Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Ludwig Georg Braun získal prestižní ocenění pro podnikatele za své celoživotní dílo

6. Říjen 2010

Ludwig Georg Braun získal prestižní ocenění pro podnikatele za své celoživotní dílo

Předseda představenstva zdravotnického koncernu B. Braun, prof. Ludwig Georg Braun, získal za celoživotní dílo cenu “Deutscher Gründerpreis 2010”. Odborná porota vybrala L. G. Brauna „za jeho vynikající podnikatelské výsledky”, kdy dovedl společnost, která původně v roce 1839 vznikla jako rodinná lékárna, až k vedoucímu postavení na celosvětovém trhu v oboru léčiv a zdravotnické techniky.

„Ocenění si velmi vážím. Hlavní smysl udílení těchto cen vidím v motivaci podnikatelů, že se vyplatí vést podnik dlouhodobě udržitelným způsobem a nesměřovat pouze ke krátkodobé maximalizaci zisku,” řekl k získané ceně L. G. Braun.

Porota také ocenila, že L. G. Braun zavedl firemní kulturu společnosti, jejímž ústředním bodem je komunikace, a realizoval moderní a inovativní koncepci kanceláře. L. G. Brauna porota vybrala také pro jeho dlouholetou práci v roli prezidenta německé Asociace průmyslových a obchodních komor (DIHK)
a jeho aktivní podporu začínajícím podnikům.

Udílení cen významným podnikatelům každoročně podporuje německé Spolkové ministerstvo pro hospodářství a technologii, spořitelna Sparkasse a automobilka Porsche. Mediálními partnery jsou týdeník Stern a televize ZDF.

Prof Dr. Ludwig Georg Braun stojí v čele rodinného podniku, zdravotnického koncernu B. Braun, jako představitel páté generace. Po dokončení bankovního vzdělání pracoval v Brazílii a v USA a v roce 1972, ve věku 29 let, nastoupil do rodinné firmy. Profesor Braun přeměnil společnost, která tehdy měla 3 000 zaměstnanců, v celosvětového hráče se 123 zahraničními pobočkami a téměř 40 000 zaměstnanci.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun