Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nemocnice Hořovice získala certifikát Bezpečná nemocnice

3. Květen 2011

Nemocnice Hořovice získala certifikát Bezpečná nemocnice

Skupina B. Braun udělila v pořadí třetí certifikát bezpečnosti a kvality v ČR. Certifikát Bezpečná nemocnice získala Nemocnice Hořovice, a to jako první ve Středočeském kraji.

Tento certifikát uděluje společnost B. Braun za používání nejnovějších technologií s bezpečnostními prvky, které chrání zdravotnický personál i pacienta.

Zisk tohoto certifikátu je podmíněn celoplošným používáním zdravotnických prostředků s bezpečnostními prvky, jako jsou například bezpečnostní kanyly či infuzních sety a také jejich zavedením do standardů ošetřovatelské péče. Na rozdíl od řady zemí Evropské unie, kde je povinnost používat výhradně zdravotnické prostředky s bezpečnostními prvky již dána zákonem, tato povinnost prozatím v České republice uzákoněna není. Nemocnice Hořovice se však i přesto v zájmu ochrany svých zaměstnanců i pacientů rozhodla jít dobrovolně cestou bezpečnosti a následovat tak okolní vyspělé země EU.

„Celoplošným používáním nejmodernějších setů zvyšujeme bezpečnost  nejen zdravotnického personálu, ale i našich pacientů. Zdravotníci jsou při manipulaci s běžnými typy kanyl ohroženi zejména rizikem bodného poranění a následně vznikem hepatitidy typu B a C, virem HIV a dalšími infekčními  onemocněními. Každoročně v nemocnici spotřebujeme více než 20 tisíc intravenózních kanyl, přičemž zavedení každé kanyly představuje pro personál bezpečnostní riziko. Jakékoliv poranění zdravotnického pracovníka přitom může mít za následek jeho psychické a zdravotní problémy a nemocnici může způsobit finanční komplikace a ztrátu dlouhodobě budované prestiže.“ vysvětluje hlavní důvody celoplošného používání bezpečných produktů Pavel Staňa, ředitel Nemocnice Hořovice.

„Od roku 2009 jsme udělili certifikát bezpečnosti v České republice pouze dvěma zařízením. Prvním
z nich byla FN Plzeň a druhým byla FN Brno. Podmínkou pro udělení našeho certifikátu není to, aby nemocnice používala výhradně naše produkty, ale aby zavedla používání bezpečnostních produktů do standardů poskytované péče a nevyužívala je pouze na vybraných odděleních. Ze strany společnosti B. Braun se tak jedná především o čestné ocenění zdravotnických zařízení, které se aktivně starají
o bezpečnost svých zaměstnanců a pacientů,“ říká Jiří Lukeš, ředitel společnosti B. Braun Medical.

Používání nejmodernějších bezpečnostních zdravotnických prostředků je současně dokladem kvality poskytované péče a zájmu o pacienty i zaměstnance. „Získání tohoto certifikátu je pro Nemocnici Hořovice věcí prestiže a pro pacienty signálem dodržování zvýšených bezpečnostních standardů,“ dodává na závěr ředitel Nemocnice Hořovice, Pavel Staňa.

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. Jakým způsobem to dokáže ovlivnit zdravotnictví? 

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun