Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nebojte se, zeptejte se!

28. Březen 2012

Nebojte se, zeptejte se!

O transplantaci ledvin s přednostou Kliniky nefrologie IKEM profesorem Ondřejem Viklickým

Čím dál častěji se z médií dozvídáme o úspěšných transplantacích různých orgánů, a to jak ve světě, tak v České republice. Pracoviště IKEM, na kterém působíte jako přednosta Kliniky nefrologie, má s transplantacemi ledvin vynikající výsledky. Je to ale pro pacienty opravdu nejvhodnější způsob léčby?

Pacienti s chronickým selháním ledvin moc možností nemají a transplantace ledvin představuje nejlepší metodu léčby jejich onemocnění. Pokud se navíc pro pacienta podaří najít vhodného žijícího dárce, dalo by se říct, že má vyhráno. V České republice, na rozdíl od západní Evropy a Spojených států, jsou však počty transplantací od žijících dárců ve výrazné menšině, což nám dělá velké problémy.  

Proč je podle vás počet dárců ledvin v České republice tak nízký?

Domnívám se, že mezi hlavní důvody patří především nedostatečná informovanost pacientů, kteří se dostatečně nezajímají o způsoby léčby svého onemocnění. Neptají se svých ošetřujících lékařů nebo v transplantačních centrech, jaké jsou možnosti a co by pro ně bylo nejlepší. Kdyby to dělali a více se zajímali, rychleji by se pro ně mohli najít vhodní dárci, a v ideálním případě by se ani nemuseli dostat na dialýzu.

V současné době již ani není podmínkou transplantace shodná krevní skupina dárce a příjemce ledviny. Nejlevnějším řešením situace je párová výměna (tzv. zkřížená transplantace), kdy se ledviny vymění mezi páry, u kterých transplantace není možná (pro nekompatibilní krevní skupinu nebo přítomnost anti HLA protilátek). Pacientům je pak úspěšnou transplantací ledviny je zkvalitněn život a českému zdravotnictví ušetřeny miliony korun, protože finanční prostředky vynaložené na transplantaci ledviny jsou v porovnání s několikaletým setrváním pacientů na dialýze výrazně nižší.

V České republice působí celá řada soukromých subjektů poskytujících dialyzační služby. Spolupracujete v transplantačním programu s některými z nich? 

Ano, spolupracujeme. Například velmi vítám, že nám společnost B. Braun Avitum umožnila mít na svých pracovištích proškolené ambasadorky, jejichž úkolem je informovat pacienty o možnostech transplantací. Vnímám to jako první krok k navázání hlubší spolupráce, která bez vzájemné součinnosti mezi nefrologickými pracovišti a transplantačními centry nemůže správně fungovat. Nefrologické ambulance jsou totiž většinou prvním místem, kam směřují kroky lidí se začínajícím onemocněním ledvin. Pokud tito specialisté budou mít dostatečné povědomí o nesporných výhodách transplantací a budou naše aktivity podporovat, můžeme pomoci více pacientům.

Kolik transplantací ledvin ročně v IKEM provedete?

Patříme mezi jedny z největších transplantačních center v Evropě a ročně provedeme kolem dvou set transplantací ledvin. Z tohoto počtu jsme například loni provedli dvacet devět transplantací od žijících dárců, a před čtrnácti dny naši chirurgové dokonce uskutečnili transplantaci od dárce s nebijícím srdcem. Byl to velice náročný proces, kdy se musely prostřednictvím speciálního zařízení udržovat orgány prokrvené a následně byly během tří minut vyjmuty ledviny, které byly rychle transplantovány dvěma pacientům. V současné době jsou již pacienti v domácím léčení.

Jaká je vlastně úspěšnost těchto operací z hlediska příjmu orgánu pacientem a jak dlouho transplantovaná ledvina funguje?

Úspěšnost operací je velmi vysoká. V prvním roce po transplantaci je úspěšnost transplantací od žijících dárců 95-97% a od dárců se smrtí mozku 92-94%. Transplantovaná ledvina od dárce se smrtí mozku vydrží průměrně devět až deset let a od žijícího dárce osmnáct až dvacet let! Zde je zřejmé, že darování ledviny od žijícího dárce má své opodstatnění a pro život transplantovaných pacientů velký význam.

Česká transplantační společnost se dlouhodobě snaží budovat povědomí o transplantacích od živých dárců. Jak si v tomto směru Česká republika stojí v porovnání se zbytkem světa?

Zatím velmi špatně. Dneska víme, že v USA je provedeno 40% transplantací ledvin od živých dárců a v Holandsku je to dokonce 50%. Nám bližší Německo jich provede ročně přes 20%, ale v České republice jich uděláme pouze 10%! Máme potenciál dostat se na úroveň našich sousedních států, ale je zřejmé, že výrazně zaostáváme. U nás v IKEM provedeme asi 15% operací od živých dárců. Jsme tedy o třetinu před celostátním průměrem, ale pořád bychom měli udělat o deset transplantací více, abychom se dostali na úroveň Německa.

Jak dlouhé jsou čekací lhůty na transplantaci ledviny?

Čekací listina neznamená, že jste někde v zástupu a postupně se posouváte v řadě. Délka vašeho čekání závisí na vhodném dárci, krevní skupině, antigenech apod. Například pokud máte krevní skupinu 0, tak průměrná čekací doba je více než dva roky. V případě krevní skupiny B je to zhruba půl roku až rok. Celkově se dá říct, že na vhodnou ledvinu čekáte asi rok a půl.

Kolik dialyzovaných pacientů je zařazeno na transplantační waiting list?

V České republice je něco málo přes šest tisíc dialyzovaných pacientů a z toho jich je na transplantačním waiting listu zařazeno asi šest set. Z pacientů indikovaných na transplantaci je to tedy 10%!

To je pouhá desetina. Nemělo by to číslo být trochu vyšší?

Mělo, a věříme, že se brzy zvýší. A především že se navýší počet živých dárců.

Nedávno jsem se dočetla o tzv. preemptivních transplantacích. Co to znamená?

Znamená to, že pacientovi je provedena transplantace v době, kdy ještě není dialyzován. Je to samozřejmě podmíněno tím, že pacient za prvé přijde včas a za druhé už má vhodného dárce. Může ale rovněž nastat situace, že pacientovi ledviny selhávají velmi pomalu a těsně před zahájením dialyzační léčby je zařazen na čekací listinu. Má-li štěstí, najde se pro něj vhodný dárce velmi rychle a dialýze se vyhne úplně.

Takže z čistě ekonomického, ale i lidského hlediska je nejvhodnější, když se pacient se závažným onemocněním ledvin dostane na transplantaci ještě předtím, než skončí na dialýze?

Jednoznačně. Musíme ale vědět, že pacientovi ledviny opravdu selhávají a že je vhodným kandidátem na transplantaci, tedy že nemá žádné druhotné problémy, kvůli kterým by zákrok nemohl být proveden. Proto musí být správně vyšetřen.

Pane profesore, děkuji za rozhovor.

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

V Česku v posledních letech roste počet pacientů na domácí hemodialýze. Hlavními důvody jsou možnost zvolit si den i čas, možnost realizace dialýzy doma, ale především celosvětová novinka v podobě malého přístroje speciálně vyvinutého pro domácí dialýzu.

22.09.2022
Nefrologie

Implantabilní podkožní porty Celsite® při správném používání významně zkvalitňují život onkologických pacientů. Umožňují bezpečné zajištění žilního přístupu pro opakované aplikace chemoterapie a dalších léčiv (například analgetik), které byly indikovány k aplikaci přímo do žilního systému.

28.01.2022
Nefrologie

Společnost B. Braun patří k předním světovým poskytovatelům dialyzační péče a výrobcům technologií a spotřebního materiálu pro dialýzu. Dlouhodobě usiluje o maximální bezpečnost a komfort pacientů i personálu a v dubnu uvedla na trh harmonizované portfolio kyselých koncentrátů pro bikarbonátovou hemodialýzu.

22.07.2021
Nefrologie