Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

Majitelé zvířat začínají vyžadovat laparoskopické operace

Bc. Tomáš Kovrzek

31. Prosinec 2013

Laparoskopie

říká v rozhovoru doc. MVDr. Michal Vlašín, kterému jsme položili několik otázek v souvislosti s úspěšně uskutečněným workshopem pro veterinární lékaře, který pod názvem „Úvod do laparo­skopie“ proběhl v Multioborovém vzdělávacím centru Aesculap Akademie ve FN Hradec Králové.

Na workshop, který se uskutečnil v říjnu v Hradci Králové, dorazil vysoký počet účastníků. Očekával jste takový zájem?

Myslím, že mezi veterináři je obecně hlad po praktických kurzech. A laparoskopie je navíc poměrně nová chirurgická modalita, mezi majiteli psů stále více vyhledávaná. 

Proč jste se rozhodl tento kurz uspořádat?

Laparoskopii se věnuji již dlouho a poměrně intenzivně. Rovněž se dlouhodobě angažuji v dalším vzdělávání veterinárních lékařů, jezdím operovat po světě a kontaktem s různými pracovišti získávám poměrně široký přehled o používaných technikách. O tyto zkušenosti se velice rád podělím i s místními praktiky. Úroveň veterinární péče v naší republice poslední dobou závratně roste a těší mě, že k jejímu zvyšování mohu pomoci i já svou „troškou do mlýna“.

V čem vidíte hlavní přínos kurzu?

V osvětě. Veterinární lékaři musí znát dostupné techniky a metodiky, i když je primárně sami neprovádějí. Jen tak lze vybudovat funkční systém referenční péče, který tu dosud spíše chybí. Skutečných specialistů je málo a veterináři v první linii často ani nevědí, co který specialista provádí.

A co bylo obsahem kurzu?

Hlavní náplní bylo především veterinární lékaře seznámit se základními možnostmi a technikami laparoskopie. Ukázat jim, že se nejedná o nedostupnou technologii a že s trochou šikovnosti a větším množstvím rutiny lze zvládnout základy v poměrně krátkém časovém intervalu.

Přednášejícím byl i Dr. Georg Heimel z Univerzity ve Vídni. Spolupracujete s kolegy ze zahraničí a sdílíte s nimi své zkušenosti často?

Na Univerzitu ve Vídni jsem byl poprvé pozván v roce 2009, kdy jsem jel operovat poměrně komplikovaný případ trombózy ve vrátniční žíle u kocoura (to je spojeno s mojí poměrně užší specializací na vaskulární a kardiovaskulární chirurgii, která je ve veterinární medicíně i ve vyspělých zemích poměrně vzácná). Od té doby tam jezdím téměř pravidelně a od roku 2010 absolvuji evropské specializační studium (ECVS - Eurpean College of Veterinary Surgeons) pod supervizí profesora Gillesa Duprého, který je současným přednostou chirurgické kliniky veterinární fakulty ve Vídni. Operoval jsem ale také v Mnichově, jeden semestr jsem vyučoval chirurgii na Univerzitě v Ljubljani, čtyři roky jsem strávil v Kanadě, jeden rok v USA a přednáším chirurgickou problematiku i jinde ve světě (například na University of Minnesota) a jsem oficiálním přednášejícím Světové asociace veterinárních lékařů malých zvířat WSAVA (World Small Animal Veterinary Association).

Jak dlouho se společností B. Braun Medical spolupracujete?

Moje spolupráce s firmou B. Braun se datuje asi od začátku století, kdy jsem dával dohromady výzkumné centrum na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Kolegové z divize Aesculap mi tenkrát hodně pomohli zorientovat se v pokročilejších technologiích i ve speciálním instrumentáriu. Musím konstatovat, že jsem se u nich vždy setkal s vysokou mírou profesionality.

Doc. MVDr. Michal Vlašín, odborný konzultant chirurgie a ortopedie na Klinice JAGGY v BrněDoc. MVDr. Michal Vlašín, odborný konzultant chirurgie a ortopedie na Klinice JAGGY v Brně

Máte v plánu workshop pro velký zájem opakovat, případně jej uspořádat i v dalších městech České republiky?

V příštím roce plánujeme uspořádat navazující kurz, tedy kurz zaměřený již na pokročilejší laparoskopické techniky.

Jak si stojí laparoskopie ve veterinárním lékařství?

Jde stále spíše o okrajovější disciplínu, je to taková nadstavba pro zavedená chirurgická pracoviště. Za nezbytnou ji však nepovažuji.

V čem spočívají její hlavní výhody?

Výhody jsou stejné jako v chirurgii u lidí: vyšší komfort pro pacienta a potažmo i pro majitele, nižší bolestivost, rychlejší hojení a rychlejší rekonvalescence.

Zvyšuje se počet laparoskopických výkonů a jejich dostupnost?

Určitě se zvyšuje počet laparoskopických výkonů, což je důsledkem zvýšeného povědomí klientů. Majitelé zvířat laparoskopické operace sami vyžadují. S dostupností to je zatím horší. Poznám to podle toho, že operuji psy z celé republiky, Slovenska i Polska. Majitelé k nám někdy cestují i několik hodin. Pamatuji si na paní, která k nám přijela s dobrmankou až z Michalovců. To je skoro deset hodin jízdy autem…

Je pro majitele zvířete operace s použitím laparoskopu nákladnější než za použití „klasické techniky“

Ačkoli je tato technika materiálně o něco nákladnější, je pro majitele zvířat finančně dostupná a rozhodně se nejedná o službu jen pro movité. Spíše se bavíme o volbě priorit v tom, do čeho chce každý investovat.

Jaké bylo nejzajímavější zvíře, které jste kdy laparoskopem ošetřoval?

Zajímavý byl tygr, operoval jsem i vlky z jedné záchranné stanice v Rakousku. Vlka ve smečce totiž nemůžete vykastrovat. Díky snížení hladiny hormonů by ztratil agresivitu a ostatní samci by ho zabili. Proto jsme u vlků, kteří byli z důvodu rizika příbuzenské plemenitby nevhodní k chovu, prováděli laparoskopickou vasektomii. Intervence do oblasti šourku by totiž zase mohla při nesprávném hojení vyvolat tendenci k sebepoškození.

Děkuji vám za rozhovor.

Zprostředkování workshopu ve viváriu FVZ zajistilo Centrum transferu biomedicínských technologií Hradec Králové.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník