Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Mezinárodní spolupráce při léčbě ran a kožních defektů

13. Březen 2019

Mezinárodní spolupráce při léčbě ran a kožních defektů

Na konci ledna 2019 se konal XVII. celostátní kongres s mezinárodní účastí – Mezioborová spolupráce při léčbě ran, kde jedním z hlavních přednášejících byl pan prof. Alex Kramer, který pronesl přednášku Consensus on Wound Antiseptic: Update 2018. 

Rozhodující je správná volba antiseptika
Přednáška pana profesora Kramera sklidila ohlas především proto, že se zabývala nejen srovnáním účinnosti jednotlivých antiseptik, ale i jejich vlivem na lidský organismus. Jako spoluautor uvedeného konsenzu a přední evropský odborník na problematiku antiseptik a řešení infekcí v ráně hned na úvod uvedl, že správná volba antiseptika urychlí hojení rány, sníží množství podaných antibiotik, a je tedy efektivní jak pro poskytovatele zdravotní péče, tak i pro samotného pacienta. Zdůraznil také, že konsenzus vznikl na základě velkého množství provedených klinických studií z řady evropských zemí. 

 

Studie na antisepsi rány 
Studie se zabývaly vlastnostmi různých chemických látek a přípravků vhodných pro antisepsi v ráně tak, aby vzniklo efektivní doporučení, jaké přípravky na antisepsi rány použít. V prezentaci vyzdvihl používání látky PHMB (polyhexanid) jako látky s minimálním vlivem na lidský organismus při vysoké antimikrobiální účinnosti. Několikrát byl jmenován přípravek Prontosan® obsahující PHMB a Betain, který ve studiích vykazoval nízké riziko pro organismus pacienta při vysokém antimikrobiálním skóre, jako např. ve studii na zjištění iritačního potenciálu při zkoušce na chorioalantoidní membráně slepičích vajec (HET CAM) se závěrem: „Pro dosažení optimálních výsledků je třeba upřednostnit přípravky s nulovým nebo nízkým potenciálem podrážděním na CAM.“ Pan profesor závěrem zdůraznil, že je vždy důležité nalézt rovnováhu mezi antiseptickou účinností, časovou závislostí antiseptického účinku a snášenlivostí přípravku.

Workshop: Biofilm – proč se rána nehojí
V odpoledním programu připravila Aesculap Akademie ve spolupráci s MUDr. Radkem Doleželem, Ph.D., z Ústřední vojenské nemocnice Praha workshop s názvem Biofilm – proč se rána nehojí. Workshop volně navázal na dopolední přednášky prof. Kramera a dalších s příklady z praxe. MUDr. Doležel se podrobně zabýval problematikou nehojících se ran, kdy úspěšnému hojení brání přítomnost biofilmu. Detailně popsal složení, sílu, způsob a rychlost tvorby biofilmu a jeho zásadní vliv na špatné hojení rány. V boji s biofilmem vyzdvihl přípravek Prontosan® s unikátním složením na bázi kombinace PHMB + Betainu. 

Prontosan® v porovnání s jinými přípravky díky Betainu, přírodnímu tenzidu výrazně snižujícímu povrchové napětí, signifikantně rychleji proniká biofilmem a PHMB atimikrobiálně působí cíleně v jeho hlubších vrstvách. MUDr. Doležel závěrem workshopu zmínil i nízkou toxicitu přípravku Prontosan® vůči primárním lidským buňkám (fibroblastům a keratocytinům) a v této souvislosti upozornil na studii, kterou provedli Hirsch T, Koerber A, Jacobsen F, et al. J Surg Res. 2010;164(2):344–350. 
Dá se říci, že kongres se tento rok nesl v duchu boje proti biofilmu a prevence vzniku infekčních ran, přičemž má hlavní slovo PHMB v čele s přípravkem Prontosan®. 

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno