Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů

28. Březen 2012

Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů

V termínu 26.-27. ledna 2012 jsme se zúčastnili jubilejního X. celostátního kongresu „Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů“.

Kongres s mezinárodní účastí se konal již tradičně v Pardubicích pod záštitou České společnosti pro léčbu ran (ČSLR), Univerzity Pardubice a Pardubické krajské nemocnice. V čele organizačního výboru kongresu stály osobnosti z předsednictva ČSLR primář MUDr. Ivo Bureš z Geriatrického centra Pardubické krajské nemocnice, primářka MUDr. Milada Franců z Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Brno Bohunice a profesorka MUDr. Alena Pospíšilová, CSc., z Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Brno Bohunice. O hladký průběh akce a skvělý servis, který byl poskytován všem zúčastněným, se staral tým vrchní sestry z Geriatrického centra Jany Burešové. Za podporu děkujeme také marketingovému oddělení společnosti B. Braun.

Hlavní myšlenkou každoročně konané akce je spojovat odborníky z různých lékařských oborů, kteří mají společný cíl, a tím je úspěšná léčba akutních a chronických ran za použití nových léčebných postupů, metod a moderních materiálů. Letos se zúčastnilo 690 přihlášených z řad odborné veřejnosti. Aktivní účastníci přednesli 63 přednášek a uskutečnilo se jedenáct workshopů a sympozií. Přednášejícími byli odborníci jak z tuzemska, tak ze zahraničí.

Obchodní tým divize OPM společnosti B. Braun se představil ve velmi silné sestavě, podporován kolegy ze Slovenska a z partnerských Zelených hvězd. Byly prezentovány produkty z řady Askina® a úspěšná produktová řada Prontosan® , v čele s novinkou Prontosan® Wound Gel X , jíž jsme přizpůsobili i design stánku. Tomuto produktu jsme také věnovali mnoho času při diskusích s odborníky z řad lékařů a sester. Náš stánek patřil k hojně navštěvovaným a stal se centrem formálních i neformálních setkání. 

Navázali jsme na velmi dobré prodejní výsledky a pozitivní ohlasy z trhu a přínosy Prontosan® Wound Gel X tuba 250 g jsme prezentovali stávajícím i potenciálním klientům. Osvědčil se zejména při léčbě defektů v počátečním stadiu hojení nebo při léčbě popálenin. Doplnil tak ucelenou řadu výrobků Askina®, které jsme schopni aplikovat na jednotlivé fáze hojící se rány. Léčíme tak ránu od jejího počátečního stadia (např. nekróza) až po stadium epitelizace. Do  Konceptu léčby ran jsme tak doplnili další článek.

Letošní jubilejní X. ročník kongresu ukázal silnou pozici, kterou na trhu zaujímáme. Budujeme ji díky schopnosti poskytnout klientům ucelené portfolio produktů, odborné poradenství a v neposlední řadě kvalitní edukační programy. Tento stav je pro náš tým výzvou a zároveň příležitostí pro další rozvoj. Věřím, že při setkání s klienty zase v příštím roce navážeme na úspěchy z letošního roku a budeme moci prezentovat další novinky.

Jakub Havlíček
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny pro chronickou drenáž recidivujícího hrudního výpotku pomocí speciálního portu Celsite® DRAINAPORT. Ročně zavedou 800 – 1 000 přístupů včetně těch složitých alternativních, a to u všech věkových skupin pacientů, včetně novorozenců, což je řadí k největším centrům v České republice.

08.07.2020
Ambulantní péče