Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Kurz Aesculap Akademie získal akreditaci ministerstva zdravotnictví

25. Červenec 2017

Kurz Aesculap Akademie získal akreditaci ministerstva zdravotnictví

Kurz Klinická výživa a intenzivní metabolická péče, jehož odborným garantem je už od doby jeho vzniku prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc. z Fakultní nemocnice Hradec Králové, v roce 2017 získal akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR na 4 roky a stal se tak dalším pevným článkem a volbou v postgraduálním vzdělávání lékařů v tomto oboru.

Kurz v roce 2016 pod taktovkou  zkušených odborných garantů Aeskulap Akademie prošel důležitou aktualizací témat a na ni navazující změnou  přednášejících a přesunul se z Brna do pražského centra Aesculap Akademie B. Braun Dialog. Na nové struktuře témat i obsazení vyučujícími  se spolu s prof. Sobotkou podílel také MUDr. Michal Šenkyřík a kolektiv z Fakultní nemocnice Brno.

Kurz přináší účastníkům komplexní informace z oblasti klinické výživy a metabolické intenzivní péče, které se týkají pacientů jak v nemocniční, tak ambulantní sféře. Posluchači se seznámí  se způsoby diagnostiky malnutrice a s aktuálními doporučeními  pro poskytování nutriční péče v klíčových medicínských oborech.  Formou přednášek a následných interaktivních diskuzí se zkušenými lektory si lékaři  upevní a ověří v praxi nejdůležitější informace o enterální a parenterální výživě. Kurz má 2 části, všeobecnou a specifickou,  v mezidobí pak lékaři mohou nově upevněné vědomosti vyzkoušet na svých pracovištích a vrátit se k diskusi a dalšímu vzdělávání v části druhé.

Přehled kurzů Aesculap Akademie

 

Po úspěšném absolvování kurzu a povinné minimálně 4týdenní praxe v akreditovaném zařízení může účastník požádat Českou lékařskou komoru prostřednictvím Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče o udělení Funkční licence v oboru umělá výživa a intenzivní metabolická péče (F016). Držitel licence tak získá odborné oprávnění při jednání se zdravotními pojišťovnami k žádosti o rozšíření výkonových kódů a úhradě preskripce parenterální a enterální výživy. Nově je pak držitel úspěšně absolvovaného kurzu klinické výživy Aeskulap Akademie oprávněn si tento kurz započíst současně i do přípravy k atestaci v oboru Klinická výživa a intenzivní a metabolická péče (KVIMP).
Mgr. Jitka Suchá
divize Hospital care
Bc. Tomáš Kovrzek
odborný garant Aesculap Akademie
Dosud nehlasováno

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Nádorová onemocnění často vedou u pacientů ke ztrátě chuti k jídlu. Následná malnutrice přitom hraje významnou roli ve schopnosti absolvovat léčbu. Důležitost kvalitní nutriční péče u onkologicky nemocných proto zdůrazňují specialisté v zahraničí i v Česku.

10.05.2021

Před 25 lety, 15. srpna 1995, bylo v německém Tuttlingenu slavnostně otevřeno školicí a výcvikové centrum Aesculapium, kde našla své sídlo Aesculap Akademie. Tato instituce zastřešuje vzdělávání pro celý koncern B. Braun. Aesculap Akademie dnes působí ve více než čtyřiceti zemích světa. Každoročně pořádá přibližně dva tisíce kurzů, kterých se účastní kolem 70 tisíc účastníků z celého světa. V oblasti zdravotnického vzdělávání patří mezi renomované edukační instituce. 

02.11.2020

Souhru a komunikaci podle návodů ani učebnic nenatrénujete, říká v rozhovoru MUDr. Jan Bureš, anesteziolog a intenzivista z FN Motol.

11.12.2017