Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Kurz chirurgie krční páteře

3. Duben 2009

Kurz chirurgie krční páteře

V únoru letošního roku přivítala Praha významné spondylochirurgy z Evropy a Asie. V pražském hotelu Jalta se 5. února 2009 setkalo jedenáct spinálních chirurgů z Německa, Velké Británie, Malajsie, Polska, Maďarska, Nizozemí a České republiky. Proběhly zde odborné debaty na opravdu vysoké úrovni, zvláště tehdy, když dr. Chitnavis a prof. Suchomel rozpoutali velmi kvalifikovanou, nicméně zdvořilou diskuzi na téma operativy krční páteře.

V únoru letošního roku přivítala Praha významné spondylochirurgy z Evropy a Asie. V pražském hotelu Jalta se 5. února 2009 setkalo jedenáct spinálních chirurgů z Německa, Velké Británie, Malajsie, Polska, Maďarska, Nizozemí a České republiky. Doc. Suchomel (ČR), prof. Štulík (ČR), doc. Pitzen (Německo), dr. Kroppenstedt (Německo) a dr. Chitnavis (Velká Británie) přednesli velmi přínosná sdělení týkající se spondylochirurgie krční páteře a v jejich příspěvcích nechyběly samozřejmě ani zmínky o výrobcích Aesculap - Apfelbaumových šroubech, krčním systému S4, systému ABC2 a náhradě krční meziobratlové ploténky Activ C, coby stěžejního výrobku společnosti Aesculap.

Aesculap Akademie v České republice, kterou v průběhu celého kurzu zastupovala Ludmila Brdárska, si zasloužila vysoké ocenění, a to jistě ne pouze za jedenáct CME bodů (Continuing Medical Education Programme), které obdržel každý z účastníků kurzu. Zejména vysoce profesionální příprava a organizace všech bodů programu v Praze (včetně pěkného společenského večera v restaurantu Zlatá konvice a setkání v hotelu Jalta) byly plně srovnatelné s podobnými akcemi konanými v zahraničí. Proběhly zde odborné debaty na opravdu vysoké úrovni, zvláště tehdy, když dr. Chitnavis a prof. Suchomel rozpoutali velmi kvalifikovanou, nicméně zdvořilou diskuzi na téma operativy krční páteře: zda je - z právního hlediska - lepší fúze, nebo dynamická protéza. Tobias Pitzen pak samozřejmě nezapomínal vše komentovat svými vtipnými, ale trefnými a zasvěcenými poznámkami. Byla to úžasná situace, mimo jiné proto, že všichni zúčastnění jsou vynikající řečníci.

6. února se účastníci kurzu, rozdělení do tří skupin, přesunuli do 100 kilometrů vzdáleného Liberce, aby si zde na kadaverech vyzkoušeli práci s Apfelbaumovými šrouby, systémem ABC2 a náhradami Activ C. Na letiště se pak všichni vraceli s pocity spokojenosti z úspěšného průběhu celého setkání.

Slova díků patří libereckým zdravotním sestrám, zaměstnancům patologického oddělení v Liberci i Aesculap Akademii. Není mnoho akcí, které by měly takový průběh. Někdy je opravdu lepší uspořádat menší odborné setkání než být jedním z mnoha účastníků shromážděných v obrovském kongresovém sále kdekoli na světě.

MUDr. Pavel Fiala
produktový specialista páteřních technologií ČR a SR,
divize Aesculap - ortopedie

MUDr. Pavel Fiala
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory

„Studentek medicíny každým rokem přibývá, přesto jich skalpel v rukou drží stále málo,“ konstatuje jedna z odvážných žen pohybujících se v chirurgii doktorka Barbora East ze III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Specializuje se na chirurgii kýly, kterou popisuje jako nedoceněnou a přehlíženou „popelku“ schovanou v klasické chirurgii.

31.08.2020
Chirurgické obory