Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Lepší péče.cz přináší lepší informace pro pacienty a veřejnost

24. Duben 2015

Lepší péče.cz přináší lepší informace pro pacienty a veřejnost

Skupina B. Braun na svém webu Lepší péče.cz podporuje již čtvrtým rokem osvětu a povědomí o medicínských tématech, která mohou pacienti řešit se svým lékařem. Také mohou konzultovat možnosti léčby chorob vztahujících se k těmto tématům.

Praktický průvodce operací kyčelního a kolenního kloubu

Téma klouby je určeno pacientům, kteří se připravují na operaci kolenního nebo kyčelního kloubu. Praktické brožury dostupné v ambulancích ortopedů najdou zájemci na webových stránkách v elektronické podobě. O jednotlivých výkonech hovoří lékaři na videích a srozumitelné texty připraví pacienty nejen na zákrok, ale přinesou jim informace i ohledně rekonvalescence a následné úpravy životní stylu. Pacienti se mohou seznámit i s výhodami operační techniky a dostanou odpovědi na nejčastěji pokládané otázky.  
 

Vše o kýle a její léčbě

Novým tématem jsou kýly. Toto téma přináší praktické návody pro pacienty před operací, pacienty operované i pro tu část veřejnosti, která kýlou trpí a zajímá se o možnosti léčby.
Pacienti zde naleznou vysvětlení všech souvislostí mezi vznikem kýly, jejím typem a možnostmi jejího operačního řešení. V neposlední řadě se zde apeluje na ty, kteří operaci kýly odkládají.
 

Lepší péče i pro pacienty se vzácným onemocněním

Kromě nemocí, které trápí poměrně velkou část populace, jako je například artróza, inkontinence, ledvinová onemocnění nebo již zmiňovaná kýla, jsou na webu přehledně zpracována i témata velmi specifická, týkající se malého počtu pacientů. Jako příklad uveďme domácí parenterální výživu, která je součástí rozsáhlejší sekce o výživě klinické. Téma je pravidelně aktualizováno a návštěvníci stránek získávají přehled o tom, co pacientům s domácí parenterální výživou může usnadnit jejich život. Současně jsou doplňovány odkazy mapující problematiku jejich diagnózy v médiích a přinášející pohled z jiné strany. Portál se také věnuje změnám legislativy. Informoval například o tom, že od ledna letošního roku hradí veškeré pomůcky pro mobilní parenterální výživu zdravotní pojišťovna. Pro některé pacienty může být tato informace nová, přitom mobilní pumpa znamená neuvěřitelnou změnu kvality jejich každodenního života.
 

Prevence na prvním místě

Projekt Lepší péče měl od začátku jasný cíl, a to šíření osvěty a podporu dialogu mezi pacienty a lékaři, jehož nedílnou součástí je i zaměření na prevenci. Ukázkově se to daří například v tématu ledviny. „Klademe velký důraz na prevenci a zdravý životní styl. Připravili jsme deset jednoduchých pravidel týkajících se zdraví ledvin. Také však konkrétně vysvětlujeme, jaký vliv má na zdraví pitný režim,“ říká o webu MUDr. Lukáš Svoboda z Dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Nemocnici Na Homolce. „Pacienti jsou v dnešní době zvyklí hledat informace na internetu. Naším cílem je ukázat jim nejen nejmodernější metody léčby, ale také zmínit možnosti, jak riziko onemocnění minimalizovat.“

Ing. Mária Horová
redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Cílem aliance je aktivně podporovat rozvoj digitalizace zdravotnictví, sociálních služeb, zlepšení dostupnosti zdravotní péče a rozvoj konceptu Digitální pacient v České republice. 

09.12.2021
Skupina B. Braun

Skupina B. Braun CZ/SK navázala v Česku a na Slovensku strategickou spolupráci s jedním z celosvětových lídrů v oblasti mimotělního očišťování krve společností Jafron Biomedical Co., Ltd a stává se tak distributorem portfolia hemoperfuzních kapslí nové generace Jafron.

22.07.2021
Skupina B. Braun

Před pár dny jsme připomněli význam prevence onemocnění ledvin i na televizních obrazovkách. Na Světový den ledvin promluvili naši primáři ve Snídani s Novou a v Událostech České televize o současné situaci kolem očkování dialyzovaných pacientů i vlivu koronaviru na nefrologické pacienty.

17.03.2021
Skupina B. Braun