Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nejusměvavější nemocnice ČR 2014 má vítěze

25. Listopad 2014

Nejusměvavější nemocnice ČR 2014 má vítěze

Již popáté se v projektu Nemocnice ČR 2014 oceňovaly úsměvy v soutěži Nejusměvavější nemocnice roku. V kategorii Fakultní nemocnice obhájila prvenství Fakultní nemocnice v Motole, v kategorii Nemocnice získala první místo Litomyšlská nemocnice.

Charitativní projekt B. Braun pro život každý rok v rámci soutěže Nemocnice ČR 2014 pořádané neziskovou organizací HealthCare Institute vyhlašuje speciální kategorii Nejusměvavější nemocnice, jejímž cílem je ocenit taková zdravotnická zařízení, kde jsou zaměstnanci ve vztahu ke svým pacientům pozitivně naladěni. Stejně jako v předchozích letech, i tentokrát pacienti hlasovali prostřednictvím dotazníkového šetření, kdy odpovídali na otázku Jak často se personál při komunikaci s Vámi usmívá?“ a hodnotili nemocnice v pětistupňové škále. Z výsledků průzkumu jasně vyplynulo, že se způsobem, jakým s nimi lékaři komunikují, je spokojeno více než 59 % pacientů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapojilo se 156 nemocnic, hlasovalo přes 55 tisíc pacientů

Letošní ročník soutěže se setkal s velkým zájmem a zapojilo se do něj celkem 156 nemocnic a více než 55 tisíc hospitalizovaných pacientů z celé České republiky. Vlídné zacházení a chápavý přístup ze strany ošetřujícího personálu pacientům výrazně pomáhá překlenout jejich nejistotu a obavy z očekávaných zákroků. Úsměv zdravotníky nic nestojí, ale jeho efekt je nevyčíslitelný. I proto jsem velmi rád, že můžeme díky tomuto projektu podporovat nemocnice, které během kvalitní péče nezapomínají ani na vnitřní cítění svých pacientů a dodávají jim tak potřebný klid a jistotu, že je o ně dobře postaráno,“ říká MUDr. Martin Kuncek, člen vedení Skupiny B. Braun. 

V kategorii Fakultní nemocnice již podruhé v řadě zvítězila Fakultní nemocnice v Motole. Letošní vítězství pro nás znamená obhajobu loňského prvního místa a je jasným ukazatelem toho, že v Motole se na vavřínech neusíná. Velmi mě těší, že pacienti svým hlasováním dali najevo, že si naší práce cení a jsou s přístupem našeho zdravotnického personálu spokojeni. Myslím, že mohu za všechny zaměstnance Fakultní nemocnice v Motole slíbit, že na sobě budeme pracovat i nadále a za rok se třeba v této soutěži dočkáme i zlatého hattricku,“ říká k ocenění JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel motolské nemocnice.

 

V rámci nefakultních“ nemocnic se zdravotníci nejvíce usmívají v Litomyšli. Na prvním místě v anketě o Nejusměvavější nemocnici jsme se umístili poprvé. Přízeň hlasujících pacientů nás velmi těší a je pro nás obrovským hnacím motorem do další práce. Naši zdravotníci si uvědomují, jak stresující pro pacienty mohou být některá vyšetření či například hospitalizace v nemocnici, a snaží se jim tyto situace co nejvíce usnadňovat. Úsměv a vlídnost by měly být automatickou součástí každé komunikace v každém zdravotnickém zařízení u nás i ve světě,“ dodává MUDr. Zdenka Fenclová, náměstkyně pro léčebně preventivní péči z Litomyšlské nemocnice.

 

Průměrné výsledky za Českou republiku Otázka: Jak často se personál při komunikaci s Vámi usmívá?“

 

Odpověď Počet hlasů %
Téměř nikdy 301 0,54
Méně často 1 902 3,43
Bez odpovědi 1 207 2,18
Často 19 164 34,58
Velmi často 32 853 59,27
Celkem 55 427 100,00

 

V projektu B. Braun pro život, Nejusměvavější nemocnice roku 2014, se v kategorii Fakultní nemocnice na druhém místě za Fakultní nemocnicí v Motole umístila Ústřední vojenská nemocnice Praha a třetí místo získala Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. V kategorii Nemocnice se na druhém místě umístila Nemocnice Podlesí, a.s. a třetí pozici získala SWISS MED CLINIC s.r.o.

 

 

 

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Přínosy moderní zdravotní péče jsou jednoznačné a asi málokdo by o nich polemizoval. Z hlediska vlivu na životní prostředí ale oblast zdravotnictví představuje nemalou zátěž. Jednorázové ochranné pomůcky, chemikálie, logistika a distribuce – to vše má na životní prostředí značný vliv. 
I drobné změny chování přitom v důsledku mohou ekologickou stopu výrazně snížit. O vztahu životního prostředí a zdravotnictví jsme si povídali s jednatelem společnosti B. Braun CZ/SK doktorem Jiřím Lukešem.  

14.10.2021
Lidé a společnost

Zdravotní sestry podávající pacientům cytotoxická léčiva (CL) v práci čelí každodenním rizikům vyplívajícím z nebezpečných vlastností těchto látek. V porovnání s minulostí už ale hrozby potřísnění či kontaminace pracoviště nejsou zdaleka tak vysoké, jako tomu bylo dříve. O pozitivních změnách při práci s cytostatiky jsme si povídali se staniční sestrou ambulancí klinické onkologie v Krajské nemocnici Liberec Irenou Šebkovou Šťovíčkovou, která si pamatuje ještě časy, kdy si sestřičky cytostatika ředily samy.

17.06.2021
Lidé a společnost

Sport ho provází už od malička. Nejen on, ale i celá jeho rodina se řadí mezi aktivní sportovce. I když se vyčerpá na sjezdovce nebo během, je to pro něj hlavně relax. Profesor Matějovič se věnuje vnitřnímu lékařství a intenzivní péči a rukama mu projdou často pacienti v přímém ohrožení života.

01.04.2021
Lidé a společnost