Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Mladí chirurgové oceňují kvalitní kurzy

22. Prosinec 2014

Mladí chirurgové oceňují kvalitní kurzy

říká v rozhovoru Viktor Chrobok, přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice  Hradec Králové.

V prostorách Aesculap Akademie na Chirurgické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové proběhl kurz postgraduálního vzdělávání mladých lékařů oboru ORL, všeobecné chirurgie a dalších chirurgických oborů, pojmenovaný „Základní principy chirurgie kůže hlavy a krku“. Jak probíhal, na co byl zaměřen a jak jej hodnotili sami účastníci? To a mnoho dalšího nám v rozhovoru prozradil prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové a profesor Univerzity Karlovy v Praze a Lékařské fakulty v Hradci Králové.

 

Kdo všechno se na přípravě kurzu podílel?

Organizátory vzdělávací akce byly Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Hradec Králové, LF UK v Praze, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice a Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Lektory kurzu byli především lékaři ORL oboru, dále spolupracujeme s plastickým a všeobecným chirurgem.

 

Pro koho byl tedy kurz určený a jaký byl o něj zájem?

Kurz byl cílený především na začínající ORL lékaře a koncipovaný tak, aby se seznámili se základními postupy chirurgie kůže a ošetřování kožních ran. V letošním roce se jej účastnili nejen ORL lékaři, ale i oftalmologové. Kurz byl plně obsazen.

 

Co bylo jeho hlavním přínosem?

Hlavními přínosy jsou myšlenky, způsob uspořádání kurzu a jeho struktura i propojení teorie s praktickým nácvikem. V úvodu byly vysvětleny základy anatomie, fyziologie kůže a problematika hojení kožních ran a také koncepce „fyziologické“ sutury kůže. V praktické části byly lékařům představeny základní nástroje, jehly a šicí materiály. Na syntetické kůži si frekventanti nejprve vyzkoušeli základní stehy používané při suturách kůže a podkoží. Následoval nácvik krytí defektů primární suturou, místními posuny a rotovanými laloky. Dalším krokem byly operace kůže a podkoží se simulovanými patologiemi (např. fibrom, dermoid, lipom). Cvičný materiál byl velmi autentický. Po provedení excize zmíněných lézí vždy následovala sutura kůže.

Program uzavřely kazuistiky a přednášky na téma léčba zhoubných nádorů kůže hlavy a krku, zmíněny byly i případy kožních nádorů s propagací do očnice a jejich řešení exenterací orbity.

 

Jak často podobná školení a kurzy pořádáte?

Kurz chirurgie kůže hlavy a krku jsme nyní organizovali podruhé, zatím se jej snažíme připravovat jedenkrát ročně – vždy druhý pátek v září.

 

Předpokládám, že mladí lékaři vítají každou příležitost se vzdělávat, zvláště když jsou akce vedeny zkušenými specialisty v oboru. Jak mladí kolegové tyto kurzy hodnotí a co považují za největší přínos?

Kurz byl frekventanty hodnocen velmi pozitivně. Byli především nadšení z jeho praktické části a z trvalého a přísného sledování lektory při praktickém nácviku. Řada účastníků by účast na kurzu doporučila každému začínajícímu chirurgovi.

 

Tentokrát se kurz uskutečnil poprvé ve spolupráci s Aesculap Akademií. Považujete tuto součinnost za přínosnou?

Ano, a to velmi. Prostory vzdělávacího centra Aesculap Akademie umístěného v pavilonu akademika Bedrny Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové poskytují pro tento typ kurzů výborné podmínky a zázemí.

 

Budete v této spolupráci pokračovat? Chystáte případně další kurzy?

Kurz Základní principy chirurgie kůže hlavy a krku budeme ve spolupráci s Aesculap Akademií rádi opakovat. Samozřejmě je nutný zájem mladých chirurgů. Stran dalších kurzů je třeba zmínit, že Klinika otorinolaryngologie chirurgie hlavy a krku FN Hradec Králové a Lékařská fakulta UK každý rok organizují i další preparační kurzy chirurgie spánkové kosti, nosu a vedlejších nosních dutin ve spolupráci s Edukačním centrem praktické anatomie v Brně (www.ecpa-cz.com).

Hana Klikarová
divize Aesculap
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Společnost B. Braun rozšířila své portfolio vstřebatelných hemostatických prostředků z oxidované celulózy o nového benjamínka.

30.04.2021
Aktuality z B. Braun

Robotická chirurgie, vycházející z nejslavnějšího českého slova bratří Čapků robot, se u nás dostala do povědomí široké veřejnosti v roce 2008 a od té doby urazila dlouhou cestu. Primář Chirurgického oddělení Nemocnice Nový Jičín a.s., člena skupiny AGEL, Matej Škrovina nám popsal, jak významnou roli v moderní medicíně hraje právě robotická chirurgie, která čím dál více usnadňuje práci lékařům, zvyšuje kvalitu operačního výkonu a urychluje uzdravení pacientů.

15.07.2020
Chirurgie

Lékaři Nemocnice Šumperk od konce února operují novými chirurgickými nástroji. Místo jejich koupě si nemocnice téměř 3 500 chirurgických nástrojů špičkové kvality jako první v Česku a ve střední Evropě pronajala od společnosti B. Braun Medical na šest let. Součástí řešení je prvotřídní autorizovaný servis či proškolení personálu.

20.04.2020
Chirurgie