Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Na komunikaci záleží a pacienti to vědí

27. Červenec 2010

Na komunikaci záleží a pacienti to vědí

Divize Avitum společnosti B. Braun Medical a Aesculap Akademie pozvaly začátkem května vedoucí sestry dialyzačních středisek a nefrologických pracovišť na celostátní sympozium nazvané „Úsměv pro život“. Přestože sympozium bylo určeno vedoucím sestrám dialyzačních středisek v Čechách a na Moravě, zúčastnili se ho i hosté ze Slovenska. Pro místo setkání byl vybrán hotelový komplex Avalanche na Dolní Moravici v malebném kraji Jeseníků.

Management klinicko-pacientské komunikace

Hlavním tématem setkání byl management klinicko-pacientské komunikace. Cílem odborného programu bylo zvýšit motivaci účastníků vzdělávat se v oblasti klinickopacientské komunikace, možnost diskutovat o vzdělávacích formách v této oblasti a pomoc při pochopení klíčové role komunikačních kompetencí ve zdravotnictví.

Setkání bylo netradiční a zajímavé tím, že odborný program byl složen z teoretické a praktické části. Ta proběhla přímo na dialyzačním středisku B. Braun Avitum v Bruntále. Zde bylo představeno jak vlastní středisko, tak jednotlivé procesy, kterými se dialýzy B. Braun Avitum od ostatních zařízení tohoto typu liší. Nejvíce účastníky zaujala možnost nahlédnout do systému managementu ošetřovatelské péče
a celoživotního vzdělávání sester na střediscích. Na tuto část programu navazoval v hotelovém komplexu Avalanche přednáškový blok a týmová hra - kvíz na téma klinicko-pacientské komunikace. Pro mnohé účastníky bylo překvapením, jak málo toho umíme svým pacientům efektivně sdělit.

Závěr odpoledne patřil výjimečnému hostu prof. PhDr. RNDr. Heleně Haškovcové, CSc. Její přednáška o tom, jak pomocí správné komunikace dosáhnout pozitivní změny, byla nezapomenutelným zážitkem. Příjemným překvapením byl závěr jejího vystoupení, kde se zaměřila na úsměvné povídání o své poslední knize, kterou věnovala nové vědecké disciplíně - cverkologii (vědě o trpaslících). Společenský večer, který zahajovala barmanská show, následována školou salsy, byl pěkným zakončením náročného pracovního dne.

Outdoorové aktivity

Druhý den pokračoval ve znamení outdoorových aktivit věnovaných interpersonální komunikaci. Bohužel špatné počasí nedovolilo účastníkům absolvovat vše z připraveného odborného programu. Přesto se nikomu po závěrečné prohlídce Karlovy Studánky nechtělo odjet domů.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě a realizaci celé akce. Stojí totiž před nimi další významný úkol. Účastníci se shodli na tom, že vzdělávací akce tohoto typu je potřeba zorganizovat pro všechny, kteří o dialyzované pacienty pečují.

Bc. Eva Višková
B. Braun Avitum
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vzdělávací instituce Aesculap Akademie uspořádala sympozium Restart elektivních výkonů, které v přímém přenosu vysílala přihlášeným účastníkům prestižní konference Efektivní nemocnice. Pozvání přijali Roman Kraus, předseda senátního výboru pro zdravotnictví, Jan Bláha, přednosta KARIM Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a Eckart Mayer, přednosta německé ortopedické kliniky AKH. Připravili jsme tři bloky, ve kterých vždy diskutovali dva hosté.

23.12.2020
Aktuality z B. Braun

Spotify, iTunes, Google Podcasts - na všech těchto platformách si teď můžete poslechnout podcast Medicína od společnosti B. Braun. O zdravotnictví nebo aktuálních tématech v medicíně vyprávějí lékaři, sestry, manažeři, ale i samotní pacienti. Ačkoliv podcast přináší řadu odborných názorů, nepochybně obohatí i posluchače z řad široké veřejnosti.

30.10.2020
Aktuality z B. Braun

Existuje klíč k nalezení optimální úrovně stresu v době koronaviru? K tomu se nám vyjádřil a popsal své zkušenosti z terénu zakladatel projektu #delamcomuzu Mgr. Pavel Pařízek, který v době krize řešil se svým týmem na dennodenní bázi problémy běžných občanů, pracovníků z první linie a fungoval dokonce jako „záchranná stanice“ expatů žijících na území České republiky. V průběhu pandemie se ukázalo, že hlavním stresovým faktorem epidemické krize nebyl jen samotný Covid-19, ale i sekundární dopady pandemie jako obavy o vztahy či práci.

08.07.2020
Aktuality z B. Braun