Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Na kvalitě vody záleží

12. Prosinec 2011

Na kvalitě vody záleží

Kvalita vody je samozřejmostí pro mnohá odvětví. Předurčuje, jestli nám bude chutnat pivo či víno, jak se budeme cítit po sprše či jestli vyjdeme z bazénu bez úhony.

Kde na kvalitě vody záleží ještě více, je medicínská oblast. Zcela jistě to platí pro dialýzu, kde je voda v přímém kontaktu s krví pacienta. Při každém ošetření potřebujeme 120-150 litrů vody, tzn. že během roku je jeden pacient v kontaktu s 15 000-30 000 litry vody! A protože 99,3 procent dialyzátu tvoří voda, je důležité upravit vstupní vodu tak, aby pacientovi při již tak náročné terapii neuškodila.

Brodovy dny, Poděbrady

Celý podzim 2011 se proto aktivity divize B. Braun Avitum nesou v duchu, který by se dal jednoduše formulovat v otázkách: Záleží na kvalitě vody? Jaká jsou kritéria pro kvalitní vodu pro hemodialýzu a hemodiafiltraci? Potřebujeme ultračistou vodu? 

Proto jsme letos na podzim, v předvečer Edukačního nefrologického sympozia „Brodovy dny“, které se konalo v Poděbradech v září, uspořádali filozofickou rozpravu na téma Na kvalitě vody záleží .

Úvodního slova se ujal předseda České nefrologické společnosti prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., z Všeobecné fakultní nemocnice Praha, který uvítal, že jsme se rozhodli oprášit „zapadlé“ téma. Ve své úvodní přednášce poukázal na zkušenosti ze zahraničí, kde se ultračistá voda používá ve vyšší míře než u nás a kde byl prokázán signifikantní vliv na snížení morbidity a mortality dialyzovaných pacientů.

Nejobšírněji pojal celkové téma doc. Ing. František Lopot, CSc., z Dialyzačního střediska Strahov, který upozornil na to, že kromě ultračisté vody definované pouze mikrobiologicky je nutné se zaměřit i na další látky ve vodě, které mohou vést k nežádoucím účinkům, jako je hliník či chlor a chloraminy.

Celé sympozium bylo oživeno sekcí „Pro a proti“ , kde se odpovídalo na otázku, zda je nutné používat ultračistou vodu při dialýze. „Pro“ byl MUDr. Petr Hartl z Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Bulovka, který předložil celou řadu argumentů z domova i ze zahraničí.

Publikum však bylo zvědavé, jaké jsou protiargumenty, když se odborná veřejnost obecně shoduje na tom, že ultračistá voda je pro pacienta přínosná. Sekce „proti“ se s vtipem a šarmem zhostil prim. MUDr. Vladimír Vojanec opět z Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Bulovka, který v souladu s doc. Lopotem poukázal na nutnost komplexního přístupu ke kvalitě vody, a to jak z hlediska mikrobiologického, tak z hlediska chemického.

Slovenský nefrologický kongres, Vysoké Tatry

V říjnu jsme zopakovali toto téma na satelitním sympoziu v rámci Slovenského nefrologického kongresu, který se konal v malebném prostředí Vysokých Tater. Sympozium moderovala prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc., předsedkyně Slovenské nefrologické společnosti, která rovněž uvítala, že se tímto opomíjeným tématem zabýváme.

Zkušenosti ze světa shrnul doc. MUDr. Martin Demeš ze Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislavě, následovala přednáška doc. Frantička Lopota na téma „Vybrané rizikové aspekty úpravy vody pro hemodialýzu a monitorování její kvality“. Sympozium bylo završeno sdělením Ing. Kamila Šima o metodách a limitech pro upravenou vodu.

Jsme rádi, že kvalita vody pro hemodialýzu je vnímána jako důležitý problém a že naše společnost přináší řešení. Již řadu let nabízíme kvalitní úpravny vody firmy DWA a od letošního října dodáváme ještě vyšší řadu úpraven vody - systémy Aquaboss společnosti Lauer Wassertechnik.

Zcela jistě se tedy shodneme na tom, že na kvalitě vody záleží!   

0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

V Česku v posledních letech roste počet pacientů na domácí hemodialýze. Hlavními důvody jsou možnost zvolit si den i čas, možnost realizace dialýzy doma, ale především celosvětová novinka v podobě malého přístroje speciálně vyvinutého pro domácí dialýzu.

22.09.2022
Nefrologie

Implantabilní podkožní porty Celsite® při správném používání významně zkvalitňují život onkologických pacientů. Umožňují bezpečné zajištění žilního přístupu pro opakované aplikace chemoterapie a dalších léčiv (například analgetik), které byly indikovány k aplikaci přímo do žilního systému.

28.01.2022
Nefrologie

Společnost B. Braun patří k předním světovým poskytovatelům dialyzační péče a výrobcům technologií a spotřebního materiálu pro dialýzu. Dlouhodobě usiluje o maximální bezpečnost a komfort pacientů i personálu a v dubnu uvedla na trh harmonizované portfolio kyselých koncentrátů pro bikarbonátovou hemodialýzu.

22.07.2021
Nefrologie