Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Návštěva stomické sestry

1. Květen 2008

Návštěva stomické sestry

Založení stomie patří mezi pacienty
k nejobávanějším výkonům. Samotná stomie výrazně snižuje kvalitu pacientova života
a současně zasahuje do sociální, partnerské, společenské či pracovní oblasti.

Na otázky týkající se stomických pomůcek nám odpověděla staniční sestra chirurgického oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice paní Jana Hofmanová.

Co pacienty nejvíce zajímá, když už vědí, že budou mít stomii?

Velmi často kladou dotazy na to, co to stomie vůbec je a jak bude fungovat, v jakých intervalech se budou moci vyprazdňovat, jaká omezení založení stomie přináší a zdali se s ní dá dlouhodobě žít.

Pacienti informaci o nutnosti založení stomie nesou těžce a k tomu všemu se přidává samozřejmě i strach z budoucnosti nebo samotné onkologické léčby.

Jana HofmanováJana HofmanováPodle čeho se rozhodujete při výběru pomůcek pro pacienta?

Vybraná pomůcka musí především splňovat nároky uživatele na kvalitní život. To znamená, že by měla být pro pacienta snadno dostupná a to jak na oddělení po dobu hospitalizace, tak i samozřejmě po jeho propuštění do domácího ošetřování. Dalšími kritérii při výběru vhodné pomůcky je také věk pacienta, jeho celkový stav, manuální dovednost, co se týká samotné pomůcky určitá diskrétnost při nošení a hlavně jistota, že pomůcka bude na těle pacienta držet.

Součástí mé práce je samozřejmě předání veškerých informací týkajících se založení a ošetření stomie, podpora a zájem o to, jakým způsobem pacient zvládá své první zkušenosti se stomií. Nemocnému je zapotřebí stomické pomůcky předvést, vysvětlit mu manipulaci s nimi, popsat rozdíly v jednotlivých typech pomůcek a hlavně je třeba nemocného ujistit, že i se stomií lze vést plnohodnotný život.

Liší se nějak výběr pomůcek stomik - žena, stomik - muž?

Z mých zkušeností vyplývá, že ve většině případů dá stomik - muž přednost dvojdílnému systému s možností úchytu stomické pomůcky páskem. Muži bývají více technicky zaměření a se systémem zámečku mají větší pocit bezpečí, ale také jistotu, že sáček jen tak nespadne. Ženy zase preferují spíše naprosto diskrétní jednodílný systém či dvojdílný adhezivní systém. Ten s oblibou využíváme i v pooperačním období a díky této technologii nemusíme při ošetřování čerstvě vytvořené stomie zbytečně vyvíjet tlak na břišní stěnu, která bývá u pacientů po operaci velmi citlivá. Pomůcka přitom dobře přilne, je měkká a drží.

Když už jsme v pooperačním období, existují i zde nějaká specifika při použití pomůcky v péči o pacienta se stomií?

Ano, například u pacientů s ileostomií v pooperační fázi činí odpady stolice často kolem čtyř litrů za dvacet čtyři hodin. U takových případů s výhodou používáme průhledné High Flow velkoobjemové sáčky, které napojujeme na Flow Collectory. Pacienti si pochvalují určitý komfort, který jim pomůcka nabízí, a personál může bez problémů měřit výdej stolice, ale i zároveň včas reagovat na případné komplikace. Po určitém období, kdy odpady stolice nejsou už tak velké a není nezbytně nutné používání velkoobjemových sáčků, většinou přecházíme na systém pomůcek s dvoustupňovým vypouštěním Flow Control, se kterým máme dobré zkušenosti.

Stomická podložka Flexima® KeyStomická podložka Flexima® KeyOdlišuje se výběr pomůcky pro skupinu imobilních pacientů nebo pacientů na vozíku?

Jedním z kritérií při výběru stomické pomůcky je i fakt, že musí umožnit také péči o imobilní pacienty. Nedávno jsem měla možnost poprvé vyzkoušet minisáčky, které na našem oddělení vlastně nepoužíváme. Jednalo se o paraplegického pacienta na vozíku, který měl dočasně vytvořenou stomii kvůli rozsáhlému dekubitu v sakrální oblasti. I v tak náročném terénu - pacient sedící na vozíku s deformitou páteře, se záhyby a kožními nerovnostmi na břiše - se mi podařilo obstát.

Volbou číslo jedna pro mě v tomto případě byla Flexima® Key díky své flexibilitě, jednoduché manipulaci a perfektní přilnavosti. Pacient se založení a vůbec ošetřování stomie velmi obával. Nakonec jsme vše společnými silami zvládli a nemocný neměl s naváděním nebo lepením pomůcky či jejím ošetřováním jediný problém.

Používáte při ošetřování stomií oplachové roztoky?

Samozřejmě, s vynikajícími výsledky se u nás osvědčil oplachový roztok Prontosan®, jehož spektrum použití je opravdu široké.

Paní Hofmanová, děkuji Vám za rohovor.

Markéta Křenková, DiS.
divize OPM

0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Odborné ambulance B. Braun Plus nabízejí širokou škálu služeb v oblasti hojení ran, urologie, péče o stomie nebo nutrice.

09.12.2021
Ambulantní péče

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny.

08.07.2020
Ambulantní péče