Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Miniinvazivní zákroky s bipolární technologií Caiman®

12. Prosinec 2014

Miniinvazivní zákroky s bipolární technologií Caiman®

Pro chirurga jsou velice důležitou skupinou miniinvazivních nástrojů takové, které umožňují šetrnou disekci tkání za současného ošetření cév nebo kontrolu krvácení.

Napříč spektrem všech lékařských odborností se dnes setkáváme s technologicky stále sofistikovanějšími přístroji, nástroji nebo pomůckami, které umožňují zdravotní péči západní“ medicíny neustále zdokonalovat a zlepšovat. Přibývá miniinvazivních zákroků na úkor klasické“ chirurgie. Tento trend je umožněn ustavičně se zvyšující erudicí chirurgických týmů, ale také možnostmi, jaké operatérům poskytují nové důmyslnější a šetrnější nástroje.

Pro chirurga jsou velice důležitou skupinou miniinvazivních nástrojů takové, které umožňují šetrnou disekci tkání za současného ošetření cév nebo kontrolu krvácení. Pomineme-li monopolární elektrokoagulaci, jsou v současnosti pro disekci tkání v chirurgii používány nástroje, které využívají technologii ultrasonickou, technologii bipolární koagulace nebo nástroje s kombinovanou technologií. Ty můžeme pojmenovat jako nástroje energetické“.

 

Při laparoskopických operacích jsou stále častěji upřednostňovány nástroje s průměrem pět milimetrů

Pětimilimetrové nástroje jsou dnes téměř stejně efektivní jako nástroje desetimilimetrové. Na našem trhu je několik firem, které je nabízejí v různých variantách a s různou technologií mající principiálně podobný efekt. Vzhledem k tomu, že se nástroje liší použitou technologií, délkou pracovních branží nebo možností rozevření či rotikulací, úchopem tkáně, tvarem rukojeti či svými ovládacími prvky, můžeme diskutovat o výhodách či nevýhodách nebo o poměru cena/efekt konkrétního nástroje.

 

Princip bipolární technologie

Od začátku letošního roku jsme na našem pracovišti rozšířili škálu laparoskopických disekčních energetických“ nástrojů o pětimilimetrový nástroj Caiman®, který používá technologii řízené bipolární koagulace. Tento nástroj pracuje na principu bipolární technologie pro uzavírání cév a disekci. Tepelná koagulační energie prochází pouze mezi dvěma izolovanými branžemi a v nich uchycenou tkání. K okolní tkáni na vnější straně branží je nástroj velmi šetrný, podle výrobce teplota dosahuje průměrně maximálně 66 °C, což zabezpečuje absenci zbytečného poškozování okolní tkáně. Velmi pozitivní je i jednotná komprese tkáně od distální k proximální časti, která je zabezpečena vodorovnějším postavením branží nástroje při uchycení tkáně. Caiman® je nástroj s dobrým ergonomickým řešením rukojeti a snadným ovládáním. Záběr“ disekované tkáně je vzhledem k délce branží 26,5 mm, respektive 23,6 mm, značný. S konstrukcí a délkou branží ale souvisí naopak horší možnost jemné preparace a disekce, jako je tomu například u nástrojů na principu ultrasonické technologie. 

 

Zkušenosti z pracoviště

Na našem pracovišti máme s nástrojem Caiman® velmi dobré zkušenosti především u výkonů v oblasti kolorektální chirurgie, kdy se nám osvědčil velký záběr branží při disekci tračníku nebo rekta se spolehlivým ošetřením cév a šetřením okolní tkáně. Dále jsme zaznamenali dobré výsledky při disekci velkého zakřivení u sleeve gastrectomy nebo u distální resekce žaludku. V kombinaci s použitím monopolárního háčku byl též úspěšný u laparoskopické adrenalektomie. Za nevýhodu nástroje Caiman® oproti ultrasonickému skalpelu považujeme to, že není vhodný tam, kde je potřeba provést enterotomie při střevních anastomózách nebo v situacích, kdy chirurg potřebuje provádět jemnou disekci, jako je tomu například při operaci hiátové kýly nebo achalázie. U těchto operací na našem pracovišti upřednostňujeme nástroje s technologií ultrasonického skalpelu.

Nástroj Caiman® je velmi dobře využitelný především v miniinvazivní chirurgii. Poměr cena/výkon u něj považujeme za vyvážený a po zacvičení může velmi dobře rozšířit paletu nástrojů používaných v miniinvazivní chirurgii.

 

Další informace:

Caiman® v produktovém katalogu

Prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.
I.chirurgická klinika VFN a 1.LF UK v Praze 2
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Za dobu své existence se kožní staplery plně etablovaly na pracovištích popáleninové medicíny. Dnes si už stěží dokážeme představit klinickou praxi bez nich. 

19.09.2022

Ročně se v nemocnicích o ostré předměty poraní stovky zdravotníků. Riziko poranění výrazně snižují právě jednorázové bezpečnostní skalpely s výsuvnou čepelí.

15.08.2022

Stabimed® není pouze název jednoho přípravku, ale celého systému péče o nástroje, jak termostabilní, tak termolabilní. Uživatelé tak mají k dispozici přípravky na flexibilní a rigidní endoskopy, které však stejně dobře vyhovují i standardním chirurgickým nástrojům a příslušenství.

09.05.2017
Dezinfekce a hygiena