Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

Miniinvazivní zákroky s bipolární technologií Caiman®

Prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.

12. Prosinec 2014

Caiman Operační vybavení

Pro chirurga jsou velice důležitou skupinou miniinvazivních nástrojů takové, které umožňují šetrnou disekci tkání za současného ošetření cév nebo kontrolu krvácení.

Napříč spektrem všech lékařských odborností se dnes setkáváme s technologicky stále sofistikovanějšími přístroji, nástroji nebo pomůckami, které umožňují zdravotní péči západní“ medicíny neustále zdokonalovat a zlepšovat. Přibývá miniinvazivních zákroků na úkor klasické“ chirurgie. Tento trend je umožněn ustavičně se zvyšující erudicí chirurgických týmů, ale také možnostmi, jaké operatérům poskytují nové důmyslnější a šetrnější nástroje.

Pro chirurga jsou velice důležitou skupinou miniinvazivních nástrojů takové, které umožňují šetrnou disekci tkání za současného ošetření cév nebo kontrolu krvácení. Pomineme-li monopolární elektrokoagulaci, jsou v současnosti pro disekci tkání v chirurgii používány nástroje, které využívají technologii ultrasonickou, technologii bipolární koagulace nebo nástroje s kombinovanou technologií. Ty můžeme pojmenovat jako nástroje energetické“.

 

Při laparoskopických operacích jsou stále častěji upřednostňovány nástroje s průměrem pět milimetrů

Pětimilimetrové nástroje jsou dnes téměř stejně efektivní jako nástroje desetimilimetrové. Na našem trhu je několik firem, které je nabízejí v různých variantách a s různou technologií mající principiálně podobný efekt. Vzhledem k tomu, že se nástroje liší použitou technologií, délkou pracovních branží nebo možností rozevření či rotikulací, úchopem tkáně, tvarem rukojeti či svými ovládacími prvky, můžeme diskutovat o výhodách či nevýhodách nebo o poměru cena/efekt konkrétního nástroje.

 

Princip bipolární technologie

Od začátku letošního roku jsme na našem pracovišti rozšířili škálu laparoskopických disekčních energetických“ nástrojů o pětimilimetrový nástroj Caiman®, který používá technologii řízené bipolární koagulace. Tento nástroj pracuje na principu bipolární technologie pro uzavírání cév a disekci. Tepelná koagulační energie prochází pouze mezi dvěma izolovanými branžemi a v nich uchycenou tkání. K okolní tkáni na vnější straně branží je nástroj velmi šetrný, podle výrobce teplota dosahuje průměrně maximálně 66 °C, což zabezpečuje absenci zbytečného poškozování okolní tkáně. Velmi pozitivní je i jednotná komprese tkáně od distální k proximální časti, která je zabezpečena vodorovnějším postavením branží nástroje při uchycení tkáně. Caiman® je nástroj s dobrým ergonomickým řešením rukojeti a snadným ovládáním. Záběr“ disekované tkáně je vzhledem k délce branží 26,5 mm, respektive 23,6 mm, značný. S konstrukcí a délkou branží ale souvisí naopak horší možnost jemné preparace a disekce, jako je tomu například u nástrojů na principu ultrasonické technologie. 

 

Zkušenosti z pracoviště

Na našem pracovišti máme s nástrojem Caiman® velmi dobré zkušenosti především u výkonů v oblasti kolorektální chirurgie, kdy se nám osvědčil velký záběr branží při disekci tračníku nebo rekta se spolehlivým ošetřením cév a šetřením okolní tkáně. Dále jsme zaznamenali dobré výsledky při disekci velkého zakřivení u sleeve gastrectomy nebo u distální resekce žaludku. V kombinaci s použitím monopolárního háčku byl též úspěšný u laparoskopické adrenalektomie. Za nevýhodu nástroje Caiman® oproti ultrasonickému skalpelu považujeme to, že není vhodný tam, kde je potřeba provést enterotomie při střevních anastomózách nebo v situacích, kdy chirurg potřebuje provádět jemnou disekci, jako je tomu například při operaci hiátové kýly nebo achalázie. U těchto operací na našem pracovišti upřednostňujeme nástroje s technologií ultrasonického skalpelu.

Nástroj Caiman® je velmi dobře využitelný především v miniinvazivní chirurgii. Poměr cena/výkon u něj považujeme za vyvážený a po zacvičení může velmi dobře rozšířit paletu nástrojů používaných v miniinvazivní chirurgii.

 

Další informace:

Caiman® v produktovém katalogu

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník