Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Mezinárodní meeting OPM 2010

3. Květen 2010

Mezinárodní meeting OPM 2010

I letošní rok proběhl výroční meeting vedoucích divizí OPM, tentokráte ve skotském
Edinburghu. Setkání s dlouholetou tradicí a bohatým odborným programem se zúčastnilo
téměř dvě stě kolegů z devětadvaceti zemí.

Edinburgh, 16. - 20. března 2010

Pod vedením PharmDr. Jiřího Lukeše Českou republiku reprezentovali RNDr. Romana Mrázová, Ph.D., Ing. Iva Škodová a MUDr. Zdeněk Kojecký, Ph.D. Jedním z hlavních témat bylo nově vytvořené centrum CoE Urinary Care, které vzniklo sloučením CoE Urology a CoE Continence Care. Cílem sjednocení center je vytvoření společné strategie při inovaci a výrobě produktů z oblasti urologie a inkontinence, které mají mnoho společného. Sídlo je ve francouzském Nogent-le-Rotrou. Hlavním zaměřením nového centra bude katetrizace, drenážní systémy a efektivní léčba inkontinence.

Stomie a léčba chronických ran

Tradičně byla velká pozornost věnována stomiím a léčbě chronických ran. Zástupci České republiky měli v této sekci aktivní vstup. Zaměřili se především na stomie, jejich historii
a vývoj. V České republice se před 15 lety používal pouze jeden typ stomické pomůcky a dnes je výběr z pomůcek sedmi společností, kdy společnost B. Braun míří na přední místa. Ohlédneme-li se do minulosti, vidíme, že právě dvoudílný
a jednodílný stomický systém prodělal významnou renesanci,
a dnes můžeme stomikům nabídnout nejen vysoce kvalitní, ale především velmi sofistikované pomůcky, které splňují nároky na diskrétnost na jedné straně a účelnost na straně druhé.

To znamená, že můžeme vyhovět téměř všem požadavkům našich náročných uživatelů. Zdravotnické prostředky na léčbu ran patří pořád mezi „mladou“ kategorii prostředků, které společnost B. Braun může nabídnout a jež jsou neustále doplňovány potřebnými novinkami. Tou nejnovější je zástupce
z řad silikonových mřížek Askina® SilNet.

Sekce dezinfekce a hygieny

Infection Control session (sekce dezinfekce a hygieny) byla věnována zejména novým postupům
v přípravě operačního pole, speciálním aplikačním pomůckám a novým produktům k dekontaminaci multirezistentních mikroorganismů osidlujících pokožku, ale také inovaci produktů stávajících.

Skotský večer

Na závěr setkání byl zorganizován společný večer ve skotském stylu - pánové v sukních a dámy se skotskou šálou. Byly vyhlášeny nejúspěšnější země v kategoriích „rychlosti růstu obratů“ v přepočtu na HDP a v absolutních číslech za rok 2009. Česká republika získala první místo v Urinary (Continence) Care (Ing. Škodová a Dr. Kojecký), dále dvakrát třetí místo v oblasti stomických pomůcek a třetí místo
v produktové řadě Askina® z oblasti léčby chronických ran (Mgr. Mrázová). Vítězové jednotlivých kategorií pak společně zatančili francouzský kankán.

Velký dík za vynikající výsledky patří všem členům týmu české divize OPM a především našim zákazníkům, kteří tímto dávají najevo spokojenost s našimi produkty a službami. Pevně věříme, že
v roce 2010 budeme stejně úspěšně pokračovat.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny pro chronickou drenáž recidivujícího hrudního výpotku pomocí speciálního portu Celsite® DRAINAPORT. Ročně zavedou 800 – 1 000 přístupů včetně těch složitých alternativních, a to u všech věkových skupin pacientů, včetně novorozenců, což je řadí k největším centrům v České republice.

08.07.2020
Ambulantní péče