Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

Kurz regionálnej anestézie

MUDr. Milan Onderčanin, Ph.D.

1. březen 2008

Anestezie

Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny, Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnice akad. L. Dérera a FNsP Bratislava začala spolupracovať s Aesculap Akadémiou. Prvou aktivitou sa stal kurz regionálnej anestézie.

Problematika regionálnej anestézie je predmetom dlhodobého klinického anestéziologického záujmu, preto odborná spoločnosť uvítala ponúkanú spoluprácu. Aesculap Akadémia má skúsenosti z prípravy a organizovania vzdelávacích projektov v Českej republike. Tieto sa stali prestížnymi podujatiami, o ktoré prejavovali záujem aj lekári zo Slovenska.

SSAIM a Aesculap Akadémia vytvorili zaujímavý grant, ktorý oslovil a vzbudil záujem slovenských anestéziológov.

Doc. MUDr. Milan Onderčian, PhD. a MUDr. Ľubica JozefíniováDoc. MUDr. Milan Onderčian, Ph.D. a MUDr. Ľubica JozefíniováPrvý kurz sa konal v dňoch 5. - 6. októbra 2007 a zúčastnilo sa na ňom 15 lekárov. Vzdelávací projekt preukázal svoju životnosť a podnietil SSAIM a Aesculap Akamémiu ho opakovať. V tomto roku sa bude prezentovať v dvoch termínoch a to v dňoch 4. - 5. 4. a 11. - 12. 4. 2008 v Bratislave.

Kurz regionálnej anestézie uskutočnený na pôde Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny v Nemocnici akad. L. Dérera sa konal v čase, keď si nemocnica pripomenula 40 rokov vzniku a jej KAIM 40. výročie založenia. Bola to prvá československá klinika s odborom anestéziológia a resuscitácia na území vtedajšieho spoločného štátu. Na školení odzneli teoretické prednášky doplnené praktickou demonštráciou vybraných prístupov na figurantovi na témy:

  • Toxicita amidových lokálnych anestetík (Onderčanin),
  • Blokády hornej končatiny (Jozefíniová)
  • Blokády dolnej končatiny (Baďura),
  • Neurostimulátor Stimuplex HNS 12 a jeho praktické použitie pri blokádach (Baďura),
  • Regionálna anestézia v oblasti trupu (Jozefíniová, Baďura).

Podujatie sa zaradilo do systému kreditného hodnotenia SACCME. Odborným garantom podujatia boli SSAIM, prezident SSAIM, KAIM FNsP Bratislava .

V tejto súvislosti sa výbor SSAIM chce poďakovať Aesculap Akadémii a sponzorovi podujatia B. Braun Medical za podporu a realizáciu vzdelávacieho projektu.

Doc. MUDr. Milan Onderčanin, PhD.,
KAIM, FNsP Bratislava

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník