Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Ledviny nemají dovolenou, aneb jak se z dobré myšlenky stává tradice

14. Září 2010

Ledviny nemají dovolenou, aneb jak se z dobré myšlenky stává tradice

Společnost B. Braun Avitum se dlouhodobě prostřednictvím svých dialyzačních středisek snaží o systematickou osvětu lékařů, kteří ještě dříve než nefrolog přicházejí do kontaktu s pacienty, již jsou z různých důvodů ohroženi onemocněním ledvin, nebo dokonce už ledviny nemocné mají - tedy s praktickými lékaři, diabetology, popřípadě s internisty.

Když jsem začínal psát tento článek, poměrně dlouho jsem přemýšlel o názvu. „Spolupráce s primární péčí v roce 2010“? Nebo snad „Význam mezioborové diskuse mezi nefrology a praktickými lékaři“? Možná jsem jej mohl nazvat také „B. Braun Avitum jako partner praktického lékaře a diabetologa
v nefrologii“. Nakonec jsem zvolil název, který celou myšlenku shrnuje, tedy „Ledviny nemají dovolenou“.

Počátek projektu v Plzni

Dovolím si vrátit se na počátek celého projektu do Plzně. MUDr. Lada Malánová, vedoucí lékař Dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Plzni, vzpomíná: „V loňském roce jsme v Plzni poprvé pořádali setkání s praktickými lékaři, diabetology a internisty. Akci jsme načasovali těsně před létem, a i proto jsme pro ni zvolili motto „Ledviny nemají dovolenou“, které se rychle ujalo. I nadále ho v tomto roce využíváme při setkáních dialyzačních lékařů společnosti B. Braun Avitum. Spolupracující lékaře jsme pozvali do příjemných prostor Parkhotelu v Plzni. Témata přednášek jsme zvolili tak, aby byla přínosná pro všechny účastníky.

Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., z Ústavu klinické chemie a hematologie Lékařské Fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Plzeň pohovořil o interpretaci biochemických výsledků vyšetření ledvinných funkcí a doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D., z I. interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň přednášela o diabetické nefropatii. My jsme hosty seznámili s historií společnosti B. Braun
a představili jsme naše dialyzační pracoviště s nefrologickou ambulancí. Z ohlasů našich hostů
a z bohaté diskuze vyplynulo, že se akce povedla, a v letošním roce plánujeme její volné pokračování
v říjnu.

Mezioborová spolupráce má smysl

Ovšem nejen v Plzni se letos bude konat setkání podobné tomu, které popisuje MUDr. Lada Malánová. Uskuteční se, či se již uskutečnila, také v regionech všech ostatních dialyzačních středisek B. Braun Avitum v České republice i na Slovensku. Pozitivní reakce účastníků a kupodivu i přetrvávající nedostatek odborných nefrologických informací mezi lékaři primární péče či jejich názorová nejednotnost v problematice týkající se otázky, kdy již poslat pacienta k nefrologovi, nás přesvědčily, že mezioborová spolupráce je přínosná - jak pro lékaře z terénu, který se dokáže přesněji zorientovat
v nefrologické problematice, tak pro nefrologa, jenž pracuje s pacientem právě v době, kdy je speciální nefrologická péče žádoucí, a bezesporu i pro pacienta.

Setkání dialyzovaných a transplantovaných

Zaměstnanci řady dialyzačních středisek B. Braun se systematicky věnují nejen osvětě, tedy spolupráci s odborníky primární péče, ale rovněž se setkávají s pacienty, bývalými pacienty a také s jejich rodinnými příslušníky i mimo ordinaci. Osobně si velice vážím všech kolegů z našich dialyzačních středisek, kteří tato neformální společenská či sportovní setkání dobrovolně a ve svém volném čase organizují.

Za všechny podobné akce zmiňme např. „Setkání dialyzovaných, transplantovaných a jejich rodinných příslušníků“, které letos v březnu uspořádalo Dialyzační středisko B. Braun Avitum Třinec. Paní Lucie Přečková, ekonomická referentka dialyzačního střediska v Třinci, vzpomíná na setkání takto: „Akce se zúčastnilo více než padesát lidí. Hovořilo se o historii střediska i o jeho současnosti a o léčebných metodách, které se u nás na středisku provádějí. Základním tématem diskuze se stala nutrice
a dodržování správné životosprávy.“

Zdravotní péče v nefrologii tím pro jmenované skupiny pacientů a příbuzných dostává další rozměr nadstandardního přístupu zdravotníků k jejich problémům.

0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

V Česku v posledních letech roste počet pacientů na domácí hemodialýze. Hlavními důvody jsou možnost zvolit si den i čas, možnost realizace dialýzy doma, ale především celosvětová novinka v podobě malého přístroje speciálně vyvinutého pro domácí dialýzu.

22.09.2022
Nefrologie

Implantabilní podkožní porty Celsite® při správném používání významně zkvalitňují život onkologických pacientů. Umožňují bezpečné zajištění žilního přístupu pro opakované aplikace chemoterapie a dalších léčiv (například analgetik), které byly indikovány k aplikaci přímo do žilního systému.

28.01.2022
Nefrologie

Společnost B. Braun patří k předním světovým poskytovatelům dialyzační péče a výrobcům technologií a spotřebního materiálu pro dialýzu. Dlouhodobě usiluje o maximální bezpečnost a komfort pacientů i personálu a v dubnu uvedla na trh harmonizované portfolio kyselých koncentrátů pro bikarbonátovou hemodialýzu.

22.07.2021
Nefrologie