Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Laparoskopické kurzy - základ rozvoje vzdělávání mladých chirurgů

8. Listopad 2011

Laparoskopické kurzy - základ rozvoje vzdělávání mladých chirurgů

Letošní září patřilo laparoskopickým kurzům, které ve spolupráci s Chirurgickou klinikou Fakultní nemocnice Hradec Králové pořádala Aesculap Akademie.

Současná podoba kurzů zapadá do detailně zpracovaného plánu postgraduálního vzdělávání mladých chirurgů, který pod vedením přednosty prof. MUDr. Alexandera Ferka, CSc., připravila Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové. Cílem naší spolupráce je sestavit několikastupňový edukační plán, který provede mladého lékaře úplnými začátky a seznámením se s laparoskopií, naváže nácvikem základní operační techniky a postupně jej bude směřovat k jednotlivým operačním výkonům.

Metodika, program a technické zázemí kurzů vychází z konceptu mateřské Aesculap Akademie v Německu, kde celou řadu certifikovaných mezinárodních laparoskopických kurzů využívají lékaři již mnoho let. Společným cílem všech akcí je zaměření se na praktická cvičení na preparátech a zvířecích modelech. Užívaná metodická řada cvičení dává jednoznačně nejlepší výsledky a je účastníky preferována před drahými virtuálními simulátory.

Laparoskopický kurz hernioplastiky

Ve dnech 6.-7. září se konal Laparoskopický kurz hernioplastiky. Tento typ kurzu je určen lékařům, kteří již mají základní zkušenosti s laparoskopickou operativou, a doporučujeme ho zájemcům po absolvování základního laparoskopického kurzu. Program je rozdělen do dvou dnů, kdy první je věnován jak teoretické průpravě, tak praktickým cvičením na preparátech.

Náplní druhého dne je přímý přenos plastiky z operačního sálu včetně instruktáže a poté následují opět praktická cvičení, která se snaží co nejvěrněji simulovat operační výkon.

Základní laparoskopický kurz

O týden později, 13.-14. září, se sešli mladí chirurgové na dvoudenním Základním laparoskopickém kurzu. Typickým účastníkem, pro kterého je kurz určen, je lékař v postgraduální výchově do čtyřiadvaceti měsíců po ukončení studia. První den je věnován „suché přípravě“, při níž probíhají motorická cvičení na trenažérech, seznamování se s přenosem prostorové orientace do dvourozměrného obrazu, dále pak práce s laparoskopickými instrumenty včetně endošití, klipování atd. Druhý den se účastníci učí pracovat s kamerou a spolupracovat s operatérem. Metodická řada následuje cvičeními na zvířecích preparátech. Vrcholem kurzu je cholecystektomie provedená na vepřových játrech. Jedná se o plnohodnotnou simulaci výkonu se standardním endoskopickým vybavením. Praktické bloky jsou prokládány výkladem teorie operačních postupů, principů vysokofrekvenční chirurgie, bezpečnosti práce s elektrokoagulací, insuflací atd.

Obě zmíněné akce byly mladými chirurgy velmi pozitivně hodnoceny jak po stránce teoretické, tak zejména praktické. Je zřejmé, že v tomto úspěšném modelu bude seriál kurzů pokračovat. V první polovině roku 2012 se kromě základního kurzu a kurzu hernioplastiky plánují i další specializované akce, na které je možné se průběžně hlásit na stránkách Aesculap Akademie.

Novinky, trendy a zkušenosti v oblasti endoskopie sdílíme na Facebooku. http://www.facebook.com/EndoskopieAesculap  
Přidejte se k nám!

Václav Novotný, DiS.
divize Aesculap - chirurgie

Čtěte také

Eso-SPONGE® je šetrná metóda endoluminálnej vákuovej terapie, ktorá slúži na liečbu dehiscencie anastomózy s leakom v hornej časti gastrointestinálneho traktu (GIT), najčastejšie v oblasti pažeráka, ale aj hornej časti žalúdka. Ďalšou indikáciou je preventívna pooperačná liečba znižujúca riziko vzniku tohto defektu po operačnom výkone.

20.04.2020
Chirurgické obory

HandX® nástroje přinášejí do laparoskopické operativy to nejcennější – rozsah pohybu, přesnost a omezení třesu. Ve spojení s 3D obrazem pak umožňují z velké části totéž co drahé a nákladné roboty. Zároveň se jedná o řešení finančně a technicky dostupné pro jakékoli pracoviště. Technologie nenutí zásadně měnit způsob operativy, operatérovi zpřesňuje jeho motoriku a umožňuje laparoskopické operování v místech, jež byla doposud složitě přístupná a bylo výhodné zvolit operaci robotickým systémem.

24.02.2020
Chirurgické obory

Rozvoj miniinvazivní chirurgie v léčbě kolorektálního karcinomu je jak u nás, tak i ve světě stále na vzestupu. K již ověřené metodě laparoskopicky asistovaných resekcí, které se stále rozvíjejí a jejichž terapeutický potenciál se zvyšuje, se v poslední dekádě přidaly roboticky asistované operace, v našich zemích zaměřené především na zhoubné nádory rekta. Současně jsme však svědky doslova exploze robotické chirurgie v resekcích pravého tračníku neboli pravostranné hemikolektomie.

14.10.2019
Chirurgické obory