Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Mini-Spike® 2 Bezpečná infuzní terapie a příprava intravenózních léčiv

4. Duben 2014

Mini-Spike® 2 Bezpečná infuzní terapie a příprava intravenózních léčiv

S cílem omezit rizika manuální přípravy roztoků léčiv uvádí koncern B. Braun na trh aplikační trn Mini-Spike® 2 s povrchově dezinfikovatelným bezjehlovým ventilem.

Ventil s dezinfikovatelným povrchem omezuje riziko nozokomiální nákazy pacientů a prostřednictvím mechanismu automatického uzavírání lépe chrání zdravotníky před chemickou kontaminací.

Mini-Spike® 2 nabízí navíc stejné vlastnosti i způsob zacházení jako Mini-Spike®. „Bezjehlový“ systém představuje účinnou ochranu před poraněním ostrými předměty a 5µm kapalinový filtr snižuje nebezpečí partikulární kontaminace.*

Používání bezpečnostních pomůcek napomáhá předcházet riziku poranění ostrými předměty a chemické, mikrobiologické i partikulární kontaminaci, což ostatně potvrzují i mnohé literární prameny.
 

Pro pacienty může příprava roztoků léčiv znamenat následující rizika:

Partikulární kontaminaci: závažné poškození orgánů v důsledku přítomnosti pevných částic v parenterálně podávaném roztoku (částečky plastu nebo gumy, nerozpuštěné léčivo).

Mikrobiologickou kontaminaci: nozokomiální infekce - pokud pomůcky nelze náležitě dezinfikovat.

Rizika pro zdravotníky, která souvisejí s přípravou roztoků léčiv:

Chemická kontaminace: dermatitida, alergie na antibiotika, mutagenní účinky (mohou vést ke vzniku zhoubných nádorů močového ústrojí a způsobovat potraty nebo poruchy vývoje plodu u těhotných žen).

Poranění ostrými předměty: používání injekčních jehel může způsobit závažné krvácení a riziko infekce. 

 

Výhody vyplývající ze zvýšené hygienické bezpečnosti:

  • Minimalizace chemické a mikrobiologické kontaminace
  • Minimalizace partikulární kontaminace
  • Prevence poranění ostrými předměty
  • Intuitivní a praktické zacházení s bezjehlovým systémem
Petr Misař
Produktový specialista divize Hospital Care, společnost B. Braun Medical s.r.o.
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Společnost B. Braun představuje uzavřený samčí konektor PureSite, který lépe chrání zdravotníky před chemickou a mikrobiologickou kontaminací během celého procesu manipulace s lékem – od jeho přípravy až po podání.

02.08.2021

Kvalitní, moderní a intuitivní infuzní technika je základem pro každou nemocnici a naprosto neodmyslitelnou součástí výbavy na jednotkách intenzivní péče. O zkušenostech z oddělení, kde o životech pacientů často rozhodují i vteřiny, se s námi podělila Bc. Ivana Dvořáčková, staniční sestra z interní jednotky intenzivní péče ve Vojenské nemocnici Brno. 

28.06.2021