Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

Nemocnice jinak - I. krajská konference sester 2010

Petr Klimeš

5. Květen 2010

Bezpečnost personálu
Společnost Krajská zdravotní, a.s., uspořádala ve dnech 24. - 25. března 2010 I. Krajskou konferenci sester, jež byla uvedena netradičním mottem: „Nemocnice jinak.“ Místem konání se stal areál Centra výchovy a dalšího vzdělávání Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Garantem konference byl MUDr. Jan Lami, náměstek zdravotní péče Krajské zdravotní, společně
s dámami Soňou Brabcovou, vedoucí odboru ošetřovatelské péče a hygieny Krajské zdravotní,
a Mgr. Markétou Svobodovou, hlavní sestrou Krajské zdravotní - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Záštitu nad konferencí přijala ministryně zdravotnictví České republiky Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA. Společnost B. Braun Medical byla generálním partnerem akce.

Nemocnice jinak

Již netradiční název a motto konference „Nemocnice jinak“ jistě přispěly k tomu, že byl o tuto akci zájem. Zúčastnilo se jí více než sto padesát sester Krajské zdravotní z Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, Nemocnice Děčín, Nemocnice Teplice, Nemocnice Most a Nemocnice Chomutov. Konferenci navíc mohli sledovat zájemci také na internetu prostřednictvím on-line přenosu. Téma konference „Nemocnice jinak“ nabídlo rozšířený pohled na léčbu pacienta zejména v oblasti ošetřovatelské péče
a nadstandardních léčebných metod. Mimo jiné byla diskutována například tato témata: Socioterapie
s psychologickou podporou u klienta, Kiwanis panenka, Děti v nemocnici s úsměvem, Co může udělat sestra pro pacienta v krizi, Canisterapie, Boromejky - tři a půl století péče o nemocné, Co může udělat sestra pro pacienta s problematikou domácího násilí, Kaplanská služba.

Ošetřovatelská péče

V úvodu konference promluvili zástupci managementu Krajské zdravotní z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Ing. Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, vyzdvihl někdy opomíjenou ošetřovatelskou péči a její nadstandardní přístupy jako základ komplexního přístupu k léčbě pacienta, který netvoří pouze přístroje a technika.

MUDr. Jiří Madar, ředitel Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, se vyjádřil o zlepšené personální situaci v Masarykově nemocnici a podpořil nové přístupy v ošetřovatelské péči, které Masarykova nemocnice již zavádí. Jedná se například o canisterapii, kaplanskou službu a dobrovolnickou činnost. Úvodní slovo měla i Soňa Brabcová, vedoucí odboru ošetřovatelské péče a hygieny Krajské zdravotní,
v němž poděkovala přítomným sestrám za obětavý přístup a nasazení při vykonávání náročného povolání zdravotníka. Zároveň vyjádřila dík paní Mgr. Markétě Svobodové, hlavní sestře Krajské zdravotní z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, která se svým realizačním týmem celou konferenci uspořádala a hlavně zvolila poutavé a důležité téma vyzdvihující ošetřovatelskou péči.

Následný odborný program konference byl rozložen do několika bloků ve dvou dnech a tvořila ho témata související s běžnou i nadstandardní ošetřovatelskou péčí, zlepšením přístupu k pacientovi, účinnější pomocí pro pacienta, zvýšením bezpečnosti při ošetřovatelských postupech pro pacienta
i zdravotníka, ale i témata napomáhající zvládat psychologické aspekty, kterým jsou pacienti a zdravotníci během pobytu a práce v nemocnici vystaveni.

Látková panenka Kiwanis

Mezi témata, která vzbudila největší ohlas, lze jistě zařadit prezentaci Mgr. Lenky Janotové, prezidentky Kiwanis klubu Ústí nad Labem o „Kiwanis panence“, látkové loutce z bílé bavlny, kterou dětští pacienti dostávají při příjmu do nemocnice. Loutka přispívá ke zmírnění strachu z neznámého prostředí a často ji také využívají lékaři k vysvětlení léčebných postupů malým pacientům. Ti pak lépe zvládají průběh léčby a po propuštění si panenku odnášejí jako dárek za statečnost. Projekt na dětském oddělení ústecké nemocnice běží již deset let a za tu dobu si panenku odneslo více než patnáct tisíc dětí.

Praktická ukázka canisterapieCanisterapie

Další prezentace, která byla sledována s maximálním nadšením, se zabývala tématem „Canisterapie“. Přednášela Bc. Irena Zárubová za asistence své osmileté fenky zlatého retrívra Báry. Canisterapie, léčba, při níž jsou využíváni psi, řeší psychologické a citové problémy člověka. Na fyzické zdraví působí spíše druhotně. Nechyběly však ani ukázky polohování, při kterém se využívá skutečnosti, že teplota psího těla je o stupeň vyšší než těla lidského, což napomáhá například ke svalové relaxaci pacienta. Psi velmi pomáhají starým, opuštěným nebo nemocným lidem, ale také autistům, drogově závislým
a samozřejmě dětem, tělesně postiženým a pacientům se špatnou motorikou.

Testování mužů čili spermiogram

Přednáškový sál naplnila i přednáška „Testování mužů čili spermiogram“, sestavená kolektivem autorů sexuologie Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem. Dozvěděli jsme se, jaký postup čeká muže při odběru vzorku, a parametry, které se u vzorku sledují. Zajímavý vstup měl také kaplan
Th. Bc. Zbyšek Jonczy, koordinátor spirituální péče Krajské zdravotní, který představil vizi práce nemocničních kaplanů a vyzdvihl její smysl větou: „Neléčit jen nemoc, ale celého nemocného člověka.“

Bariérová ochrana personálu i pacienta

V rámci přednáškových bloků prvního dne konference zazněla přednáška společnosti B. Braun, která přiblížila smysl a důležitost bariérové ochrany proti přenosu nozokomiál ních nákaz, nebezpečných pro pacienta i zdravotnický personál. Přítomní se dozvěděli, proč je důležité řádné užívání rukavic, a hlavně podle jakých parametrů rukavice vybírat. Přiblíženo bylo komplexní řešení výběru, které nabízí produktová řada Ansell Glove. Dále se posluchači dozvěděli, jak a proč správně provádět hygienu rukou, včetně názorného popisu procesu hygienické a chirurgické dezinfekce rukou, a byly představeny ideální produkty pro hygienu rukou z aktuálních řad „active line“ pro pracoviště s vysokými nároky na dezinfekci a hygienu a řady „pure line“ pro senzitivní pracovníky s citlivou pokožkou a potenciální alergiky.

Ještě jednou bezpečnost

Dále byla na stánku společnosti B. Braun představena novinka divize Hospital Care, bezpečnostní infúzní souprava s automatickým odvzdušněním (PrimeStop) a prevencí infúze vzduchu (Airstop) zabraňující bakte riální kontaminaci. Jako součásti této bezpečné infúzní linky byly prezentovány bezpečnostní intravenózní kanyly s automaticky se aktivujícím klipem, s vysokým stupněm komfortu, které jsou bezpečné pro zdravotníky i pacienty a nabízejí ochranu před bodným poraněním.

Veškeré podrobnosti a informace o prezentovaných přípravcích společnosti B. Braun mohli zájemci také získat u stánku, který byl postaven ihned vedle recepce a registračního místa, za což organizátorům děkujeme. O dobrou atmosféru konference se zasloužila vzorná organizace i prostory odpovídající významu celé akce. Pochvalu si zaslouží také brilantní výkon moderátora akce
Mgr. Josefa Rajcherta, který celou dobu mimo jiné přísně střežil časový harmonogram.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník