Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Ludwig Georg Braun získal prestižní ocenění pro podnikatele za své celoživotní dílo

6. Říjen 2010

Ludwig Georg Braun získal prestižní ocenění pro podnikatele za své celoživotní dílo

Předseda představenstva zdravotnického koncernu B. Braun, prof. Ludwig Georg Braun, získal za celoživotní dílo cenu “Deutscher Gründerpreis 2010”. Odborná porota vybrala L. G. Brauna „za jeho vynikající podnikatelské výsledky”, kdy dovedl společnost, která původně v roce 1839 vznikla jako rodinná lékárna, až k vedoucímu postavení na celosvětovém trhu v oboru léčiv a zdravotnické techniky.

„Ocenění si velmi vážím. Hlavní smysl udílení těchto cen vidím v motivaci podnikatelů, že se vyplatí vést podnik dlouhodobě udržitelným způsobem a nesměřovat pouze ke krátkodobé maximalizaci zisku,” řekl k získané ceně L. G. Braun.

Porota také ocenila, že L. G. Braun zavedl firemní kulturu společnosti, jejímž ústředním bodem je komunikace, a realizoval moderní a inovativní koncepci kanceláře. L. G. Brauna porota vybrala také pro jeho dlouholetou práci v roli prezidenta německé Asociace průmyslových a obchodních komor (DIHK)
a jeho aktivní podporu začínajícím podnikům.

Udílení cen významným podnikatelům každoročně podporuje německé Spolkové ministerstvo pro hospodářství a technologii, spořitelna Sparkasse a automobilka Porsche. Mediálními partnery jsou týdeník Stern a televize ZDF.

Prof Dr. Ludwig Georg Braun stojí v čele rodinného podniku, zdravotnického koncernu B. Braun, jako představitel páté generace. Po dokončení bankovního vzdělání pracoval v Brazílii a v USA a v roce 1972, ve věku 29 let, nastoupil do rodinné firmy. Profesor Braun přeměnil společnost, která tehdy měla 3 000 zaměstnanců, v celosvětového hráče se 123 zahraničními pobočkami a téměř 40 000 zaměstnanci.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun

Významní čeští nefrologové po zahájení očkování proti covidu-19 oslovili Ministerstvo zdravotnictví, aby při vakcinaci zařadilo do prioritních skupin i dialyzované pacienty. Přístup k očkování se podařilo zajistit a dialyzovaní už mají dostupnější i preventivní léčbu.

30.04.2021
Aktuality z B. Braun

Společnost B. Braun rozšířila své portfolio vstřebatelných hemostatických prostředků z oxidované celulózy o nového benjamínka, který cílí primárně na laparoskopickou chirurgii.

30.04.2021
Aktuality z B. Braun