Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Kurz chirurgie krční páteře

3. Duben 2009

Kurz chirurgie krční páteře

V únoru letošního roku přivítala Praha významné spondylochirurgy z Evropy a Asie. V pražském hotelu Jalta se 5. února 2009 setkalo jedenáct spinálních chirurgů z Německa, Velké Británie, Malajsie, Polska, Maďarska, Nizozemí a České republiky. Proběhly zde odborné debaty na opravdu vysoké úrovni, zvláště tehdy, když dr. Chitnavis a prof. Suchomel rozpoutali velmi kvalifikovanou, nicméně zdvořilou diskuzi na téma operativy krční páteře.

V únoru letošního roku přivítala Praha významné spondylochirurgy z Evropy a Asie. V pražském hotelu Jalta se 5. února 2009 setkalo jedenáct spinálních chirurgů z Německa, Velké Británie, Malajsie, Polska, Maďarska, Nizozemí a České republiky. Doc. Suchomel (ČR), prof. Štulík (ČR), doc. Pitzen (Německo), dr. Kroppenstedt (Německo) a dr. Chitnavis (Velká Británie) přednesli velmi přínosná sdělení týkající se spondylochirurgie krční páteře a v jejich příspěvcích nechyběly samozřejmě ani zmínky o výrobcích Aesculap - Apfelbaumových šroubech, krčním systému S4, systému ABC2 a náhradě krční meziobratlové ploténky Activ C, coby stěžejního výrobku společnosti Aesculap.

Aesculap Akademie v České republice, kterou v průběhu celého kurzu zastupovala Ludmila Brdárska, si zasloužila vysoké ocenění, a to jistě ne pouze za jedenáct CME bodů (Continuing Medical Education Programme), které obdržel každý z účastníků kurzu. Zejména vysoce profesionální příprava a organizace všech bodů programu v Praze (včetně pěkného společenského večera v restaurantu Zlatá konvice a setkání v hotelu Jalta) byly plně srovnatelné s podobnými akcemi konanými v zahraničí. Proběhly zde odborné debaty na opravdu vysoké úrovni, zvláště tehdy, když dr. Chitnavis a prof. Suchomel rozpoutali velmi kvalifikovanou, nicméně zdvořilou diskuzi na téma operativy krční páteře: zda je - z právního hlediska - lepší fúze, nebo dynamická protéza. Tobias Pitzen pak samozřejmě nezapomínal vše komentovat svými vtipnými, ale trefnými a zasvěcenými poznámkami. Byla to úžasná situace, mimo jiné proto, že všichni zúčastnění jsou vynikající řečníci.

6. února se účastníci kurzu, rozdělení do tří skupin, přesunuli do 100 kilometrů vzdáleného Liberce, aby si zde na kadaverech vyzkoušeli práci s Apfelbaumovými šrouby, systémem ABC2 a náhradami Activ C. Na letiště se pak všichni vraceli s pocity spokojenosti z úspěšného průběhu celého setkání.

Slova díků patří libereckým zdravotním sestrám, zaměstnancům patologického oddělení v Liberci i Aesculap Akademii. Není mnoho akcí, které by měly takový průběh. Někdy je opravdu lepší uspořádat menší odborné setkání než být jedním z mnoha účastníků shromážděných v obrovském kongresovém sále kdekoli na světě.

MUDr. Pavel Fiala
produktový specialista páteřních technologií ČR a SR,
divize Aesculap - ortopedie

MUDr. Pavel Fiala
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory