Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nemocnice Beroun je bezpečnějším místem pro personál i pacienty

26. Leden 2012

Nemocnice Beroun je bezpečnějším místem pro personál i pacienty

Od dnešního dne je Nemocnice Beroun držitelem prestižního čestného Certifikátu bezpečnosti a kvality a zařadila se tak do skupiny tzv. Bezpečných nemocnic. Jejími členy jsou pouze zařízení, která celoplošně zařadí do standardů své léčebné a ošetřovatelské péče moderní zdravotnické prostředky podporující bezpečnost zdravotnického personálu a pacientů.

Ocenění převzala Ilona Kupková, hlavní sestra Nemocnice Beroun, z rukou Petra Misaře ze Skupiny B. Braun, která certifikáty uděluje. „Jsme rádi, že jsme mohli rozšířit stávající řady „Bezpečných nemocnic“ a udělit Certifikát bezpečnosti a kvality již druhé nemocnici ve Středočeském kraji, a to ani ne rok po ocenění partnerské nemocnice v Hořovicích,“ řekl k úspěchu berounské nemocnice Petr Misař ze Skupiny B. Braun a dodává: „V minulém roce jsme udělili certifikát dvěma zařízením a od roku 2009 pak celkem pěti. S ohledem na vypjatou situaci ve zdravotnictví považujeme toto ocenění nemocnice za bezesporu pozitivní signál pro její pacienty i zdravotnický personál.“

Petr Misař za B. Braun předává certifikát bezpečnosti a kvality hlavní sestře Nemocnice Beroun Iloně Kupkové
Jaký mají bezpečnostní prvky přínos?

Berounská nemocnice ročně rozbalí a použije více než 16 000 infuzních setů a 10 000 intravenózních kanyl. Pokaždé, kdy zdravotník s těmito prostředky manipuluje, podstupuje riziko bodného poranění, které může v případě předchozího kontaktu jehly s infikovaným pacientem ohrozit jeho samotného. Mezi největší rizika patří infikování virem HIV, hepatitidou B a C a celou řadou dalších infekčních chorob, kterými může být pacient nakažen. I přes maximální opatrnost personálu může k poranění nezabezpečených zdravotnických prvků dojít a dochází k němu. V takovém případě  to může pro pacienta znamenat vážné zdravotní, psychické i sociální problémy a pro nemocnici pak ztrátu dlouhodobě budované prestiže a finanční postihy.

 

Certifikát bezpečnosti a kvality je čestným oceněním zdravotnických zařízení, které pro své zaměstnance a potažmo pacienty dělají více, než jim přikazují zákony a směrnice Evropské unie. Tato zařízení se rozhodla aktivně chránit životy a zdraví svých zaměstnanců tím, že do běžných ošetřovatelských standardů zařadily používání bezpečnostních kanyl, infuzních setů a zavedly standardy s cílem minimalizovat poranění ostrými předměty, jako např. jehlou na minimum. V řadě zemí Evropské unie je používání zdravotnických prostředků s bezpečnostními prvky stanoveno zákonem, v České republice taková povinnost prozatím uzákoněná není a každá nemocnice, která se k tomuto kroku rozhodne, tak činí z vlastní vůle a na vlastní náklady. 

Od roku 2009 společnost B. Braun v rámci České republiky udělila certifikát bezpečnosti a kvality zatím pěti nemocničním zařízením. První získala FN Plzeň, následovala FN Brno, Nemocnice Hořovice, Nemocnice Písek a  Nemocnice Strakonice.

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

V závěru letošního roku vyrazili zástupci z řad lékařů, všeobecných sester a IT specialistů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do španělské Barcelony s cílem seznámit se s novým bezpečnostním softwarem „Onco Safety Remote Control“, který splňuje požadavky pro celkovou bezpečnost personálu podílejícího se na práci s cytostatiky.

19.12.2019
Intenzivní péče