Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie:

Nefrologické kongresy a semináře

David Vacek, DiS.

1. leden 2008

Shrnutí proběhlých akcí v průběhu podzimu 2007 v ČR

Ve dnech 15.-17. září 2007 proběhl v Praze v prostorách hotelu Diplomat Kongres ISBP (Mezinárodní společnost pro očišťování krve). Kongres byl organizován Českou nadací pro léčbu ledvin a Českou nefrologickou společností pod záštitou děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Program se skládal z několika odborných sympozií. Přednášky na prvním sympoziu byly věnovány problematice kalcifikace cévního systému. Sdělení druhého sympozia byla zaměřena zejména na poruchy ultrafiltrace při peritoneální dialýze. Závěr odborného programu patřil perspektivám v očišťování krve. Poměrně velká část programu byla věnována volným diskuzím a samozřejmě nechyběla ani výstava zajímavých posterů.

23. října 2007 se v Muzeu Policie České republiky konal Tréninkový kurz kontinuálních eliminačních metod pro pokročilé (One-day Advanced Training Course CRRT). Blok odborných přednášek zahájil as. MUDr. Tomáš Kotulák, který v působivém projevu hovořil o nových trendech v oblasti dialýzy v intenzivní péči. Velmi přínosná byla sdělení o plazmaferézách a adsorpci plazmy. Nebyly opomenuty ani zkušenosti v antikoagulační léčbě s citrátem sodným.

Nefrologické kongresy a semináře

Péče o dialyzační katetry a jejich zavádění již několik let patří mezi vděčná témata těchto setkání a nebyla opomenuta ani na tomto semináři. Rovněž byly jako vždy hojně diskutovány aspekty týkající se ošetřovatelské péče o pacienty v kritickém stavu. Dále bylo zajímavé sdělení, které se týkalo time managementu při kontinuálních metodách v podmínkách intenzivní péče. V diskuzi se zde narazilo na fakt, že v současné době je nedostatek zdravotních sester, a to právě zejména na odděleních intenzivní péče.

9.-10. listopadu 2007 se v Brně v hotelu International uskutečnil tradiční, již VII. multidisciplinární nefrologický kongres. Bylo jistě přínosem, že kromě odborných témat, která byla zaměřena na hemodialyzační technologie, léky a kvalitu hemodialyzačního ošetření, se do popředí více dostala problematika pacientů. Byla zde velmi diskutována sociální a psychologická podpora pacientů v dialyzačních střediscích. Velmi zajímavé bylo sdělení týkající se bezpečnosti pacientů při hemodialyzační léčbě a ve zdravotnických zařízeních vůbec.

David Vacek, DiS.,
divize B. Braun Avitum

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník