Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nefrologické semináre - Aesculap Akadémie na Slovensku v roku 2007

1. Únor 2008

Nefrologické semináre - Aesculap Akadémie na Slovensku v roku 2007

Keď sme sa koncom roka 2006 v divízii MedTech spolu s kolegami z Aesculap Akadémie zamýšľali nad problémom, či začneme aj na Slovensku organizovať semináre pre sestry z nefrologických pracovísk, vynárali sa pred nami mnohé otázniky. Ako najvážnejšia sa ukazovala otázka, či bude mať o kurzy odborná verejnosť záujem.

K rozhodnutiu organizovať školenia nás viedli najmä skúsenosti z Českej republiky, kde je po nich mimoriadny dopyt a sú dlhodobo obsadené, ako aj poznatky získané počas návštev slovenských hemodialyzačných stredísk, kde mi potvrdili, že táto forma vzdelávania bude určite prínosom v práci nefrologických sestier.

Pri úvahách o miestach konania nefrologických seminárov padla voľba na Martinskú fakultnú nemocnicu, kde sa pod odbornou garanciou doc. MUDr. J. Sadloňovej, CSc., a prim. MUDr. P. Makovického, Ph.D., z I. internej kliniky uskutočnili v roku 2007 štyri nefrologické kurzy Aesculap Akadémie, a tiež na Fakultnú nemocnicu v Nitre - Katedru ošetrovateľstva FSVaZ, kde bola odbornou garantkou dvoch seminárov doc. PhDr. M. Beťková, Ph.D.

Témy seminárov sa vyberali na základe ich stálej aktuálnosti v dennej práci sestier pracujúcich na hemodialyzačných strediskách (HDS):

  • Stratégia starostlivosti o cievne prístupy u dialyzovaných pacientov
  • Ošetrovanie centrálnych venóznych vstupov pre hemodialýzu
  • Dezinfekcia a hygiena na HDS od A po Z
  • Hemodialyzačné technológie
  • Sociálno-právne informatórium pre nefrologické sestry
  • Stratégia správnej výživy pacientov s chorobami obličiek

Viac ako päťsto účastníkov uvedených seminárov z radov nefrologických sestier, nefrológov i technikov potvrdilo správnosť rozhodnutia ponúknuť možnosť získať nové poznatky z ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov a navzájom si vymeniť skúsenosti i vedomosti z náročnej práce na hemodialyzačných strediskách. Účastníci seminárov taktiež ocenili, že všetky uvedené podujatia Aesculap Akadémie boli zaradené do systému kreditného hodnotenia účasti na odborných podujatiach, čím získali kredity za účasť od Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

I v roku 2008 je v pláne Aesculap Akadémie pripraviť ďalšie témy nefrologických seminárov. Z ohlasov a predbežných návrhov účastníkov minuloročných seminárov vyplynuli témy, o ktoré by bol rovnaký záujem, napr. problematika týkajúca sa peritoneálnej dialýzy a ošetrovateľských štandardov súvisiacich s touto metódou ošetrenia dialyzovaných pacientov. Mnohí účastníci seminárov majú záujem o zopakovanie, prípadne o ďalšie doplnenie vedomostí z problematiky starostlivosti o cievne prístupy u dialyzovaných pacientov. Uvažuje sa aj o zorganizovaní spoločného stretnutia a vzájomnej výmene skúseností českých a slovenských nefrologických sestier v zmysle hesla koncernu B. Braun "Sharing Expertise".

Na záver patrí poďakovanie organizátorom a prednášajúcim za ich profesionalitu v príprave svojich prezentácií. Prispeli tak k vysokej odbornej kvalite všetkých podujatí.

Mgr. Jozef Franer
divízia B. Braun Avitum

Mgr. Jozef Franer
divize B. Braun Avitum
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací v rámci výskytu nového typu koronaviru a nemoci Covid-19 v Evropě bychom vás rádi ujistili, že situaci dialyzační střediska B. Braun Avitum denně monitorují a průběžně přijímají přiměřená opatření, která eliminují potenciální rizika pro pacienty a provoz dialyzačních středisek.

09.04.2020
Nefrologie

Pacienti vstupující do intenzivní péče jsou velmi často komplikováni akutním poškozením ledvin (acute kidney injury, AKI), ať již samostatným, či v rámci syndromu multiorgánové dysfunkce (multiple organ dysfunction syndrome, MODS). Poškození ledvin významně nepříznivě ovlivňuje prognózu a mortalitu těchto nemocných.

21.10.2019
Nefrologie

V areálu Městské nemocnice v Uherském Brodě se v rámci Světového dne ledvin otevřelo nově zrekonstruované dialyzační středisko B. Braun Avitum. Rekonstrukce trvala více než pět měsíců a přišla na částku zhruba jedenáct milionů korun. „Preventivní vyšetření ledvin budeme na Světový den provádět v nových prostorách. Změnu pocítí jak personál, tak pacienti především v teplých jarních a letních měsících, protože nově je celé středisko klimatizované,“ říká ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek. 

06.03.2019
Aktuality z B. Braun