Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

Nelehká volba vítěze v soutěži "The Future of Sutures"

redakce Braunovin

5. Leden 2009

Co se stane, když vědci ze sedmadvaceti zemí celého světa předloží přibližně dvě stě inovačních myšlenek, vizionářských nápadů a představ o budoucnosti chirurgického uzavírání ran? Odpověď zní: dojde k udělení šesti prvních cen, namísto obvyklých tří.

Právě taková situace nastala v Berlíně, v rámci udělování cen mezinárodní soutěže „The Future of Sutures“ (Budoucnost chirurgického šití ran). Tuto soutěž vyhlásil koncern B. Braun se sídlem v německém Melsungenu v září loňského roku, aby podpořil vzájemnou spolupráci - sdílení znalostí a výměnu zkušeností („sharing of expertise“) mezi vědou a praxí. „Inovační charakter předkládaných návrhů učinil na nezávislou mezinárodní porotu takový dojem, že se rozhodla udělit šest cen, namísto původně plánovaných tří,“ prohlásil v průběhu slavnostního udílení cen v Berlíně profesor Ludwig Georg Braun, předseda představenstva koncernu B. Braun. Výzkumníkům z Německa, Rakouska, Nizozemí, Itálie a Kolumbie byly předány finanční odměny v souhrnné hodnotě přesahující 400 000 EUR.

Sdílení informací a předávání zkušeností coby filozofie společnosti

Sdílení informací, vzájemná výměna zkušeností a komunikace mezi vědci, výzkumníky a těmi, kteří s chirurgickým šitím pracují, hrají v koncernu B. Braun významnou úlohu. „Je pro nás velmi důležité, abychom byli schopni již na samém počátku odhalit problémy, se kterými se dnes chirurgové potýkají při uzavírání ran. Středem našeho zájmu je snaha usnadnit chirurgům práci a rozvíjet spolupráci mezi výrobcem a uživateli,“ říká profesor Braun. „V tomto směru představuje vyhlášení inovační soutěže logický důsledek nároků, které klademe sami na sebe.“

Soutěž, která podněcuje i podporuje

Cílem novátorské soutěže bylo nalézt a podpořit pokrokové myšlenky a nápady týkající se budoucnosti chirurgického šicího materiálu. Tuto výzvu přijali stejnou měrou jak uživatelé, tak i projektové skupiny z výzkumných středisek, designéři a vývojoví pracovníci. „V medicíně nelze dosáhnout pokroku jinak než podporou inovačního myšlení,“ vysvětloval profesor Braun základní myšlenku této soutěže a dodal: „Pokud nenavážeme dialog, nebudeme schopni zlepšovat léčebné metody prospěšné pro naše pacienty či optimalizovat pracovní postupy v nemocnicích.“

První ceny pro výzkumníky z Německa a Rakouska

Renomovaná nezávislá porota, složená z pěti členů, prostudovala do nejmenších detailů každý z předložených návrhů a zajímala se především o míru inovace a praktický význam. První dvě místa získali Dr. Sonja Gillenová z Klinikum rechts der Isar Technické univerzity v Mnichově a diplomovaný inženýr Wolfgang Steiner z rakouského Bio­Med Center.

Vítězové soutěže: třetí zleva Andres Isaza Restrepa z Kolumbie (3. místo), dále doprava: Wolfgang Steiner z Rakouska (1. místo), Tamara Carla Bidoneová z Itálie (3. místo), Sonja Gillenová z Německa (1. místo), Dr. Wouter van Furth z Amsterdamu a Sven Oberhoffner z německého Denkendorfu (oba 2. místo) a William Thomas z Anglické královské chirurgické společnostiDoktorka Gillenová navrhla techniku umožňující lepší uzavírání rány při endoluminální endoskopii. Rány delší než jeden centimetr lze snadněji uzavírat endoskopicky pomocí „nýtů“ - poprvé tak bude možné začlenit fázi uzavírání rány, kterou lze provést přes trokar standardního endoskopu, do samotného endoskopického výkonu. To významně zkrátí délku zákroku a jeho invazivitu. Porota tento příspěvek ocenila coby „vizionářský a pragmatický nápad s širokým potenciálem využití, mimo jiné také v rámci laparoskopických výkonů“.

Steinerův návrh se týká „inteligentních“ šicích materiálů, které mají schopnost přizpůsobit se aktuální situaci. Název jeho příspěvku: SOS - Signaling Overload Sutures (Stehy signalizující přetížení) dokonale shrnuje předkládanou myšlenku. Základem návrhu jsou totiž materiály, které pokud jsou vystaveny nadměrné síle, mění buď své fyzikální vlastnosti, nebo barvu. Tento signální účinek pomáhá předejít roztržení šicího vlákna během operačního výkonu.

William Thomas, místopředseda Anglické královské chirurgické společnosti (Royal College of Surgeons in England) a patron této soutěže, návrh pochválil a označil jej za „významný příspěvek k lepšímu hojení ran představující znamenitou pomoc pro chirurgy“.

Snížení rizika a zjednodušení práce

Sven Oberhoffner z Institutu technologie textilu a technologie výrobních procesů v Denkendorfu (Institut für Textil- und Verfahrenstechnik) se spolu s Dr. Wouterem van Furthem z Amsterdamu radovali z druhého místa. Dr. Oberhoffner obdržel cenu za svůj nápad týkající se používání šicích vláken potažených bobtnající (expanzivní) substancí, což brání krvácení z místa sutury. Nizozemský lékař van Furth vynalezl systém SutureAid®, který zvyšuje bezpečnost a upotřebitelnost, což lékařům a sestrám usnadňuje šití ran a snižuje rizika léčby.

Třetí cena byla udělena návrhu Andrése Isaza-Restrepa z Universidad del Rosario v Kolumbii a Italce Tamaře Carle Bidoneové. Isaza-Restrepo vyvinul koncept termovazebných stehů pro laparoskopické výkony. Vědecká pracovnice z Turína přesvědčila porotu návrhem kompletní náhrady zničené tkáně pomocí tzv. „living absorbate suture“.

Úspěšné udílení cen v Berlíně

Autoři vítězných návrhů převzali svá ocenění 5. prosince 2008 v budově Langenbeck-Virchow Haus v Berlíně. Slavnostního udílení cen se zúčastnili všichni vítězové národních cen, členové národních porot i představitelé národních chirurgických společností. Profesora Brauna potěšilo, že mohl mezi hosty přivítat i německou ministryni pro vzdělání a výzkum paní Dr. Annette Schavanovou: „Inovace představované například i návrhy překládanými v soutěži ,The Future of Sutures‘ posunují kupředu výzkum a vědecké poznání, přispívají však také k vytváření pracovních míst a umožňují zvýšit kvalitu života. Je pro nás tedy velkou ctí, že tuto soutěž ocenila i představitelka federální vlády v osobě paní doktorky Schavanové.“

Veškeré podrobnosti o soutěži „The Future of Sutures“ lze nalézt on-line na stránkách www.sutures-bbraun.com.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník