Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Liberecké dny úrazové chirurgie (5. - 6. 6. 2008)

1. Červenec 2008

Liberecké dny úrazové chirurgie (5. - 6. 6. 2008)

V libereckém centru Babylon se již tradičně uskutečnily Liberecké dny úrazové chirurgie, v pořadí už třetí. Organizátorem je Traumatologicko-ortopedické oddělení se spinální jednotkou Krajské nemocnice Liberec, a. s., společně s Aesculap Akademií.

Koncept společného setkání intenzivistů a traumatologů se ukazuje jako správný. Důkazem je pozornost, kterou jednotliví účastníci věnují přednáškám, a to i takovým, které se přímo netýkají jejich každodenní rutiny.

Letos se v Liberci sešla stovka lékařů a téměř jedenapůlkrát tolik sester. V lékařské sekci bylo předneseno osmatřicet sdělení a sestry měly na programu osmnáct přednášek a pět zajímavých workshopů, které hojně navštěvovaly. Mohly zde nejen získat nové znalosti, ale také si předat vlastní zkušenosti.

Velkému zájmu se těšily také workshopy v lékařské sekci na téma „Targon PH - metoda rope over the bitt a dlaha Königsee Implantate - DRP 2,7 mm“. Z toho, že se jednotlivé bloky přednášek často protáhly o živou diskuzi, lze mimo jiné usuzovat, že také teoretická část kongresu byla přínosem a byla účastníky vysoce ceněna. Nejživější diskuze provázely blok na téma vysokoenergetické úrazy - zlomeniny a dutinová poranění.

Společenskému večeru, jenž byl neméně důležitou částí setkání, udával swingový rytmus Orchestr Vladimíra Jánského a páry tanečníků brzy zaplnily celý parket.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem pasivním účastníkům za jejich pozornost a přednášejícím za chuť a odvahu se o své zkušenosti podělit. Největší dík samozřejmě patří kolektivu Traumacentra v Liberci pod vedením prim. MUDr. Richarda Lukáše, Ph.D., za excelentně odborně připravený program a spoustu práce navíc při přípravě vlastních sdělení.

Štafety dnů úrazové chirurgie pod hlavičkou Aesculap Akademie se příští rok ujímá opět 1. Ortopedická klinika s Traumacentrem FN Motol. Všichni čtenáři Braunovin jsou srdečně zváni!

MUDr. Jiří Šťovíček,
divize Aesculap -ortopedie

MUDr. Jiří Šťovíček
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory