Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

Multifunkční proplachovací a sací pumpa Multi Flow

Václav Novotný, DiS.

9. Duben 2010

Endoskopická chirurgie stále prožívá bouřlivý rozmach. Mimo HD kamer, nástrojů, různých přístrojů na řez a koagulaci tkání se vývoj týká i kategorie tzv. pomocných přístrojů, které jsou pro samotný výkon nezbytné.

Nová filozofie výroby a prodeje medicínského přístroje

V nedávné minulosti se tyto původně univerzální přístroje čím dál více přizpůsobovaly speciálním požadavkům jednotlivých oborů. Typický je příklad ze zdánlivě jednoduché oblasti, jako je sání
a proplach, tedy ze standardních postupů v otevřené i endoskopické operativě. Na počátku endoskopické operativy byly používány klasické odsávačky, které bylo nutno záhy doplnit o oplachové pumpy, aby byl přehled v operačním poli dostatečný. Postupně se začaly objevovat kombinované přístroje sdružující sání i oplach do jednoho celku. Dále se zjistilo, že požadavky jednotlivých oborů jsou různé. V laparoskopii například stačily zmiňované odsávačky a oplach, ale stejná zařízení nevyhovovala v artroskopii, vyžadující větší tlak v kloubech, stejně tak hysteroskopii, cystoskopii apod. Proto firmy přišly se speciálními přístroji pro zmiňované obory - artropumpami, hysteropumpami atd.

Tak se stalo, že se dříve jednotné endoskopické věže začaly čím dál více odlišovat a vizuálně je spojoval v podstatě jen videořetězec. To se však v současnosti znovu mění. Z pohledu servisu a údržby přístrojů je totiž dnešním trendem multioborové využití s cílem snížit provozní náklady oddělení, stejně jako náklady na výrobu.

Divize Aesculap vychází těmto požadavkům vstříc a uvádí na trh zcela novou generaci univerzální pumpy Multi Flow. Skutečným přínosem nové pumpy Multi Flow je její plné využití ve čtyřech nejčastějších indikacích endoskopické operativy: laparoskopii, artroskopii, hysteroskopii a ureteroskopii. Divize Aesculap uvádí na trh dva modely: základní model - proplachovací pumpu (PG130) - a vyšší model, který disponuje navíc integrovaným odsáváním (PG145). Zásadní novinkou je řídicí a obslužný software. Zákazník má možnost si aktivovat pouze takový indikační mód, který skutečně využije. V praxi to znamená, že např. na pracovišti, kde se provádějí výhradně ortopedické výkony, si uživatel aktivuje pouze oblast „Arthro“, a tím při samotném nákupu ušetří finanční prostředky.

Obsluhující personál ocení zejména snadné a rychlé ovládání přístroje. Veškeré aplikace jsou řízeny přes barevný dotykový displej. Zajímavou a přínosnou inovací je možnost použít dálkové ovládání. Samotné zapojení hadicových setů je řešeno velmi intuitivně a nejsnadnějším možným způsobem.

Laparoskopický režim (LAP)

Přístroj PG130/PG145 může v miniinvazivní chirurgii sloužit jako standardní proplachovací čerpadlo, pomocí funkce odsávání lze odsávat tekutiny z dutiny břišní. Při použití přístrojů, které slouží k řezání tkání, koagulaci krvácejících cév apod., jako je např. laser nebo vysokofrekvenční koagulace, vzniká často větší množství kouře. Operační pole se stává méně přehledným a je nutné dutinu břišní odsát.
K tomuto účelu slouží speciální funkce odsávání kouře. V uvedeném režimu pumpa pracuje při fixním přednastaveném tlaku a uživatel si volí rychlost sání podle potřeby. Systém Multi Flow nabízí dvě úrovně: Standard a Highflow, při kterých je možné nastavit průtok od 1,0 až po 3,5 l/min.

Artroskopický režim (ARTHRO)

Pumpu je možné využívat jak při diagnostických, tak terapeutických artroskopiích. Multi Flow je plně automatizovaný přístroj. Operatér si zvolí požadovaný tlak tekutiny v daném kloubu, stejně jako rychlost průtoku, dle druhu operovaného kloubu a diagnózy. Čerpadlo po krátké chvíli dosáhne předvoleného tlaku a udržuje jej kontinuálním přiváděním proplachové tekutiny. Pokud se uzavře možnost odtoku
z kloubu (např. zavřeným kohoutem na nástroji) a je dosaženo požadovaného nitrokloubního tlaku, čerpadlo sníží nebo zcela zastaví přítok a pouze udržuje daný tlak. Pokud intraartikulární tlak klesne pod nastavenou hodnotu, přívod tekutiny je automaticky opět zahájen.

Speciální funkcí je tzv. wash function, (vymývání, intenzivní proplach), která se používá pro zlepšení přehledu v operačním poli, např. při krvácení v kloubu. U této funkce se nastavený průtok zvýší dle volby operatéra o 0,5 až 2,5 l/min a současně nastavený tlak vzroste o padesát procent. Tato funkce se automaticky vypne po deseti, dvaceti nebo třiceti sekundách, znovu dle volby uživatele. Wash function se aktivuje přes dotykový displej, případně nožním pedálem nebo dálkovým ovládáním. Z daných informací je zřejmé, že přístroj disponuje jak základním, typickým nastavením, tak širokou paletou dalších libovolně nastavitelných funkcí, které uspokojí každého operatéra. Logickou samozřejmostí potom je, že pro zvýšení přesnosti nastavení intraartikulárního tlaku si obsluha může přednastavit výškový rozdíl mezi úrovní pumpy a pacienta.

Hysteroskopický režim (HYS)

Přístroj může být použit jako proplachovací pumpa pro použití v hysteroskopii s možností bilance tekutin. Používá se k zaplnění děložní dutiny (cavum uteri) tekutinami vhodnými pro diagnostickou
a operační hysteroskopii. Volitelně přístroj nabízí možnost sledování rozdílu objemu mezi tekutinou přivedenou do uteru a tekutinou vytékající z uteru (tzv. bilancování).

Ureteroskopický režim (URO)

Pumpa Multi Flow může sloužit jako proplachovací čerpadlo při použití v diagnostické a operační ureteroskopii. Pomocí funkce odsávání lze rovněž odsávat tekutiny. Slouží k aplikaci tekutiny do močovodu a horní části močové soustavy během diagnostických a terapeutických urologických zákroků.

Funkce sání (pouze PG145)

Přístroj s označením PG145 je vždy navíc vybaven vakuovým čerpadlem. To slouží k odsávání tekutin z operovaného prostoru pomocí sací hadice a nádoby na sekret. Použití sací hadice je možné u všech čtyř indikací endoskopické operativy. Stupeň sání se navíc zobrazí na pravém okraji displeje indikace.

Příslušenství

S novou pumpou přichází na trh i široké portfolio hadicových setů. Uživatel si může vybrat mezi luxusními sety na jedno použití, resterilizovatelnými sety a specialitou, sety hybridními. Denní hybridní sety se skládají z jedné denní hadice a deseti jednorázových pacientských hadic. Denní hadice zůstává v přístroji po celý operační program a mění se pouze hadice spojující denní hadici s nástrojem nebo trokarem.

Unikátní systém Multi Flow umožňuje individuální aktivaci jednotlivých modulů tak, že uživatel platí pouze za tu funkci, kterou opravdu využije. Navíc v budoucnu si ji může pomocí tzv. transpondéru kdykoli rozšířit. Široká paleta volitelných funkcí zajistí operatérům skutečně precizní nastavení dle jejich zvyklostí, naopak standardní přednastavené hodnoty umožní okamžité zahájení operace bez větších prodlev. Snadná obsluha nožním pedálem, dálkovým ovladačem nebo přes dotykový displej je řešením bez kompromisů, každý si najde svůj oblíbený způsob ovládání.

Pevně věříme, že tento vysoce sofistikovaný výrobek posune nejen komfort operatéra, stabilitu nastavených parametrů sání a oplachu, ale i rychlost reakce na nepředvídané události na daleko vyšší úroveň, a přispěje tak k vyšší bezpečnosti pacientů. Budeme rádi, přesvědčíte-li se o kvalitách nové generace Multi Flow osobně. Kontaktujte prosím naše obchodní zástupce a dohodněte si vyzkoušení přímo na vašem pracovišti.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník