Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

Nejnovější technika pro špičkovou péči ve Fakultní nemocnici Motol

redakce Braunovin

4. Březen 2010

Space Automatické infuzní systémy
FN Motol využívá moderní nástroje infuzní techniky. Ta je již dávno nepostradatelnou součástí terapie a péče o pacienta, a to zejména ve všech oborech intenzivní péče, tedy tam, kde často lékaři bojují o záchranu lidského života. Přesnost i bezpečnost celého procesu podávání léčiv je tak nadmíru důležitá.

Fakultní nemocnice Motol využívá v této oblasti opravdu nejmodernějšího přístrojového vybavení, které mimo jiné získalo od skupiny odborníků a uživatelů na mezinárodní výstavě zdravotnické techniky Hospimedica v roce 2007 cenu „Space - nejmodernější infuzní systém“. Inteligentní infuzní technika představuje významné zvýšení bezpečnosti pacientů i zdravotníků. Je schopná archivovat data o terapii, umožňuje extrémně přesné dávkování a lze ji zcela bezpečně využít i při vyšetření magnetickou rezonancí. Přístroje Space navíc tvoří ucelený systém, plně propojený s existujícími interními systémy naší nemocnice.

Propojení zdravotnické techniky a informačního systémuDíky modernímu pojetí architektury jejich hardwaru se jedná
o přístroje víceúčelové, které lze jednoduchou změnou instalovaného softwaru využít pro opravdu různé terapeutické postupy: infuzní léčbu, parenterální a enterální výživu, pacientem řízenou terapii bolesti (PCA) či tak specifické procesy, jako je totální intravenózní anestezie (TCI). Tyto vlastnosti umožňují velmi pružné využívání přístrojového vybavení dle aktuálních potřeb zdravotníků. Zároveň se jedná o promyšlenou investici nejen
z pohledu striktně ekonomického. Jednoduché a intuitivní ovládání umožňuje obsluhujícímu personálu rychlou a bezpečnou orientaci a díky jednotnému konceptu pak možnost přístroje sdílet
i s ostatními odděleními nemocnice či okamžitě je bezpečně ovládat při emergentních situacích mimo vlastní pracoviště. V neposlední řadě velikost přístrojů a technologicky vysoce zdařilá architektura
tzv. dokovacích stanic umožňuje použití až 24 přístrojů u jednoho pacienta s minimálním omezením prostoru kolem pacientova lůžka.

Infusomat® Space a Perfusor® Space

Infusomat® Space je přenosná volumetrická infuzní pumpa, která slouží k podávání infuzí o malých
i velkých objemech. Vyniká vysokou přesností a je vhodná pro nitrožilní aplikace, krevní transfuze
a enterální výživu. Perfusor® Space je přenosný lineární dávkovač určený k podávání tekutin při nutriční terapii nebo infuzních metodách. Přístroje jsou na špičkové technické úrovni a splňují medicínské požadavky při péči o pacienta.

Jsou to skladné a lehké přístroje, které můžeme fixovat navzájem k sobě, a tak velmi pohodlně přenášet, což je výhodné zejména při přesunu pacienta i přístrojů. Obsluhující personál zejména ocení prostorovou nenáročnost jednotlivých přístrojů a jejich umístění v dokovací stanici u lůžka pacienta. Tato dokovací stanice přístroje nejen automaticky dobíjí, ale také je automaticky přihlašuje do intranetové počítačové sítě. Skrze nainstalovaný software má obsluhující personál možnost sledovat činnost přístroje on-line. Na obrazovce počítače pak např. vidí, u kterého pacienta je zvolený přístroj, jaký druh léčiva a jakou rychlostí dávkuje nebo zda nedošlo k vyhlášení některého z předalarmů či alarmů.

On-line stav přístrojů Space lze sledovat na intranetu

Nedílnou součástí vyšetřovacích a terapeutických metod se stala síťově propojená výpočetní technika. Připojení do intranetové sítě zjednodušuje práci také zaměstnancům ve FN Motol. Infuzní technika B. Braun má možnost přímého připojení do intranetové sítě bez nutnosti instalace další aplikace. Tato skutečnost nejen usnadňuje práci, jelikož na kterémkoliv připojeném počítači je možné sledovat stav jednotlivých zařízení, ale současně zvyšuje bezpečnost jejich použití a významným faktem je i to, že nejsou nutné ani další finanční náklady. Zdravotnický personál má možnost z centrálního počítače sledovat stav jednotlivých přístrojů u lůžek. Techničtí pracovníci mohou ze svých počítačů vzdáleně monitorovat případné závady a rychle reagovat v případě nutnosti servisních zásahů.

Systém propojení zdravotnické techniky a klinického informačního systému

Naprostou novinkou v naší nemocnici je přímé propojení systémů infuzních pump a dávkovačů do klinického informačního systému na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Dosahujeme tak dalšího stupně v digitalizaci procesů a vzájemném sdílení i ochraně dat o pacientech a terapii, kterou na našich pracovištích podstupují. Toto připojení umožňuje zaznamenávat data přímo do chorobopisu pacienta bez nutnosti zápisů v papírové formě.

Veškeré informace o léčbě jsou lékařům a dalším pověřeným zdravotníkům k dispozici on-line a jsou také archivovány k případnému pozdějšímu nahlédnutí či revizi. Projekt připojení infuzní techniky Space do systému ICIP je v současné době ve fázi testování, ale z technického hlediska se zdá, že bude opravdu velkým přínosem. Cílem tohoto připojení je pochopitelně časová i finanční úspora
a samozřejmě i zvýšení bezpečnosti.

Možnost podání infuze během vyšetření na magnetické rezonanci

Rozvoj infuzní techniky se však nezastavil a pokud chce Fakultní nemocnice Motol zůstat nemocnicí moderní, musí se snažit udržovat nastoupený trend a přijmout i nové metody léčby. Infuzní technika Space nabízí již v dnešní době řadu vylepšení. Pumpy a dávkovače lze díky speciálnímu krytu používat bezpečně i v průběhu vyšetřování pacienta na magnetické rezonanci. Toto vyšetření klade na použité přístroje vysoké technické nároky, jelikož hlavní přístroj pro toto vyšetření - vlastní magnetická rezonance, nesmí být silou magnetického pole jiných přístrojů ovlivněn a současně magnetické pole, které vytváří, brání použití přístrojů z feromagnetických slitin, protože by došlo k jejich vtažení do přístroje a jeho případnému poškození či poranění pacienta.

Budoucnost...

Pokud byla řeč o jednoduchých datových přenosech, které jsou ve Fakultní nemocnici Motol také používány, je nutné zmínit i bezdrátovou komunikaci, která je jednoznačně budoucností přenosu dat (například v průběhu přepravy pacienta). V nemocničním prostředí je však nutné, s ohledem na citlivost dat, dbát na zvýšenou bezpečnost takového přenosu a současně tam, kde se využívá velké množství bezdrátových technologií, je nutné dát pozor i na možnost jejich vzájemného rušení. Oddělení zdravotnických technologií a biomedicínských informací pokračuje i nadále v další integraci zdravotnických přístrojů do globálního nemocničního systému. Snahou Fakultní Nemocnice Motol
je poskytovat pacientům špičkovou a kvalitní péči, a to mimo jiné i díky nejmodernější technice, kterou jednotlivá oddělení používají.

Ing. Věra Filipcová, Ing. Václav Bláha, OZT a OBMI FN Motol pro časopis MOTOLin

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník