Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

L. G. Braun oslavil 15 let působení koncernu B. Braun v České republice

6. Prosinec 2007

L. G. Braun oslavil 15 let působení koncernu B. Braun v České republice

Po patnácti letech v zemi je B. Braun Medical největší český dodavatel zdravotnických prostředků. Slavnostního večera se zúčastnil Ludwig Georg Braun, předseda představenstva a prapravnuk zakladatele společnosti B. Braun Julia Wilhelma Brauna. Součástí oslav byl Galavečer na pražském Žofíně s vystoupením Kühnova dětského sboru a Daniely Šinkorové

Praha, 6. prosince 2007 - B. Braun Medical oslavil patnáct let působení na českém trhu a vybudování nového ústředí společnosti. Oslav spojených se slavnostním večerem v paláci Žofín se zúčastnil prapravnuk zakladatele společnosti B. Braun Melsungen profesor Ludwig Georg Braun, současný předseda správní rady společnosti, a jeho synovec Christian Braun, který řídí aktivity společnosti v Rakousku.

„B. Braun si i jako celosvětový koncern uchovává ducha rodinné firmy,“ říká Jiří Lukeš, ředitel a jednatel společnosti B. Braun Medical. „Jsem přesvědčen, že tato kvalita napomohla nám všem při budování českého zastoupení koncernu B. Braun a jeho postavení na českém trhu.“

Krátce po příletu do Prahy navštívil L. G. Braun dialyzační centrum B. Braun Avitum při Fakultní nemocnici Na Bulovce, které je součástí sítě dvaceti mezinárodně certifikovaných odborných dialyzačních pracovišť B. Braun v České republice a na Slovensku.

B. Braun Medical od počátku svého působení vyrostl ve významného dodavatele zdravotnických prostředků v České republice se silnou pozicí v celé řadě oborů včetně chirurgických disciplin či anesteziologie. B. Braun Medical zároveň v České republice prostřednictvím své Aesculap Akademie nabízí kvalitní a přístupné celoživotní vzdělávání pro lékaře, zdravotní sestry a další zdravotnický personál.

Program slavnostního večera v reprezentativních prostorách paláce Žofín zahájilo vystoupení Kühnova dětského sboru, před hosty společnosti B. Braun Medical vystoupila také Daniela Šinkorová za dopro-vodu Czech Big Company. Zábavu do časných ranních hodin pak zajišťoval přesvědčivý ABBA World Revival.

Vrchol oslav patnáctiletého působení společnosti B. Braun Medical v České republice byl spojen s celosvětovým projektem B. Braun pro děti. Z rukou L. G. Brauna převzali šeky na 150 000 korun představitelé Kliniky dětské onkologie a hematologie Fakultní nemocnice v Motole a zástupci Dětského kardiocentra Slovenské Republiky v Bratislavě.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun