Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Na komunikaci záleží a pacienti to vědí

27. Červenec 2010

Na komunikaci záleží a pacienti to vědí

Divize Avitum společnosti B. Braun Medical a Aesculap Akademie pozvaly začátkem května vedoucí sestry dialyzačních středisek a nefrologických pracovišť na celostátní sympozium nazvané „Úsměv pro život“. Přestože sympozium bylo určeno vedoucím sestrám dialyzačních středisek v Čechách a na Moravě, zúčastnili se ho i hosté ze Slovenska. Pro místo setkání byl vybrán hotelový komplex Avalanche na Dolní Moravici v malebném kraji Jeseníků.

Management klinicko-pacientské komunikace

Hlavním tématem setkání byl management klinicko-pacientské komunikace. Cílem odborného programu bylo zvýšit motivaci účastníků vzdělávat se v oblasti klinickopacientské komunikace, možnost diskutovat o vzdělávacích formách v této oblasti a pomoc při pochopení klíčové role komunikačních kompetencí ve zdravotnictví.

Setkání bylo netradiční a zajímavé tím, že odborný program byl složen z teoretické a praktické části. Ta proběhla přímo na dialyzačním středisku B. Braun Avitum v Bruntále. Zde bylo představeno jak vlastní středisko, tak jednotlivé procesy, kterými se dialýzy B. Braun Avitum od ostatních zařízení tohoto typu liší. Nejvíce účastníky zaujala možnost nahlédnout do systému managementu ošetřovatelské péče
a celoživotního vzdělávání sester na střediscích. Na tuto část programu navazoval v hotelovém komplexu Avalanche přednáškový blok a týmová hra - kvíz na téma klinicko-pacientské komunikace. Pro mnohé účastníky bylo překvapením, jak málo toho umíme svým pacientům efektivně sdělit.

Závěr odpoledne patřil výjimečnému hostu prof. PhDr. RNDr. Heleně Haškovcové, CSc. Její přednáška o tom, jak pomocí správné komunikace dosáhnout pozitivní změny, byla nezapomenutelným zážitkem. Příjemným překvapením byl závěr jejího vystoupení, kde se zaměřila na úsměvné povídání o své poslední knize, kterou věnovala nové vědecké disciplíně - cverkologii (vědě o trpaslících). Společenský večer, který zahajovala barmanská show, následována školou salsy, byl pěkným zakončením náročného pracovního dne.

Outdoorové aktivity

Druhý den pokračoval ve znamení outdoorových aktivit věnovaných interpersonální komunikaci. Bohužel špatné počasí nedovolilo účastníkům absolvovat vše z připraveného odborného programu. Přesto se nikomu po závěrečné prohlídce Karlovy Studánky nechtělo odjet domů.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě a realizaci celé akce. Stojí totiž před nimi další významný úkol. Účastníci se shodli na tom, že vzdělávací akce tohoto typu je potřeba zorganizovat pro všechny, kteří o dialyzované pacienty pečují.

Bc. Eva Višková
B. Braun Avitum
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. Jakým způsobem to dokáže ovlivnit zdravotnictví? 

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun