Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Kvalitní a bezpečná péče v Domově pro seniory Bechyně

5. Červen 2012

Kvalitní a bezpečná péče v Domově pro seniory Bechyně

Domov pro seniory Bechyně poskytuje klientům sociální pobytovou službu. Zajišťuje jim prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí.

Rodinnou atmosféru podporuje nízká kapacita zařízení. Domov je určen pro seniory, kteří se dostali do tíživé životní situace v důsledku stáří či změny zdravotního stavu a nemají ve svém okolí nikoho, kdo by jim pomohl tuto situaci řešit. Služby zde poskytují profesionálové, kteří u klientů podporují běžný způsob života a udržení soběstačnosti co nejdéle, a pomáhají jim tak prožít důstojné stáří. Prioritou domova je pod vedením odborného a empatického týmu poskytovat klientům služby podle jejich individuálních potřeb.

Domov má kapacitu 62 lůžek a zdravotní péči zde poskytuje sedm všeobecných sester, které postupují podle pokynů lékaře. K poskytování odborného ošetření používáme moderní prostředky. Dlouhodobě spolupracujeme se Zelenou hvězdou a s její obchodní zástupkyní Bc. Ludmilou Dvořákovou, která má bohaté zkušenosti v oblasti péče o seniory a vždy nám doporučí kvalitní a hlavně efektivní řešení. Ve spolupráci s ní jsme v domově zorganizovali velmi zajímavý a přínosný seminář na téma ,,Vlhké hojení ran“, při kterém si sestry prohloubily znalosti v oblasti ošetřování ran a defektů.

Účinný dezinfekční řád

Při poskytování péče je velmi důležitou zásadou dodržovat aseptický přístup k jednotlivým klientům, který zabraňuje přenosu nozokomiálních nákaz. Vytvářet bezpečné prostředí, a chránit tak klienty i zaměstnance je nutné na všech odděleních domova. Když jsme před půldruhým rokem řešili otázku nového dezinfekčního řádu, podala nám pomocnou ruku právě Zelená hvězda. Náš domov navštívila zástupkyně společnosti B. Braun Bc. Jana Kocourková. Společně jsme prošly všechny úseky, zmapovaly si, jaké dezinfekční prostředky používáme a v jaké koncentraci. Bc. Jana Kocourková si poznamenala, které prostředky bychom chtěli užívat i nadále. Po několika týdnech jsme pak obdrželi kompletní dezinfekční řád pro všechny provozy. Zajistila nám dále ,,směšovače“, které udržují správnou koncentraci všech dezinfekčních prostředků a ulehčují nám práci. Někteří si jistě vzpomenou, jak jsme se učili vzorečky pro výpočet koncentrace, a výsledkem bylo, že každý dával do vody trochu jiné množství dezinfekčního prostředku... Toto vše díky firmě B. Braun odpadlo. Před zahájením používání nového dezinfekčního řádu proběhlo v našem domově školení pro všechny zaměstnance. Jana Kocourková ve spolupráci Bc. Ludmilou Dvořákovou ze Zelené hvězdy nám předvedly všechny výrobky i jejich použití. Podle nově vytvořeného dezinfekčního řádu používáme jednotlivé prostředky již jeden rok a všichni jsme spokojeni. Největším ujištěním, že jsme společnost B. Braun zvolili dobře, bylo prohlášení kontroly z hygieny ze srpna roku 2011. Ta neshledala jedinou závadu v této oblasti a byla mile překvapena propracovaností systému.

Závěrem bych chtěla touto cestou poděkovat Ludmile Dvořákové a Janě Kocourkové za jejich profesionální přístup a přátelskou spolupráci. 

Jana Hánová
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Odborné ambulance B. Braun Plus nabízejí širokou škálu služeb v oblasti hojení ran, urologie, péče o stomie nebo nutrice.

09.12.2021
Ambulantní péče

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny.

08.07.2020
Ambulantní péče