Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Centrum pro kýly Nemocnice Hořovice - první zkušenosti

14. Prosinec 2009

Centrum pro kýly Nemocnice Hořovice - první zkušenosti

V současné době vzniká v Nemocnici Hořovice nové specializované centrum pro pacienty s kýlou. Zrod tohoto centra je úzce spojen s Aesculap Akademií, která v rámci partnerského odborného programu napomáhá centru v různých oblastech - jedná se například o rozvoj erudice lékařů i dalšího odborného personálu či o pomoc při propagaci nově vznikajícího odborného pracoviště před odbornou i laickou veřejností.

Laparoskopická operativa má v Nemocnici Hořovice jednu z nejdelších historií na pracovištích tohoto typu. První laparoskopickou cholecystektomii (LCHE) zde lékaři provedli v roce 1992 - pět let poté, co byla provedena vůbec poprvé. Dnes je zcela standardním výkonem a jen velmi malé procento pacientů je v průběhu operace konvertováno na klasickou cholecystektomii.  Stejně jako LCHE má v Hořovicích velkou historii operace tříselných kýl dle Lichtensteina technikou „tension free" s využitím síťky ze syntetického materiálu polypropylen. Moderní laparoskopické operace kýl a vznik kýlního centra v této nemocnici byly už jen zcela logickým krokem. Aktuálně jsou lékaři schopni řešit spektrum kýl inguinálních, umbilikálních, ventrálních a femorálních.

Modrý sál centrálních operačních sálů - využívaný pro laparoskopickou operativu„Začali jsme touto metodou nově operovat zejména tříselné kýly. Pro pacienta je to komfortnější stejně jako v případě operací žlučníku,“ říká MUDr. Michal Kristen, jeden z lékařů, kteří se operacemi tohoto druhu v nemocnici zabývají. „Pomineme-li vizuálně přijatelnější jizvy, pacienti v pooperačním průběhu mají menší bolesti než v případě klasické operace. Miniinvazivní přístup navíc také umožňuje rychlejší rekonvalescenci a rehabilitaci
a snižuje riziko recidiv a pooperačních komplikací,“ dodává
MUDr. Kristen.

Přestože je technika provedení laparoskopické implantace síťky náročnější na vybavení a zručnost chirurga, celosvětově je laparoskopická hernioplastika jednou z nejčastějších operací.
V USA se provádí téměř milion operací ročně, v České republice je to za rok kolem 15 000 operací. Poprvé byla laparoskopická hernioplastika provedena v roce 1982. Dnes se ukládá síťka nejčastěji do preperitoneálního prostoru a liší se pouze nejčastějším operačním přístupem - transabdominální přístup do preperitoneálního prostoru (trans-abdominal pre-peritoneal - TAPP) a extraperitoneální přístup (totally extra-peritoneal - TEP). V Nemocnici Hořovice se využívá právě metoda TAPP.

Nejnovější řada sítěk Optilene® Mesh

Jako materiál se používají speciální polypropylenové síťky, které jsou v současnosti nejvíce doporučovány Evropskou asociací pro kýly (European Hernia Society). Doporučují se odlehčené síťky
s velmi nízkou hmotností kolem 20 gm2, přitom s vysokou pevností a přirozenou elasticitou. Velmi důležitým faktorem pro bezproblémové hojení je i velikost pórů, současným aktuálním trendem jsou
tzv. makroporézní meshe. Jako poslední se do doporučených postupů prosazuje použití tkáňového lepidla k fixaci síťky namísto klipů či stehů. Lepidlo se po čase kompletně vstřebá a materiál je zcela dostatečně pevně uchycen v nově vytvořeném vazivu, tkáň je tak minimálně drážděna, snižuje se výskyt pooperačních bolestí a urychluje návrat do každodenního života. Pro pacienty je připravena nejnovější řada sítěk na kýly, tzv. Optilene® Mesh, která splňuje ty nejvyšší nároky na kvalitu dané Evropskou asociací pro kýly. 

Více o diagnóze kýly, pacientských informacích a o používaných síťkách najdete na zde  

Centrum je připraveno i na komplikovanější pacienty s opakovanými břišními kýlami, kde je potřeba velkoplošných sítěk velikostí až 20 x 30 cm. Na takto velké defekty je potřeba použít speciální materiály, které mohou být v kontaktu s orgány dutiny břišní bez rizika vzniku srůstů. Pro tyto případy je určen zcela nový materiál Omyra® Mesh, vyrobený z cPTFE, který byl teprve nedávno uveden na trh. Pacientům Nemocnice Hořovice se tak dostává léčby na úrovni nejvyššího světového standardu. 

Závěrem nezbývá než centru popřát spoustu spokojených pacientů, opouštějících brány nemocnice v co nejkratší době po zákroku. A zdejším lékařům přejeme mnoho úspěšných operací prováděných v moderních sálech podle současných nejmodernějších postupů.

O dalších zkušenostech si můžete přečíst také zde
Více informací o nových centrech v Nemocnici Hořovice můžete najít také na internetových stránkách na stránkách Centra pro kýly a Centra pro inkontinenci. Dotazy je možné zasílat i e-mailem na adresu recepce@nemocnice-horovice.cz anebo se spojit telefonicky s chirurgickou ambulancí na čísle 311 542 329
v době od 8 do 15 hodin v každý pracovní den.
redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory