Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ambulantní péče:

Moravská metropole hostila konferenci nemocniční epidemiologie a hygieny

Aleš Chaloupka

9. Prosinec 2013

Společnost B. Braun Medical se zúčastnila koncem září 20. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena.

Jejím pořadatelem byl SNEH ČLS JEP (Česká společnost nemocniční epidemiologie a hygieny ČLS JEP). V prostorách FN Brno-Bohunice se již tradičně diskutovalo o aktuálních tématech spojených s nemocniční hygienou. Mezi ta nejdiskutovanější patřila problematika výskytu legionel v nemocničních zařízeních, nozokominální infekce nejen v podmínkách intenzivní péče a také otázka dezinfekce a péče o endoskopické nástroje v součinnosti s vyhláškou č. 306/2012 Sb. Stranou nezůstaly ani oblasti týkající se chřipky a ochrany pacientů a zdravotnických pracovníků.

Předsednictvo odborné společnosti, zástupci hygienických pracovišť i zdravotníci z různých nemocnic se shodli na tom, že takto připravená konference s odborných programem je pro jejich každodenní práci přínosem.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník