Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Medissimo - Zdravie na úrovni

21. Září 2009

Medissimo - Zdravie na úrovni

Slávnostným otvorením vstúpil dňa 30. 6.
2009 do života ambiciózny projekt Nemocnice
s poliklinikou Medissimo v Bratislave,
najvýznamnejšej investície do segmentu privátneho zdravotníctva nemocničného typu
a diagnostického centra nadregionálneho
významu.

Nemocničný komplex je komponovaný tak, aby poskytoval preventívnu, diagnostickú, komplexnú ambulantnú a lôžkovú zdravotnú starostlivosť na členskom princípe s limitovaným počtom privátnych
a korporátnych klientov. Filozofiou a spôsobom poskytovania služieb, ako aj komplexnosťou technologického vybavenia je prvým takýmto zdravotníckym zariadením v strednej Európe.

Oddelenie ARO

Nemocnica vychádza v ústrety klientom, ktorí pociťujú zodpovednosť za svoje zdravie a hľadajú individuálny prístup, otvorenosť, prívetivosť a zodpovednosť. Ponúka koncept vysoko nadštandardnej celoživotnej zdravotnej starostlivosti klientom,
ktorí sú si vedomí, že najefektívnejším spôsobom realizácie zdravotnej starostlivosti je kombinácia povinného zdravotného poistenia a individuálneho príspevku pacienta - klienta. Služby nemocnice sa poskytujú a využívajú s ohľadom na kvalitatívne požiadavky členov a ich rodín formou osobného prístupu
a partnerského vzťahu klient - lekár a sú vybudované na princípe predplateného členstva. Systém členských kariet znamená, že klient neplatí každý realizovaný výkon samostatne, ale jeho členstvo a rozsah poskytovanej starostlivosti je predplateným programom zdravotnej starostlivosti. V rámci tohto programu čerpá klient služby definované rozsahom príslušného programu.

Medissimo poskytuje komplexnú celoživotnú zdravotnú starostlivosť zahŕňajúcu:

 • všeobecnú a špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
 • lôžkovú zdravotnú starostlivosť,
 • lekárenskú zdravotnú starostlivosť;

ďalej nemocnica poskytuje:

 • pracovnú zdravotnú službu,
 • programy pre rodiny,
 • programy pre firmy a organizácie.

Centrálna sterilizácia

Nemocnica bola vybudovaná približne za dva roky a nachádza sa
v príjemnom prostredí petržalského lesoparku, na brehu jazera Veľký Draždiak. Architektonické riešenie komplexu, jeho začlenenie do okolitej prírody, kvalita realizácie a vybavenia jednotlivých pracovísk, prístup personálu, to všetko vytvára celkovú atmosféru vyvolávajúcu pozitívny pocit a pôsobí relaxačne, čím spríjemňuje návštevu resp. pobyt v nemocnici.

 

 

Súčasť Nemocnice s poliklinikou tvoria:

 • ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých,
 • ambulancie všeobecných lekárov pre deti,
 • 18 špecializovaných ambulancií,
 • diagnostické centrum zahŕňajúce CT - počítačový tomograf, digitálnu skiaskopiu a skiagrafiu, digitálny mamograf, gastroskopiu, kolonoskopiu, invazívnu diagnostiku, celotelovú magnetickú rezonanciu, osteodenzitometriu, ergospirometriu a ultrazvukovú diagnostiku,
 • lôžková nemocničná časť (1- a 2-lôžkové izby) hotelového typu, spolu 28 lôžok s vysokým komfortom vrátane komunikačného systému pre pacienta, ktorý obsahuje TV, rádio, telefón, internet, prístup do nemocničného informačného systému,
 • 2 najmodernejšie operačné sály, chirurgická zákroková sála,
 • pooperačná intenzívna starostlivosť, ARO,
 • fyzioterapeutické a welness centrum,
 • urgentný príjem,
 • centrálna sterilizácia.

Generálny dodávateľ zdravotníckych technológií a vybavenia tohto projektu je B. Braun Medical. Pre Investičnú divíziu B. Braun Medical, dodávateľa komplexných investičných celkov, sa Medissimo stáva najvýznamnejšou referenciou svojho druhu v rámci SR a ČR. Medissimo sa týmto stáva zároveň „výkladnou skriňou“ najmodernejšej techniky z portfólia koncernových produktov B. Braun a Aesculap od chirurgických disciplín cez intenzívnu starostlivosť, až po centrálnu sterilizáciu a ambulantnú starostlivosť.

Ing. Ivan Mikula
divízia Aesculap - investičné projekty
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun