Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Miniinvazivní resekce plic - VATS lobektomie, indikace, technika a taktika

31. Leden 2013

Miniinvazivní resekce plic - VATS lobektomie, indikace, technika a taktika

Ke konci roku 2012 uspořádalo Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice ve spolupráci s Aesculap Akademií kurz na téma VATS lobektomie, indikace, technika a taktika.

 

Pozvání přijali doc. MUDr. Julián Hamžík, Ph.D., ředitel Univerzitní nemocnice Martin a hlavní odborník pro obor hrudní chirurgie na Slovensku, doc. MUDr. Roman Benej, Ph.D., primář Kliniky hrudní chirurgie Univerzitní nemocnice Bratislava a zástupce Slovenska v ESTS, MUDr. Anton Dzián, Ph.D., odborný asistent 1. chirurgické kliniky JLF v Martine, MUDr. David Jírava, odborný asistent Chirurgické kliniky FN Královské Vinohrady, MUDr. Michal Benej z 1. chirurgické kliniky FN u sv. Anny v Brně a MUDr. Jarmil Šafránek, Ph.D., odborný asistent Chirurgické kliniky FN Plzeň.

Teoretická část probíhala v salonku Rezidence Emmy, kde byli účastníci kurzu ubytovaní.

Kurz zahájil MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.,  který pokračoval odborným sdělením Indikace a kontraindikace miniinvazivních plicních resekcí. O technice a taktice miniinvazivních plicních resekcí  pojednal MUDr. Pavel Horažďovský. Tyto přednášky pokryly problematiku VTS/VATS plicních resekcí. Následovala dlouhá a živá diskuse, která pokračovala při společné večeři.

Další den byli účastníci rozděleni do dvou skupin. První skupina provedla v Centru experimentální medicíny IKEM v pavilonu Z pod vedením MUDr. Pavla Horažďovského VATS lobektomii a pneumonektomii na pokusném zvířeti. Kolegové si vyzkoušeli operační přístup, preparaci a izolaci hilových struktur a použití endostaplerů, techniku jejich zavedení, kontrolu polohy a vlastní resekci. Druhá skupina přihlížela na operačním sále Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice VATS lobektomii, kterou provedl prim. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D., se svým týmem a komentoval jednotlivé pasáže, úskalí, technické problémy a jejich řešení, různé metody uzávěru cév, rozdělení mezilalokové štěrbiny a oddělení srostlých laloků.

Účastníci se shodli na potřebě podobných setkání, které v oboru hrudní chirurgie chybí, a pořadatelé přislíbili pokračování kurzů v roce 2013, za což jim patří velký dík.

MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.
primář oddělené hrudní chirurgie, Thomayerova nemocnice v Praze
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory