Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nejusměvavější nemocnice ČR 2014 má vítěze

25. Listopad 2014

Nejusměvavější nemocnice ČR 2014 má vítěze

Již popáté se v projektu Nemocnice ČR 2014 oceňovaly úsměvy v soutěži Nejusměvavější nemocnice roku. V kategorii Fakultní nemocnice obhájila prvenství Fakultní nemocnice v Motole, v kategorii Nemocnice získala první místo Litomyšlská nemocnice.

Charitativní projekt B. Braun pro život každý rok v rámci soutěže Nemocnice ČR 2014 pořádané neziskovou organizací HealthCare Institute vyhlašuje speciální kategorii Nejusměvavější nemocnice, jejímž cílem je ocenit taková zdravotnická zařízení, kde jsou zaměstnanci ve vztahu ke svým pacientům pozitivně naladěni. Stejně jako v předchozích letech, i tentokrát pacienti hlasovali prostřednictvím dotazníkového šetření, kdy odpovídali na otázku Jak často se personál při komunikaci s Vámi usmívá?“ a hodnotili nemocnice v pětistupňové škále. Z výsledků průzkumu jasně vyplynulo, že se způsobem, jakým s nimi lékaři komunikují, je spokojeno více než 59 % pacientů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapojilo se 156 nemocnic, hlasovalo přes 55 tisíc pacientů

Letošní ročník soutěže se setkal s velkým zájmem a zapojilo se do něj celkem 156 nemocnic a více než 55 tisíc hospitalizovaných pacientů z celé České republiky. Vlídné zacházení a chápavý přístup ze strany ošetřujícího personálu pacientům výrazně pomáhá překlenout jejich nejistotu a obavy z očekávaných zákroků. Úsměv zdravotníky nic nestojí, ale jeho efekt je nevyčíslitelný. I proto jsem velmi rád, že můžeme díky tomuto projektu podporovat nemocnice, které během kvalitní péče nezapomínají ani na vnitřní cítění svých pacientů a dodávají jim tak potřebný klid a jistotu, že je o ně dobře postaráno,“ říká MUDr. Martin Kuncek, člen vedení Skupiny B. Braun. 

V kategorii Fakultní nemocnice již podruhé v řadě zvítězila Fakultní nemocnice v Motole. Letošní vítězství pro nás znamená obhajobu loňského prvního místa a je jasným ukazatelem toho, že v Motole se na vavřínech neusíná. Velmi mě těší, že pacienti svým hlasováním dali najevo, že si naší práce cení a jsou s přístupem našeho zdravotnického personálu spokojeni. Myslím, že mohu za všechny zaměstnance Fakultní nemocnice v Motole slíbit, že na sobě budeme pracovat i nadále a za rok se třeba v této soutěži dočkáme i zlatého hattricku,“ říká k ocenění JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel motolské nemocnice.

 

V rámci nefakultních“ nemocnic se zdravotníci nejvíce usmívají v Litomyšli. Na prvním místě v anketě o Nejusměvavější nemocnici jsme se umístili poprvé. Přízeň hlasujících pacientů nás velmi těší a je pro nás obrovským hnacím motorem do další práce. Naši zdravotníci si uvědomují, jak stresující pro pacienty mohou být některá vyšetření či například hospitalizace v nemocnici, a snaží se jim tyto situace co nejvíce usnadňovat. Úsměv a vlídnost by měly být automatickou součástí každé komunikace v každém zdravotnickém zařízení u nás i ve světě,“ dodává MUDr. Zdenka Fenclová, náměstkyně pro léčebně preventivní péči z Litomyšlské nemocnice.

 

Průměrné výsledky za Českou republiku Otázka: Jak často se personál při komunikaci s Vámi usmívá?“

 

Odpověď Počet hlasů %
Téměř nikdy 301 0,54
Méně často 1 902 3,43
Bez odpovědi 1 207 2,18
Často 19 164 34,58
Velmi často 32 853 59,27
Celkem 55 427 100,00

 

V projektu B. Braun pro život, Nejusměvavější nemocnice roku 2014, se v kategorii Fakultní nemocnice na druhém místě za Fakultní nemocnicí v Motole umístila Ústřední vojenská nemocnice Praha a třetí místo získala Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. V kategorii Nemocnice se na druhém místě umístila Nemocnice Podlesí, a.s. a třetí pozici získala SWISS MED CLINIC s.r.o.

 

 

 

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

"Každý jsme anděl s jedním křídlem…
Abychom vzlétli, musíme se obejmout.“       

Luciano De Crescenzo
 

11.12.2018
B. Braun pro život

Kvalitu života na dialýze zkoumala na třech dialyzačních střediscích pomocí dotazníku MUDr. Hana Novotná, primářka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Nusle. U pacientů sledovala věk a celkovou dobu strávenou na dialýze. Dotazovala se jich, co je na dialýze a při dodržování speciálního režimu nejvíce obtěžuje. A také zda se chtějí podílet na rozhodování o tom, jak bude jejich život s dialýzou nadále probíhat, jestli by si přáli při výrazném zhoršení zdravotního stavu dialýzu ukončit a chtějí-li na toto téma s lékařem komunikovat. Pacienti docházejí na dialyzační středisko třikrát týdně na 4–5 hodin. Jedna z otázek tedy byla, zda by pacient preferoval omezení počtu dialýz za cenu eventuálního zkrácení života, například o půl roku.  

 

12.11.2018
Dialyzační technika

Rozhovor s Martinem Kunckem nejen o dialyzační péči a zaměření se na pacienta, s cílem skloubit jednotlivé medicínské obory a služby na jednom místě.

14.11.2018
Lidé a společnost