Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

Kurz Rizika bodných poranění

Klára Dvořáková

22. Květen 2009

Bezpečnost personálu
8. dubna 2009 se poprvé konal v nově vybudovaném Vzdělávacím centru Aesculap Akademie ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové kurz Aesculap Akademie pod názvem Rizika bodných poranění.

Program věnující se bodným poraněním odstartoval JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., přednáškou s názvem „Bodná poranění pohledem právníka“. Věnovala se tématu práce ve zdravotnictví, právním aspektům a prevenci rizik. JUDr. Dostál připomněl základní právní předpisy, pracovněprávní ochranu zdravotníka, povinnost zaměstnavatele předcházet vzniku rizik, kontrolu ze strany odborových organizací a inspekce práce. Dotkl se i tématu bezpečí pacienta, standardů a norem a také poskytování pomoci versus právu vyhnout se rizikovým situacím.

Na přednášku JUDr. Dostála pak navázal MUDr. Pavel Slezák ze Zdravotnického ústavu v Pardubicích, který nás seznámil s riziky přenosu nákaz, s očkováním a upřesnil, jak postupovat a kam se obrátit v případě bodného poranění.

Po krátké přestávce a osvěžení pokračovala vrchní sestra Jana Matušinská z Ústavu soudního lékařství, PZS, Fakultní nemocnice Na Bulovce. Její přednáška s názvem „Případová studie bodného poranění personálu“ vyvolala velký ohlas. Zabývala se kazuistikami bodných poranění ošetřovatelského personálu infikovanou použitou jehlou od HCV pozitivní pacientky a HIV pozitivních pacientů. Ne vždy si v praxi uvědomujeme, jakým rizikům nákazy jsme vystaveni. Dále nás seznámila se speciálním standardním postupem FNB INF 05, Profesionální ohrožení zdravotníka HIV infekcí.

Účastníci kurzu se měli také možnost seznámit se Safety konceptem společnosti B. Braun, a najít tak optimální řešení pro sestavení bezpečné infúzní linky na jejich pracovištích. Na Safety koncept navázala přednáška o bezpečnostních kanylách Vasofix® a Introcan® Safety, jejíž součástí byly triky a tipy z každodenní praxe.

Na závěr kurzu byl připraven blok „Manažerských dovedností“, který připravili Mgr. Miloslav Sláma a Petr Zahradník. Připomněli nám, jak na nás působí stres, co je stresové jednání, pojednali o jeho dopadu a případných řešeních, jak se stresu účinně bránit. Poslední přednáška byla věnována motivaci pracovníka a správné argumentaci.

Nabyté vědomosti a zkušenosti z kurzu si účastníci prověřili v závěrečném testu. Každý z nich obdržel certifikát Aesculap Akademie s příslušným počtem bodů v rámci celoživotního vzdělávání sester.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník