Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Mýlka, že zdravotnické služby jsou zdarma, byla rozšířena příliš dlouho

1. Leden 2008

Mýlka, že zdravotnické služby jsou zdarma, byla rozšířena příliš dlouho

Hemodialyzační středisko v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem, o. z., Krajské zdravotní a. s., vede prim. MUDr. Zuzana Bitterová. Paní primářku jsem požádal
na závěr roku 2007 o krátký rozhovor.

Prim. MUDr. Z. Bitterová na dialyzačním sálePrim. MUDr. Z. Bitterová na dialyzačním sálePaní primářko, konec roku je rokem hodnocení minulosti i plánování do budoucna. Co Vám a Vašemu týmu tento rok přinesl a co očekáváte v roce příštím?

Rok uběhl možná rychleji, než jsme si přáli. Znamenal pro nás opět další nárůst činnosti a zintenzivnění práce, neboť jsme provedli o dvacet procent výkonů více než v roce 2006. V září minulého roku naše nemocnice jako příspěvková organizace zanikla a my jsme se stali součástí akciové společnosti Krajské zdravotní - Masarykovou nemocnicí Ústí nad Labem, o. z. Jedná se o největší zdravotnické zařízení v České republice sdružující celkem pět nemocnic Ústeckého kraje.

Jaký vliv měly tyto změny na vaše pracoviště?

Masarykova nemocnice Ústí nad Labem je tou největší nemocnicí, s největším rozsahem specializovaných služeb, což pro nás znamená poskytování dialyzačních služeb pacientům v těžších stavech z celého Ústeckého kraje. Pacienti v naší nemocnici podstupují invazivní kardiologické výkony a operační výkony na chirurgiích včetně urologie, traumatologie či neurochirurgie. Specializovaná péče je také poskytována na septické jednotce infekčního oddělení, na onkologii, na plicním oddělení atd. Kapacita našeho dialyzačního střediska tak začíná být nedostatečná a rozšíření kapacity oddělení, a to jak po stránce technické, tak i personální, je nejen přáním, ale i nutností.

Jaké očekáváte změny v oblasti nefrologie či dialyzační terapie v nejbližších letech?

Samozřejmě i v nefrologii se projevuje růst poznatků v molekulárně genetické oblasti, což je podkladem pro rozvoj diagnostických postupů a léčebných metod. Data z klinických studií jsou pak základem pro racionální léčebný postup. Chronickým onemocněním ledvin je postiženo 10 % obyvatelstva bez anebo s různým stupněm omezení funkce. Renálním selháním pak 0,02-0,08 % celkové populace vyspělých evropských zemí, což ale představuje 1-2 % nákladů na zdravotní péči. Trendem je růst počtu nefrologických pacientů především na podkladě cévního postižení, zvláště při diabetu. Cílem léčby a péče je zpomalení progrese úbytku funkce, v dialyzační terapii pak zkvalitnění života a ovlivnění mortality zlepšováním dialyzační techniky, farmakologické léčby i terapeutických procesů. Protože se jedná o výrazně finančně náročnou léčbu, racionální účelnost vynaložených prostředků je více než důležitá.

Areál Masarykovy nemocniceAreál Masarykovy nemocniceJak připravované reformy vnímají pacienti? Myslíte si, že jim jsou změny dostatečně vysvětlovány?

Na podkladě každodenního styku s chronickými a těžce nemocnými pacienty musím potvrdit, že ve valné většině výrazně negativně, s obavami, co je konkrétně čeká. Vysvětlování v tisku je pro mnohé z nich složité. Zlost pak obracejí na zdravotnický personál. Mýlka, že „zdravotnické služby jsou zdarma“, byla rozšířena příliš dlouho.

Vaše intenzivní nasazení vyžaduje dostatečný odpočinek. Jakým způsobem relaxujete?

Již od dětství jsem se věnovala sportu, v současné době se snažím udržovat kondici při tenise, lyžování a jízdě na kole.

Která lyžařská střediska byste doporučila našim čtenářům? Která jsou Vaše nejoblíbenější?

Určitě italská střediska Bormio, Sestriere, Dolomity a pak i bližší rakouská včetně ledovcových.

Máte nějaký dosud nesplněný sportovní sen?

Spíš bych řekla co nejdelší trvanlivost fyzické kondice určité úrovně a radosti ze sportování.

Co byste popřála čtenářům Braunovin do nového roku 2008?

Pevné zdraví, mnoho zdaru a radosti v profesním a osobním životě.

Paní primářko, děkuji za rozhovor a přeji Vám v novém roce splnění všech Vašich osobních i profesních plánů.

MUDr. Petr Hora, MBA,
obchodní a marketingový manažer
divize B. Braun AvitumPrim. MUDr. Zuzana BitterováPrim. MUDr. Zuzana Bitterová Prim. MUDr. Zuzana Bitterová ukončila Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze v roce 1983. Od začátku své profesní kariéry pracovala na Interním oddělení Masarykovy nemocnice. V roce 1986 se plně začala věnovat práci na hemodialyzačním středisku a nefrologické ambulanci Interního oddělení. V roce 1991 úspěšně atestovala z oboru nefrologie. Od roku 1994 pracovala jako vedoucí lékařka hemodialyzačního střediska a nefrologické ambulance. V roce 2001 se stala primářkou nefrologicko-dialyzačního oddělení. V současné době je hlavním řešitelem řady klinických studií. Je členkou České nefrologické společnosti, ERA-EDTA (European Renal Association, European Dialysis and Transplant Association), České transplantační společnosti, České společnosti
pro hypertenzi a České internistické společnosti.
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací v rámci výskytu nového typu koronaviru a nemoci Covid-19 v Evropě bychom vás rádi ujistili, že situaci dialyzační střediska B. Braun Avitum denně monitorují a průběžně přijímají přiměřená opatření, která eliminují potenciální rizika pro pacienty a provoz dialyzačních středisek.

09.04.2020
Nefrologie

Pacienti vstupující do intenzivní péče jsou velmi často komplikováni akutním poškozením ledvin (acute kidney injury, AKI), ať již samostatným, či v rámci syndromu multiorgánové dysfunkce (multiple organ dysfunction syndrome, MODS). Poškození ledvin významně nepříznivě ovlivňuje prognózu a mortalitu těchto nemocných.

21.10.2019
Nefrologie

V areálu Městské nemocnice v Uherském Brodě se v rámci Světového dne ledvin otevřelo nově zrekonstruované dialyzační středisko B. Braun Avitum. Rekonstrukce trvala více než pět měsíců a přišla na částku zhruba jedenáct milionů korun. „Preventivní vyšetření ledvin budeme na Světový den provádět v nových prostorách. Změnu pocítí jak personál, tak pacienti především v teplých jarních a letních měsících, protože nově je celé středisko klimatizované,“ říká ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek. 

06.03.2019
Aktuality z B. Braun