Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie:

MDŽ ve znamení Světového dne ledvin

redakce Braunovin

7. Březen 2012

Světový den ledvin
Plzeň, 7. března 2012: Ve čtvrtek 8. března se v rámci sedmého ročníku Světového dne ledvin v České republice otevřou dveře všech dialyzačních středisek B. Braun Avitum pro veřejnost. Lidé z Plzeňského kraje mohou využít Dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Plzni v areálu bývalé Vojenské nemocnice
 

Lékaři zájemcům, kteří se aktivně rozhodnou udělat něco pro své zdraví, poskytnou bezplatnou preventivní prohlídku, jejichž součástí bude změření krevního tlaku, stanovení tzv. BMI (body mass index), rozbor moči  zjištění hladiny cukru v krvi. Cílem těchto preventivních prohlídek není znervóznit veřejnost a vyvolat v nich strach, ale faktem zůstává, že až 10 % populace trpí sníženou funkcí ledvin      a jediným způsobem, jak předejít jejich chronickému selhání, dialýze a transplantaci ledvin, je včasné odhalení problému. 

„V minulém roce jsme v rámci Světového dne ledvin vyšetřili 193 pacientů a 53 z nich jsme doporučili další vyšetření. To znamená, že více než čtvrtina pacientů neměla výsledky v pořádku a musela podstoupit podrobnější nefrologické vyšetření,“ říká MUDr. Lada Malánová z dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Plzni a dodává: „Zásadní problém u onemocnění ledvin je, že většinou nebolí. I nemocný s pokročilou ledvinnou nedostatečností či již selháním ledvin má jen nespecifické příznaky, jako je únava, chudokrevnost, nechutenství, otoky, apod. Apeluji tak na všechny lidi, kteří trpí nějakými symptomy onemocnění ledvin, nebo spadají do rizikových skupin, aby neprodleně navštívili svého praktického lékaře a pravidelně docházeli na preventivní prohlídky.“  

Snížení funkce ledvin může postihnout kohokoli. V některých skupinách obyvatel je toto riziko ale vyšší. Ohrožení jsou lidé, kteří mají vysoký krevní tlak, trpí cukrovkou a mají nadváhu. Rizikový faktor představuje také kouření a výskyt chronických onemocnění ledvin v rodině. Obezřetnější by měli být obecně lidé starší 50 let. Hlavními symptomy při onemocnění ledvin jsou tupé bolesti v bedrech, krev v moči, otékání nohou, nadměrná únava nebo výraznější potíže s dýcháním.  

Transplantace jako jediná účinná léčba

Pacienti, kterým přestanou ledviny pracovat úplně, mají pouze tři možnosti léčby: dialýzu, domácí dialýzu, nebo transplantaci ledvin. Čištění krve od odpadních látek, vody a nadbytečných solí dokáže účinně nahradit právě dialýza, na kterou však musí pacient docházet až 3x týdně na šest hodin. Mimo jiné jde o proces, který je pro lidský organismus velmi zátěžový. Pohodlnějším řešením je peritoneální dialýza, kterou si proškolený pacient provádí samostatně v domácím prostředí. Zdaleka nejúčinnějším a jediným skutečným způsobem léčby je transplantace ledvin, což potvrzuje       i MUDr. Tomáš Reischig z 1. interní klinky FN Plzeň: „Z dlouhodobého hlediska je přežívání na dialýze pro pacienta fyzicky i psychicky velmi zátěžové, bez ní by ale pacienti s chronickým selháním ledvin do několika málo dnů zemřeli. Transplantace ledvin může jejich trápení na 10 až 30 let vyřešit a to bez větších zdravotních komplikací. Po transplantaci žijí pacienti v porovnání s dialýzou 2 - 3 krát déle          a výsledky transplantací jsou vynikající. Například v plzeňském transplantačním centru je roční úmrtnost menší než 3 % a pacienti čekají na transplantaci velmi krátkou dobu, zhruba 5 měsíců. V České republice je na dialýze přes 6 000 pacientů a 10,4 % z nich je na čekací listině na novou ledvinu. Toto číslo je však v porovnání se západními státy stále nízké, nemluvě o transplantacích od žijících dárců, kde se pohybujeme někde kolem 10 % z celkového počtu transplantovaných pacientů ročně. Pro představu, počet transplantací od žijících dárců ve Spojených státech představuje více než 40 % a v Holandsku dokonce až 50 %. Přitom ledvina od žijícího dárce vydrží transplantovanému pacientovi 2x déle než od dárce mrtvého. Máme co dohánět.“  

„Před 20 lety byla transplantační chirurgie na zcela jiné úrovni, než je tomu dnes. Nyní je  transplantace ledvin takřka rutinním chirurgickým výkonem s velmi malým počtem chirurgických komplikací,“  říká Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrCs., přednosta kliniky FN Plzeň a dodává: „Ve většině případů zůstanou transplantovanému pacientovi v těle jeho vlastní nefunkční ledviny a do oblasti břicha se voperuje náhradní ledvina. Pouze v případě, že by měl pacient zvětšené ledviny, cystické, nebo ledviny s nádorovým onemocněním, tak by mu byly vyjmuty.“  

Bratr mi zachránil život, daroval mi svou ledvinu

O tom, že je u nás dárcovství orgánů od žijících dárců na vzestupu, svědčí jednotlivé případy napříč celou republikou. Jedním z takových je i případ Pavla Jiráska a jeho bratra Martina. „Již v dětství jsem měl problémy s funkcí ledvin. V roce 1998 pak u mě došlo k jejich úplnému selhání, až jsem nakonec skončil na několik měsíců na dialýze. Mou jedinou šancí vrátit se zpět do normálního života byla transplantace nové ledviny. Můj bratr mi nakonec daroval ledvinu svou, a tím mě vrátil zpět. Je skvělé být součástí takové rodiny,“ popisuje svou životní zkušenost Pavel Jirásek.  

Každý desátý trpí sníženou funkcí ledvin

Snížená funkce ledvin může přejít ve velmi vážné onemocnění, které může dokonce ohrožovat život pacienta. Sami nefrologové, tedy lékaři-specialisté na ledviny, odhadují, že sníženou funkční zdatností ledvin  trpí až desetina populace. Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) uvádí, že s vážnější poruchou tohoto životně důležitého orgánu se v dialyzačních centrech v roce 2010 léčilo více než 11 tisíc obyvatel České republiky, tedy o tisíc pacientů více, než v roce předchozím. Ve čtyřech dialyzačních střediscích Plzeňského kraje to pak bylo více než 620 pacientů. Pro celý region je na těchto pracovištích k dispozici 75 dialyzačních přístrojů, tedy zařízení, která jsou u selhání  ledvin schopna suplovat jejich funkci a čistí krev od nežádoucích odpadních látek. V Plzeňském kraji jsou podle údajů ÚZIS tyto dialyzační přístroje co do počtu pacientů jedny z nejvytíženějších v České republice.

Bezplatné prohlídky v rámci Světového dne ledvin

Světový den ledvin, který se každoročně koná druhý čtvrtek v březnu, si klade za cíl právě zvýšit povědomí laické veřejnosti o závažnosti onemocnění ledvin a možnostech jeho včasného podchycení, prevence a léčby. V letošním roce je hlavní pozornost zaměřena na vztahy mezi onemocněním ledvin     a transplantací tohoto životně důležitého orgánu.  

Společnost B. Braun se k této mezinárodní akci již pátým rokem připojuje dnem otevřených dveří ve svých dialyzačních střediscích v celé České republice. Zájemcům z řad veřejnosti zdarma poskytne potřebná vyšetření pro diagnostiku poruch funkce ledvin. V případě naměření rizikových hodnot je lékař následně objedná na komplexní nefrologické vyšetření.  V Plzeňském kraji mohou zájemci využít otevřených dveří Dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Plzni v areálu bývalé Vojenské nemocnice. Podrobné informace o průběhu letošního dne otevřených dveří s adresami všech zdravotnických pracovišť B. Braun Avitum naleznou na stránkách www.bbraun-avitum.cz .

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník