Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Kurz chirurgické sutury

11. Listopad 2011

Kurz chirurgické sutury

Aesculap Akademie dlouhodobě vzdělává zdravotníky různých specializací. To platí i pro chirurgické obory, kde mladí lékaři mají mnohdy jen omezené možnosti získat praktické zkušenosti na chirurgických sálech. Z tohoto důvodu se ve dnech 2. a 3. června uskutečnil Kurz chirurgické sutury pro mladé chirurgy.

Tradiční spolupráce Aesculap Akademie a Katedry chirurgie IPVZ

Již tradičně jej hostil pražský IKEM - konkrétně Pracoviště experimentální medicíny, jež má bohaté zkušenosti s pokusy na laboratorních zvířatech. Garantem kurzu byl profesor František Antoš, který nejen dohlížel na skladbu programu, ale vedl i velkou část praktického kurzu. Dvanáct chirurgů si v rámci předatestační přípravy vyzkoušelo různé chirurgické přístupy na zvířecích modelech. Opět bylo použito laboratorní prase. To je velmi vhodným modelem pro tento typ výuky, a to nejen díky své velikosti, ale hlavně díky anatomické příbuznosti s lidským tělem.

Praktické části předcházely přednášky. Nejprve se posluchači dozvěděli, jak správně a efektivně prezentovat své výsledky před kolegy v nemocnicích i na kongresech.  Druhý den začal kurz zajímavou přednáškou s názvem Úvod do vědecké statistiky. Poté následovaly odborné přednášky jednotlivých lektorů popisující základy sutury GIT, nitrohrudních orgánů, sutury stěny břišní i hrudní, sutury cév i kožních defektů. Praktický nácvik jednotlivých typů sutur probíhal na dvou chirurgických sálech včetně malého sálku, kde účastníci trénovali suturu šlach. Chirurgové měli možnost si vyzkoušet různé přístupy v chirurgické sutuře, např. anastomózy střeva, resekce plicních laloků či anastomózy velkých cév. Také se seznámili s různými typy chirurgických vláken.

Závěrem bychom rádi poděkovali České chirurgické společnosti a IPVZ za poskytnutí záštity nad tímto kurzem, lektorům za výbornou edukaci na chirurgických sálech a zaměstnancům Pracoviště experimentální medicíny na IKEM za pomoc při celkové organizaci. Na další zájemce z řad mladých chirurgů se budeme těšit v příštím roce.

Kristýna Dvořáková
divize Aesculap
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory