Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Mezinárodní ocenění Neurobionic Award 2014 získala společnost Aesculap

21. Únor 2014

Mezinárodní ocenění Neurobionic Award 2014 získala společnost Aesculap

Mezinárodní nadace Neurobionics Foundation, založená profesorem Madjidem Samiim, oslavila v lednu za přítomnosti 800 význačných hostů ze světa politiky, obchodu, kultury a sportu 20. výročí založení.

 

Během slavnostního večera v divadle Theater am Aegi v Hannoveru předali celosvětové ocenění Neurobionic Award za rok 2014 společnosti Aesculap světově uznávaný neurochirurg Madjid Samii a předseda nadace Dr. Klaus Goehrmann.

Cena, která je udělována jako projev uznání za významné počiny na poli neurologie a spojena s finančním darem 10.000 EUR, byla společnosti Aesculap udělena za dlouhodobou podporu nadace, konkrétně za sadu základních neurochirurgických nástrojů společnosti Aesculap, které pomohly výrazně zvýšit úroveň zdravotní péče v nemocnicích třetího světa. Při výkonu rutinních neurochirurgických zákroků tak mají tamní nemocnice k dispozici chirurgické nástroje, které se staly zlatým standardem ve zbytku světa. „Společnost Aesculap, jako součást skupiny B. Braun Group, vlastněné rodinou zakladatelů, přijala pevný závazek korporátní společenské odpovědnosti jak doma, tak v zahraničí. V praxi tento závazek dokonale potvrzuje i naše dlouhodobá spolupráce s profesorem Samiim, zejména při dodávkách nástrojů pro Světovou federaci neurochirurgických společností (World Federation of Neurosurgical Societies - WFNS). Takové propojení vědy a medicíny pomáhá zvyšovat úroveň přípravy na výkon neurochirurgické praxe,“ řekl ve svém děkovném projevu u příležitosti přebírání ceny profesor Moritz Wente, šéflékař společnosti Aesculap. Jako další důkaz odhodlání společnosti plnit svůj závazek korporátní společenské odpovědnosti a pomáhat při zaškolování a dalším profesním rozvoji neurochirurgů v Africe, věnovala společnost Aesculap částku 10.000 EUR, která je součástí ocenění, na projekt „Africa 100“.

Cílem projektu je umožnit mladým chirurgům z Afriky dokončit přípravu na výkon povolání v nemocnicích západního světa, aby pak mohli po návratu do vlasti předávat získané zkušenosti dalším začínajícím neurochirurgům ve východní, západní a centrální Africe.

Vedle společnosti Aesculap byla v rámci gala večera oceněna i společnost Carl Zeiss z města Jena ve Spolkové republice Německo a práce profesora El Khamlichiho, neurochirurga z marockého Rabatu.

Když nadaci před 20 lety zakládal, měl professor Madjiid Samii ambiciózní plány, které do posledního zrealizoval. V současné době mezinárodní Neurobionická nadace podporuje výzkumy zaměřené na obnovu funkce poškozených nervových buněk pomocí miniaturních elektronických implantátů. Profesor Samii je otcem termínu „Neurobionika“, který odráží spojení neurologických metod s poznatky z biologie a potřebnými technologickými postupy, využívanými v oboru. Od svého vzniku již nadace podpořila více než 50 projektů a hodně přes stovku mladých vědců.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun