Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

Kvalitní katetr usnadní práci a snižuje komplikace

MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D.

5. Prosinec 2013

Centrální žilní kanylace Infuzní terapie
Centrální žilní katetry v klinické praxi - Moderní medicínu, zvláště pak intenzivní péči, si bez centrálního žilního katetru nedokážeme představit. K dispozici máme výrobky od řady firem, které se významně liší nejen vlastnostmi, ale i kvalitou.

V klinické praxi tak lze vybrat pro konkrétního pacienta a konkrétní účel ten nejlepší možný katetr. Díky elektronickým aukcím pak lze tyto pomůcky kupovat za nejlepší možnou cenu na trhu. Jen na našem pracovišti lékaři zavedou několik tisíc centrálních žilních katetrů ročně.

Historie používání centrálních žilních katetrů sahá do roku 1941

V roce 1941 byla provedena první punkce vena subclavia „through-the-needle“ (katetr je do řečiště zasoukán skrz jehlu). Z důvodu řady komplikací (krvácení z místa vpichu) byla následně vyvinuta technika „over-the-needle“, při které je katetr přetahován přes jehlu, punkčně zavedenou do cévy. Rizikem je poškození konce katetru hrotem jehly. V roce 1953 švédský profesor radiologie Sven-Ivar Seldinger představil techniku, při které je skrz jehlu zaveden do cévy vodič (drát), přes nějž je následně zaveden centrální žilní katetr.

Tato technika je doposud nejbezpečnějším a nejlépe propracovaným postupem k zavedení centrálního žilního katetru pro všechny účely a u všech věkových kategorií.

Nejčastější indikací je zajištění kvalitního žilního vstupu

Indikací k zavedení centrálního žilního katetru dětem i dospělým je mnoho. Tou nejčastější je zajištění kvalitního žilního vstupu v perioperačním období. Centrální žilní katetr slouží k náběrům krve, aplikaci léků, tekutin, parenterální výživy a krevních derivátů. Při správném ošetřování a plné funkčnosti může být katetr ponechán in situ řadu dní. Infikovaný katetr může být příčinou katetrové sepse s vysokou morbiditou i mortalitou. Další indikací k zavedení centrálního žilního katetru je potřeba kvalitního vstupu do cévního řečiště v intenzivní péči v horizontu několika týdnů po operaci, při traumatech a jiných závažných stavech, při nutriční podpoře a chemoterapii u onkologicky nemocných pacientů. V těchto případech se zavádějí speciální dlouhodobé katetry a porty zašité pod kůži z důvodu zabránění infekčním komplikacím. Speciální centrální žilní katetry lze využít ke kontinuální eliminační náhradě funkce ledvin (CRRT).

Lze je aplikovat i k měření srdečního výdeje (Swan-Ganz) a dalších hemodynamických parametrů. Přestože centrální žilní katetr využívají kliničtí lékaři různých specializací, jejich zavádění i odstraňování by mělo být prováděno pouze těmi nejzkušenějšími.

Jaké komplikace mohou nastat?

Iatrogenních komplikací spojených se zaváděním centrálního žilního katetru není mnoho, o to jsou ale nebezpečnější. Mezi nejčastější patří pneumotorax, chylothorax, poškození tepny, která probíhá v těsné blízkosti punktované žíly, poškození vlastní žíly, trombóza, zavlečení infekce a zalomení jehly nebo „uplavání“ vodicího drátu. Vlastní zavedení centrálního žilního katetru může být ztíženo zalomením vodiče, příliš měkkým dilatátorem a samozřejmě nedostatkem zkušeností a erudice (zhodnocení anatomie, topografie, výběr katetru, instrumentace, monitorace pacienta).

Katetry musí splňovat stále vyšší nároky na komfort a bezpečnost

Výrobců centrálních žilních katetrů je celá řada, avšak pouze někteří z nich splňují náročné požadavky na kvalitu a bezpečnost zavádění. Ve FN Motol vyhrála v letošním roce výběrové řízení společnost B. Braun Medical.

Využíváme katetry Certofix® Protect, které mají měkký antitrombotický materiál, vodicí drát odolný proti zalomení (kink-proof) s měkkým koncem ve tvaru „J“ (titanové jádro opletené ocelovými nitěmi) a anatomicky tvarovaný držák vodicího drátu, jenž zajišťuje komfortní posun vodicího drátu palcem jedné ruky. Side-port umožňuje zavádět vodicí drát bez rizika potřísnění krví. Konec centrálního žilního katetru je samozřejmě RTG kontrastní. Jednou z největších výhod pro pacienta je ošetření katetru biguanidem (vysoce polarizovaný povrch katetru poškodí buněčnou membránu všech známých bakterií). Nejnovějším bezpečnostním prvkem katetrů značky B. Braun, který minimalizuje riziko poranění zdravotnického personálu, je tzv. Safety Concept - bezpečnostní jehla a skalpel. Dnes je již samozřejmostí, že katetry jsou zaváděny pod kontrolou ultrazvukem, čímž se zvyšuje pravděpodobnost jejich správného zavedení a minimalizuje se riziko poškození okolních tkání. Na naší klinice využíváme ultrazvuk jak v dětské, tak dospělé části, při anestezii i v intenzivní péči.

Centrální žilní katetry již řadu desetiletí dennodenně usnadňují život lékařům, zdravotním sestrám, ale především samotným pacientům. I ony se vyvíjejí a modernizují. My máme možnost používat to nejlepší, co současný trh nabízí.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník