Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

Mezinárodní neintervenční poregistrační studie bezpečnosti

MUDr. Roman Trubač

4. Březen 2009

V řadě klinických studií bylo prokázáno, že hydroxyethyl škrob (HES) může být efektivní, bezpečnou a přitom méně nákladnou alternativou albuminu v perioperační objemové náhradě plazmy u dětí. Pro zhodnocení perioperační aplikace HES 130/0,42 u dětí se zaměřením na možné nežádoucí reakce na léčbu byla uskutečněna i tato studie.

Infúze Venofundin® 6% nebo Tetraspan® 6%

Třetí generace HES s nízkou molekulární hmotností (130/0,42), kterou reprezentuje na českém trhu balancovaný roztok Tetraspan® koncernu B. Braun, byla vyvinuta s cílem snížit výskyt nežádoucích účinků a zlepšit bezpečnost při zachování účinnosti. Prospektivní multicentrická neintervenční poregistrační studie bezpečnosti „Infusion of Venofundin® 6% or Tetraspan® 6% in Paediatric Patients aged up to 12 Years“ proto hodnotila perioperační aplikaci HES 130/0,42 u dětí se zaměřením na možné nežádoucí reakce na léčbu.

Zahájení studie předcházelo souhlasné stanovisko etické komise. Studie byla zahájena v roce 2005 a jejím cílem bylo zařadit celkem tisíc dětských pacientů do dvanácti let věku s hodnotou skóre ASA I-III a indikací k perioperačnímu podání HES 130/0,42.

Po zařazení prvních tří set pacientů bylo naplánováno provedení interim analýzy. Do srpna 2007 bylo v pěti centrech v Německu, Rakousku a Itálii zařazeno celkem 316 pacientů. Interim analýza prokázala, že přiměřené dávky HES 130/0,42 pomáhají udržet kardiovaskulární stabilitu a vedou pouze k mírným změnám v koncentraci hemoglobinu a acidobazické rovnováhy u dětí. Nevyskytly se žádné nežádoucí reakce.

Druhé fáze studie se zúčastnila také dvě centra v České republice - Klinika anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Motol a Klinika dětské anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Brno. Hlavními zkoušejícími byli MUDr. Vladimír Mixa a prim. MUDr. Michal Klimovič. V obou centrech bylo zařazeno celkem 81 dětských pacientů. U žádného z nich se v průběhu podání roztoku Tetraspan® ani po jeho ukončení neobjevila žádná nežádoucí reakce.

Mezinárodní studie byla ukončena 31. prosince 2008. Zveřejnění výsledků studie lze očekávat po statistickém zpracování v první polovině letošního roku.

Dosavadní zkušenosti z průběhu studie a především výsledky interim analýzy nasvědčují tomu, že použití roztoku Tetraspan® k perioperační náhradě objemu plazmy u dětí je bezpečné, a to i u novorozenců a velmi malých dětí.

MUDr. Roman Trubač
Scientific Manager Clinical Development

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník