Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

Miniinvazivní resekce plic - VATS lobektomie, indikace, technika a taktika

MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.

31. Leden 2013

Ke konci roku 2012 uspořádalo Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice ve spolupráci s Aesculap Akademií kurz na téma VATS lobektomie, indikace, technika a taktika.
 

Pozvání přijali doc. MUDr. Julián Hamžík, Ph.D., ředitel Univerzitní nemocnice Martin a hlavní odborník pro obor hrudní chirurgie na Slovensku, doc. MUDr. Roman Benej, Ph.D., primář Kliniky hrudní chirurgie Univerzitní nemocnice Bratislava a zástupce Slovenska v ESTS, MUDr. Anton Dzián, Ph.D., odborný asistent 1. chirurgické kliniky JLF v Martine, MUDr. David Jírava, odborný asistent Chirurgické kliniky FN Královské Vinohrady, MUDr. Michal Benej z 1. chirurgické kliniky FN u sv. Anny v Brně a MUDr. Jarmil Šafránek, Ph.D., odborný asistent Chirurgické kliniky FN Plzeň.

Teoretická část probíhala v salonku Rezidence Emmy, kde byli účastníci kurzu ubytovaní.

Kurz zahájil MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.,  který pokračoval odborným sdělením Indikace a kontraindikace miniinvazivních plicních resekcí. O technice a taktice miniinvazivních plicních resekcí  pojednal MUDr. Pavel Horažďovský. Tyto přednášky pokryly problematiku VTS/VATS plicních resekcí. Následovala dlouhá a živá diskuse, která pokračovala při společné večeři.

Další den byli účastníci rozděleni do dvou skupin. První skupina provedla v Centru experimentální medicíny IKEM v pavilonu Z pod vedením MUDr. Pavla Horažďovského VATS lobektomii a pneumonektomii na pokusném zvířeti. Kolegové si vyzkoušeli operační přístup, preparaci a izolaci hilových struktur a použití endostaplerů, techniku jejich zavedení, kontrolu polohy a vlastní resekci. Druhá skupina přihlížela na operačním sále Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice VATS lobektomii, kterou provedl prim. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D., se svým týmem a komentoval jednotlivé pasáže, úskalí, technické problémy a jejich řešení, různé metody uzávěru cév, rozdělení mezilalokové štěrbiny a oddělení srostlých laloků.

Účastníci se shodli na potřebě podobných setkání, které v oboru hrudní chirurgie chybí, a pořadatelé přislíbili pokračování kurzů v roce 2013, za což jim patří velký dík.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník