravotníků, jsou tyto finanční prostředky investovány správným směrem,“ doplnil Holan. 

„Podmínkou pro udělení certifikátu Bezpečná nemocnice není to, aby nemocnice používala výhradně produkty B. Braun, ale aby zavedla používání produktů s bezpečnostními prvky do standardů poskytované péče a nevyužívala je pouze na vybraných odděleních. Ze strany B. Braun se tak jedná především o čestné ocenění zdravotnických zařízení, které se aktivně starají o bezpečnost svých zaměstnanců a pacientů,“ dodal k certifikátu Vojík.

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vzdělávací instituce Aesculap Akademie uspořádala sympozium Restart elektivních výkonů, které v přímém přenosu vysílala přihlášeným účastníkům prestižní konference Efektivní nemocnice. Pozvání přijali Roman Kraus, předseda senátního výboru pro zdravotnictví, Jan Bláha, přednosta KARIM Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a Eckart Mayer, přednosta německé ortopedické kliniky AKH. Připravili jsme tři bloky, ve kterých vždy diskutovali dva hosté.

23.12.2020
Aktuality z B. Braun

Spotify, iTunes, Google Podcasts - na všech těchto platformách si teď můžete poslechnout podcast Medicína od společnosti B. Braun. O zdravotnictví nebo aktuálních tématech v medicíně vyprávějí lékaři, sestry, manažeři, ale i samotní pacienti. Ačkoliv podcast přináší řadu odborných názorů, nepochybně obohatí i posluchače z řad široké veřejnosti.

30.10.2020
Aktuality z B. Braun

Existuje klíč k nalezení optimální úrovně stresu v době koronaviru? K tomu se nám vyjádřil a popsal své zkušenosti z terénu zakladatel projektu #delamcomuzu Mgr. Pavel Pařízek, který v době krize řešil se svým týmem na dennodenní bázi problémy běžných občanů, pracovníků z první linie a fungoval dokonce jako „záchranná stanice“ expatů žijících na území České republiky. V průběhu pandemie se ukázalo, že hlavním stresovým faktorem epidemické krize nebyl jen samotný Covid-19, ale i sekundární dopady pandemie jako obavy o vztahy či práci.

08.07.2020
Aktuality z B. Braun