Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Kvalitní katetr usnadní práci a snižuje komplikace

5. Prosinec 2013

Kvalitní katetr usnadní práci a snižuje komplikace

Centrální žilní katetry v klinické praxi - Moderní medicínu, zvláště pak intenzivní péči, si bez centrálního žilního katetru nedokážeme představit. K dispozici máme výrobky od řady firem, které se významně liší nejen vlastnostmi, ale i kvalitou.

V klinické praxi tak lze vybrat pro konkrétního pacienta a konkrétní účel ten nejlepší možný katetr. Díky elektronickým aukcím pak lze tyto pomůcky kupovat za nejlepší možnou cenu na trhu. Jen na našem pracovišti lékaři zavedou několik tisíc centrálních žilních katetrů ročně.

Historie používání centrálních žilních katetrů sahá do roku 1941

V roce 1941 byla provedena první punkce vena subclavia „through-the-needle“ (katetr je do řečiště zasoukán skrz jehlu). Z důvodu řady komplikací (krvácení z místa vpichu) byla následně vyvinuta technika „over-the-needle“, při které je katetr přetahován přes jehlu, punkčně zavedenou do cévy. Rizikem je poškození konce katetru hrotem jehly. V roce 1953 švédský profesor radiologie Sven-Ivar Seldinger představil techniku, při které je skrz jehlu zaveden do cévy vodič (drát), přes nějž je následně zaveden centrální žilní katetr.

Tato technika je doposud nejbezpečnějším a nejlépe propracovaným postupem k zavedení centrálního žilního katetru pro všechny účely a u všech věkových kategorií.

Nejčastější indikací je zajištění kvalitního žilního vstupu

Indikací k zavedení centrálního žilního katetru dětem i dospělým je mnoho. Tou nejčastější je zajištění kvalitního žilního vstupu v perioperačním období. Centrální žilní katetr slouží k náběrům krve, aplikaci léků, tekutin, parenterální výživy a krevních derivátů. Při správném ošetřování a plné funkčnosti může být katetr ponechán in situ řadu dní. Infikovaný katetr může být příčinou katetrové sepse s vysokou morbiditou i mortalitou. Další indikací k zavedení centrálního žilního katetru je potřeba kvalitního vstupu do cévního řečiště v intenzivní péči v horizontu několika týdnů po operaci, při traumatech a jiných závažných stavech, při nutriční podpoře a chemoterapii u onkologicky nemocných pacientů. V těchto případech se zavádějí speciální dlouhodobé katetry a porty zašité pod kůži z důvodu zabránění infekčním komplikacím. Speciální centrální žilní katetry lze využít ke kontinuální eliminační náhradě funkce ledvin (CRRT).

Lze je aplikovat i k měření srdečního výdeje (Swan-Ganz) a dalších hemodynamických parametrů. Přestože centrální žilní katetr využívají kliničtí lékaři různých specializací, jejich zavádění i odstraňování by mělo být prováděno pouze těmi nejzkušenějšími.

Jaké komplikace mohou nastat?

Iatrogenních komplikací spojených se zaváděním centrálního žilního katetru není mnoho, o to jsou ale nebezpečnější. Mezi nejčastější patří pneumotorax, chylothorax, poškození tepny, která probíhá v těsné blízkosti punktované žíly, poškození vlastní žíly, trombóza, zavlečení infekce a zalomení jehly nebo „uplavání“ vodicího drátu. Vlastní zavedení centrálního žilního katetru může být ztíženo zalomením vodiče, příliš měkkým dilatátorem a samozřejmě nedostatkem zkušeností a erudice (zhodnocení anatomie, topografie, výběr katetru, instrumentace, monitorace pacienta).

Katetry musí splňovat stále vyšší nároky na komfort a bezpečnost

Výrobců centrálních žilních katetrů je celá řada, avšak pouze někteří z nich splňují náročné požadavky na kvalitu a bezpečnost zavádění. Ve FN Motol vyhrála v letošním roce výběrové řízení společnost B. Braun Medical.

Využíváme katetry Certofix® Protect, které mají měkký antitrombotický materiál, vodicí drát odolný proti zalomení (kink-proof) s měkkým koncem ve tvaru „J“ (titanové jádro opletené ocelovými nitěmi) a anatomicky tvarovaný držák vodicího drátu, jenž zajišťuje komfortní posun vodicího drátu palcem jedné ruky. Side-port umožňuje zavádět vodicí drát bez rizika potřísnění krví. Konec centrálního žilního katetru je samozřejmě RTG kontrastní. Jednou z největších výhod pro pacienta je ošetření katetru biguanidem (vysoce polarizovaný povrch katetru poškodí buněčnou membránu všech známých bakterií). Nejnovějším bezpečnostním prvkem katetrů značky B. Braun, který minimalizuje riziko poranění zdravotnického personálu, je tzv. Safety Concept - bezpečnostní jehla a skalpel. Dnes je již samozřejmostí, že katetry jsou zaváděny pod kontrolou ultrazvukem, čímž se zvyšuje pravděpodobnost jejich správného zavedení a minimalizuje se riziko poškození okolních tkání. Na naší klinice využíváme ultrazvuk jak v dětské, tak dospělé části, při anestezii i v intenzivní péči.

Centrální žilní katetry již řadu desetiletí dennodenně usnadňují život lékařům, zdravotním sestrám, ale především samotným pacientům. I ony se vyvíjejí a modernizují. My máme možnost používat to nejlepší, co současný trh nabízí.

MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D.
KARIM II. lékařské fakulty UK ve FN Motol
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

V závěru letošního roku vyrazili zástupci z řad lékařů, všeobecných sester a IT specialistů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do španělské Barcelony s cílem seznámit se s novým bezpečnostním softwarem „Onco Safety Remote Control“, který splňuje požadavky pro celkovou bezpečnost personálu podílejícího se na práci s cytostatiky.

19.12.2019
Intenzivní péče